Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kumela, Upokkaantie

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella vastataan väestönkasvun mahdollistavaan pientalotonttituotannon tarpeisiin. Asemakaavan muuttamisen tarve perustui selvityksessä ”Omakotirakentamisen täydennysmahdollisuudet taajama-alueella” (23.3.2011) tunnistettuun mahdollisuuteen tutkia nykykäyttötarkoituksessaan tarpeettomien Y-tonttien muuttamista asumiseen. Asemakaavan muutoksella muutettiin Upokkaantien varrella sijaitseva rakentamaton yleisen rakennuksen tontti asuinkäyttöön.

 • Asemakaavan muutos tuli vireille 11.1.2015.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) julkaistiin 11.1.2015. Päivitetty OAS on lainvoimaisen kaavaselostuksen liitteenä.

 • Upokkaantie (Y-tontti) asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 20.5. – 7.6.2019 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja kaavoituksen verkkosivuilla.

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.9.2019 asettaa asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 16.9. – 15.10.2019 (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja kaavoituksen verkkosivuilla.

 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi Upokkaantie (Y-tontti) asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen 11.11.2019 § 94.
  Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja

 • Upokkaantie (Y-tontti) asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 8.1.2020.

  Asemakaavakartta, lainvoimainen
  Asemakaavaselostus, lainvoimainen

Lisätietoja