Hyppää sisältöön

Jokikylä, Jokikylän asuinalue ja puisto

Viistoilmakuva Jokikylästä.
Viistoilmakuva Jokikylästä.

Asemakaavan muutos

Jokikylän asuinalue ja puisto on yksi asemanseudun yleissuunnitelman mukaisista uusista asumisen alueista. Tavoitteena on luoda Jokikylän alueelle korkealaatuinen ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen asuinalue kävelymatkan päähän rautatieasemasta. Keskeisessä roolissa tulee olemaan asuinalueen keskelle siirrettävä Vantaanjoki ja jokiuoman ympärille muodostuva julkinen puistoalue.

Asemakaavoituksen eteneminen

Asemanseudun yleissuunnitelman havainnekuva. Näkymä tulevaisuuden Jokikylästä Vantaanjoen varrelta. Ihmisiä jokiuoman varrella puistossa.
Näkymäkuva Jokikylästä Vantaanjoen varrelta. Matalahkot rakennukset luovat miellyttävää kävely-ympäristöä. Uoman rantatörmät tulevat rakentumaan kuvassa esitettyä jyrkemmiksi hulevesien ja tulvariskien hallinnan vuoksi. Kuva: Asemanseudun yleissuunnitelma, LSV-Jolma-TUPA

Katso kohde karttapalvelussa

Kohde kartalla

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.