Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Herajoki, Herajoen keskusta

Asemakaava

Herajoen keskustan alueelle on osoitettu Riihimäen yleiskaavassa 2035 uusi työpaikka-alue (TP) ja uusi asuinalue (A16), joille tulee laatia asemakaava. Asemakaavalla ratkaistaan alueen yksityiskohtaisempi maankäyttö ja liikenneverkon järjestelyt.

Alueen liikenneverkkoa on tutkittu Seututien 130 liikenneselvitys välillä Parmalantie-Lasitehtaantie-Sipiläntie -selvityksessä. Asemakaavoituksen yhteydessä tarkastellaan muun muassa Mattilantien ramppi-seututie 130 liittymän tarkempi sijainti sekä alueen ajoyhteyksien sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien tarkempi sijoittuminen. Lisäksi alueen suunnittelussa huomioidaan muun muassa liikennemelu ja alueen sijainti pohjavesialueella.

  • Alustavan aikatauluarvion mukaan Herajoen keskustan asemakaavatyö alkaa syksyllä 2022. Työ alkaa tarvittavien tausta-aineistojen ja selvitysten laadinnalla ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittämisellä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa miten kaavoitus etenee ja miten voit osallistua kaavoitukseen.

    (Herajoen keskustan asemakaavahanke on ollut käynnissä vuodesta 2011 alkaen. Ensimmäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut helmikuussa 2011 ja sitä on päivitetty elokuussa 2013. Asemakaavatyö ei ole kuluneiden vuosien aikana edistynyt.)

Lisätietoja