Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Jokikylä, Jokikylän asuinalue ja puisto

Viistoilmakuva Jokikylästä.
Viistoilmakuva Jokikylästä.

Asemakaavan muutos

Jokikylän asuinalue ja puisto on yksi asemanseudun yleissuunnitelman mukaisista uusista asumisen alueista. Tavoitteena on luoda Jokikylän alueelle korkealaatuinen ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen asuinalue kävelymatkan päähän rautatieasemasta. Keskeisessä roolissa tulee olemaan asuinalueen keskelle siirrettävä Vantaanjoki ja jokiuoman ympärille muodostuva julkinen puistoalue.

Asemakaavoituksen eteneminen

 • Kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutokseen ryhtymisestä kaavoituskatsaus 2020 hyväksymisen yhteydessä 2.3.2020 § 61.

  Asemakaavan muutos on tullut vireille 20.12.2020.
  kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta julkaistiin Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 20.12.2020.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 27.3.2023)

 • Jokikylän asuinalueen ja puiston asemakaavamuutos oli nähtävillä 5.12.2022 – 5.1.2023 (MRA 30 §) välisenä aikana tällä verkkosivulla ja Riihimäen virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4.

  Kuulutus kaavaluonnoksen nähtävilläolosta julkaistiin Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 4.12.2022.

  Kaavaluonnosaineisto:
  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus ja liitteet, luonnos

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus Riksulassa (Eteläinen Asemakatu 2) ke 14.12.2022.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Kaupunginhallitus hyväksyi 27.3.2023 § 111 Jokikylän asuinalueen ja puiston asemakaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville.
  Kaupunginhallituksen pöytäkirja

  Ehdotus oli nähtävillä 3.4.–2.5.2023 (MRL 65 §, MRA 27 §) tällä verkkosivulla sekä Riihimäen kaupungin virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Kaavaehdotusaineisto:
  Asemakaavakartta, ehdotusvaihe
  Asemakaavaselostus ja liitteet, ehdotusvaihe

  Tonttijako ja tonttijaon muutos

  Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta julkaistiin kaupungin verkkosivuilla 2.3.2023.

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.5.2023 § 183 esittää Jokikylän asuinalueen ja puiston asemakaavamuutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen kokouksessaan 5.6.2023 § 55.
  Kaupunginvaltuuston 5.6.2023 pöytäkirja

  Hyväksymiskuulutus julkaistiin kaupungin verkkosivuilla 13.6.2023.

  Asemakaavakartta, hyväksytty
  Asemakaavaselostus liitteineen, hyväksytty

 • Jokikylän asuinalueen ja puiston asemakaavamuutos sekä tonttijako ja tonttijaon muutos on saanut lainvoiman 3.8.2023.

  Verkkokuulutus lainvoimaisuudesta julkaistiin kaupungin verkkosivuilla 3.8.2023.

  Lainvoimainen kaava-aineisto:
  Asemakaavakartta, lainvoimainen
  Asemakaavaselostus liitteineen, lainvoimainen

Asemanseudun yleissuunnitelman havainnekuva. Näkymä tulevaisuuden Jokikylästä Vantaanjoen varrelta. Ihmisiä jokiuoman varrella puistossa.
Näkymäkuva Jokikylästä Vantaanjoen varrelta. Matalahkot rakennukset luovat miellyttävää kävely-ympäristöä. Uoman rantatörmät tulevat rakentumaan kuvassa esitettyä jyrkemmiksi hulevesien ja tulvariskien hallinnan vuoksi. Kuva: Asemanseudun yleissuunnitelma, LSV-Jolma-TUPA

Katso kohde karttapalvelussa

Kohde kartalla

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.