Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Suokylä, Maisterinkatu 7-11

Maisterinkatu 7-11 suunnittelualueen rajaus esitetty ilmakuvassa.
Maisterinkatu 7-11 suunnittelualueen rajaus esitetty ilmakuvassa.

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on täydentää Riihimäen keskustaa ja mahdollistaa kaavamuutosalueen täydentäminen asuinkerrostalolla. Alueen länsiosassa sijaitsevan autokatoksen ja pysäköintialueen tilalle tutkitaan viitesuunnitelman avulla noin 7-kerroksisen asuinkerrostalon sijoittamista. Uuden asuinkerrostalon laajuus on arviolta 2 400 kerrosneliömetriä. Pysäköinti on tarkoitus toteuttaa rakenteellisena.

Alueella sijaitsevat kaksi olemassa olevaa rakennusta Maisterinkadun varressa on tarkoitus säilyttää ja niiden osalta asemakaava tarkistetaan ajanmukaiseksi.

 • Asemakaavamuutosalue sijaitsee Maisterinkadun ja Kirkkopolun risteyksen kaakkoispuolella (kiinteistö 694-2-9019-9) noin 500 metriä Riihimäen rautatieasemasta luoteeseen. Noin 2500 m2 kokoisen kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Riihimäen Maisterinkatu 9 ja Maisterin Helmi Oy.

  Asemakaavan muutokseen on ryhdytty maanomistajan hakemuksesta. Asemakaavatyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa. Hakija vastaa kaikista asemakaavan laadinnan kustannuksista sekä kaupungille aiheutuvista kuluista. Asemakaavan muutokseen liittyen tehdään maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymistä.

  Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 23.11.2020 (§ 366).

 • Asemakaavamuutos on tullut vireille 24.1.2021 (kuulutus Aamupostissa ja verkkosivuilla).
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (24.1.2021, päivitetty 15.9.2021)

 • Maisterinkatu 7-11 asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 17.5.-15.6.2021 (MRA 30 §) välisenä aikana Riihimäen Virastokeskus Veturissa (Eteläinen Asemakatu 4) ja osoitteessa www.riihimaki.fi/kaavoitus.

  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus, luonnos
  Luonnosvaiheen viitesuunnitelma

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus etäyhteydellä 25.5.2021.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.9.2021 (§ 341) asettaa Maisterinkatu 7-11 asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville.
  Maisterinkatu 7-11 asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 27.9. – 26.10.2021 (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

  Kaavaehdotusta tarkennettiin luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella. Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen ovat selostuksen liitteenä (liite 4).

  Asemakaavakartta, ehdotus
  Asemakaavaselostus, ehdotus
  Ehdotusvaiheen viitesuunnitelma (mukana varjotarkastelu ja alueen havainnekuvat)

  Näkymä Kirkkopolulta Rautatienpuiston reunalta (Maisterinkatu 7-11 viitesuunnitelma, L Arkkitehdit Oy, 2021).

 • Tarkistettua kaavaehdotusta valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn.

Lisätietoja