Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Juppala, Ravirata – Juurevantie

Viistoilmakuva ravirata-Juurevantie asemakaava-alueesta.
Näkymä lännestä itään kohti suunnittelualuetta keväällä 2019.

Asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen tavoitteena on tukea raviradan toimintamahdollisuuksia sen nykyisessä toimintaympäristössä ja selkeyttää kiinteistörakennetta vastaamaan alueen hallinta- ja omistussuhteita. Raviradan länsipuolelle Juurevantien–Risteyskadun ympäristöön tutkitaan pientaloasumisen mahdollistamista yleiskaavan 2035 tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on Oravankadun katualueen osittainen leventäminen sekä tutkia läpiajomahdollisuuden poistamista Oravankadulta Risteyskadun, Juurevantien ja Nurmelantien kautta Uramontielle.

 • Alue on osittain kaupungin omistuksessa.

  Asemakaavatyö tehdään kaupungin omana työnä. Riihimäen kaupunki ja Riihimäen Raviseura ry ovat sopineet asemakaavan muuttamisesta suunnittelualueen itäosaa koskien.

 • Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavoitukseen ryhtymisestä kaavoitusohjelman 2019 hyväksymisen yhteydessä 29.4.2019. Ravirata–Juurevantie asemakaavan muutos on kaavoituskatsauksen 2021 kohde A2.

  Asemakaavan muutos on tullut vireille 20.6.2021 (kuulutus Aamupostissa 20.6.2021 ja verkkokuulutus 21.6.2021).
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (20.6.2021, päivitetty 15.11.2021)

 • Ravirata–Juurevantie asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 15.11. – 14.12.2021 (MRA 30 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/asu-ja-rakenna/kaavoitus.

  Kaavaluonnosaineisto:
  Kaavaluonnoskartta määräyksineen
  Kaavaluonnosselostus liitteineen

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 23.11.2021.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.1.2022 asettaa Ravirata–Juurevantie asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville.
  Ehdotus oli nähtävillä 7.2. – 15.3.2022 (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/asu-ja-rakenna/kaavoitus.

  Kaavaehdotusaineisto:
  Kaavaehdotuskartta määräyksineen
  Kaavaehdotusselostus liitteineen

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.5.2022 esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksymistä.

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ravirata–Juurevantie asemakaavan muutoksen ja tonttijaon 6.6.2022 § 60.

  Hyväksytty kaava-aineisto:
  Hyväksytty kaavakartta määräyksineen
  Hyväksytty kaavaselostus liitteineen

 • Ravirata–Juurevantie asemakaavan muutos ja tonttijako on saanut lainvoiman 2.8.2022.

  Verkkokuulutus lainvoimaisuudesta 2.8.2022.

  Lainvoimainen kaava-aineisto:
  Lainvoimainen kaavakartta määräyksineen
  Lainvoimainen kaavaselostus liitteineen

Raviradan kavioura, tuomari- ja lehdistötorni sekä katsomorakennus.
Kavioura, tuomari- ja lehdistötorni sekä katsomorakennus. Kuva: Kristian Tuomainen

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.