Hyppää sisältöön

Jokikylä, Jokikylän asuinalue ja puisto

Viistoilmakuva Jokikylästä.
Viistoilmakuva Jokikylästä.

Asemakaavan muutos

Jokikylän asuinalue ja puisto on yksi asemanseudun yleissuunnitelman mukaisista uusista asumisen alueista. Jokikylän alueen suunnitelmaa tarkennettiin viitesuunnitelmalla, joka valmistui kesällä 2020.
Tavoitteena on luoda Jokikylän alueelle korkealaatuinen ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen asuinalue kävelymatkan päähän rautatieasemasta. Keskeisessä roolissa tulee olemaan asuinalueen keskelle siirrettävä Vantaanjoki ja jokiuoman ympärille muodostuva julkinen puistoalue.

 • Asemanseudun yleissuunnitelma

  Jokikylän asuinalue ja puisto on yksi asemanseudun yleissuunnitelman mukaisista uusista asumisen alueista. Jokikylän alueen suunnitelmaa tarkennettiin viitesuunnitelmalla, joka valmistui kesällä 2020. Viitesuunnitelma toimii jatkosuunnittelun lähtökohtana.

  Jokikylän viitesuunnitelma

  Vantaanjoen siirto

  Nykytilanteessa Vantaanjoki kulkee alueen pohjois- ja länsireunassa. Vantaanjoen jokiuoman siirto alueen keskelle vaatii aluehallintoviraston (AVI) myöntämän vesiluvan. Vesiluvan hakemiseen tähtäävä Vantaanjoen uoman siirron yleissuunnittelu on tehty syksyllä 2020. Vesilupaa Vantaanjoen jokiuoman siirrolle on haettu vuoden 2021 alussa.

  Alueen korttelien tarkempi suunnittelu on tarkoitus aloittaa AVI:n myönnettyä vesiluvan.

 • Selvitysaineisto päivitetään myöhemmin.

Asemakaavoituksen eteneminen

 • Kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutokseen ryhtymisestä kaavoituskatsaus 2020 hyväksymisen yhteydessä 2.3.2020 § 61.

  Asemakaavan muutos on tullut vireille 20.12.2020 (kuulutus Aamupostissa ja verkkosivuilla)
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemanseudun yleissuunnitelman havainnekuva. Näkymä tulevaisuuden Jokikylästä Vantaanjoen varrelta. Ihmisiä jokiuoman varrella puistossa.
Näkymä Jokikylästä Vantaanjoen varrelta. Kuva: Asemanseudun yleissuunnitelma, LSV-Jolma-TUPA

Lisätietoja