Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Parooninmäki, VR:n terminaalialue

Viistoilmakuva asemakaavakohteesta Vr:n terminaalialue.
Kuva: Röni-Kuva Oy

Asemakaava ja asemakaavamuutos

Kaavoituksen tarkoituksena oli mahdollistaa VR:n tavaraterminaalialueelle tilapäisellä rakennusluvalla rakennettujen hallien säilyminen sekä logistiikan- ja terminaalitoimintojen alueen kehittäminen.
Alue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Riihimäen rautatieasemasta etelään, pääradan ja Arolammintien välisellä alueella.

 • Asemakaavamuutos tuli vireille 7.6.2016.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (15.6.2016, päivitetty 24.2.2020)

 • VR:n terminaalialueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 30.3. – 30.4.2020 (MRA 30 §) näillä verkkosivuilla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4.

  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus, luonnos

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.6.2020 (§ 193) asettaa VR:n terminaalialueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 16.6. – 31.7.2020 (MRL 65 §, MRA 27 §) näillä verkkosivuilla sekä Riihimäen kaupungin Virastokeskus Veturissa.

  Asemakaavakartta, ehdotus
  Asemakaavaselostus, ehdotus

 • VR:n terminaalialueen asemakaava ja asemakaavamuutos oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 24.8.2020 § 246 (pöytäkirja). Kaupunginhallitus päätti esittää kaavaehdotuksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

  Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen asemakaavakarttaan tehtiin muutos. Kaavaehdotusta ei ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville (MRA § 32), koska se ei muuttunut olennaisesti ja osallisia, joita muutos koskee kuultiin erikseen. Koska kaavaehdotukseen tehtiin muutos, oli tarpeen valmistella kaavaehdotus uudelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn. VR:n terminaalialueen asemakaava ja asemakaavamuutos oli uudelleen kaupunginhallituksen käsittelyssä 15.3.2021 § 97. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle kaavan hyväksymistä.

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 19.4.2021 § 38 VR:n terminaalialueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen.
  Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja

 • Vr:n terminaalialueen asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 8.6.2021.

  Asemakaavakartta, lainvoimainen
  Asemakaavaselostus, lainvoimainen

Lisätietoja