Hyppää sisältöön

Juppala, Ravirata – Juurevantie

Viistoilmakuva ravirata-Juurevantie asemakaava-alueesta.
Näkymä lännestä itään kohti suunnittelualuetta keväällä 2019.

Asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen tavoitteena on tukea raviradan toimintamahdollisuuksia sen nykyisessä toimintaympäristössä ja selkeyttää kiinteistörakennetta vastaamaan alueen hallinta- ja omistussuhteita. Raviradan länsipuolelle Juurevantien–Risteyskadun ympäristöön tutkitaan pientaloasumisen mahdollistamista yleiskaavan 2035 tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on Oravankadun katualueen osittainen leventäminen sekä tutkia läpiajomahdollisuuden poistamista Oravankadulta Risteyskadun, Juurevantien ja Nurmelantien kautta Uramontielle.

 • Alue on osittain kaupungin omistuksessa.

  Asemakaavatyö tehdään kaupungin omana työnä. Riihimäen kaupunki ja Riihimäen Raviseura ry ovat sopineet asemakaavan muuttamisesta suunnittelualueen itäosaa koskien.

 • Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavoitukseen ryhtymisestä kaavoitusohjelman 2019 hyväksymisen yhteydessä 29.4.2019. Ravirata–Juurevantie asemakaavan muutos on kaavoituskatsauksen 2021 kohde A2.

  Asemakaavan muutos on tullut vireille 20.6.2021 (kuulutus Aamupostissa 20.6.2021 ja verkkokuulutus 21.6.2021).
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (20.6.2021, päivitetty 15.11.2021)

 • Ravirata–Juurevantie asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 15.11. – 14.12.2021 (MRA 30 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/asu-ja-rakenna/kaavoitus.

  Mahdollisen mielipiteen kaavaluonnoksesta voit toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen:
  Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

  Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja muut kannanotot ovat suunnittelijan käytössä kaavaehdotusta laadittaessa. Mielipiteet voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla.

  Kaavaluonnosaineisto:
  Kaavaluonnoskartta määräyksineen
  Kaavaluonnosselostus liitteineen

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 23.11.2021.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

Raviradan kavioura, tuomari- ja lehdistötorni sekä katsomorakennus.
Kavioura, tuomari- ja lehdistötorni sekä katsomorakennus. Kuva: Kristian Tuomainen

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.