Hyppää sisältöön

Haukankaarre

Viistoilmakuva Haukankaarteen asemakaavakohteesta.
Viistoilmakuva Haukankaarteen asemakaavakohteesta.

Asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen päätavoitteena on monipuolistaa Metsäkorven asuinalueen tonttitarjontaa mahdollistamalla pienten omakotitonttien toteutuminen kortteliin 3108. Pienten tonttien vastapainoksi osa korttelista on tarkoitus muuttaa lähivirkistysalueeksi.

 • Kaupunginhallitus on päättänyt Haukankaarteen asemakaavamuutoksen laatimisen käynnistämisestä kaavoituskatsauksen 2021 hyväksymisen yhteydessä 1.3.2021 § 76.

 • Haukankaarre asemakaavamuutos tuli vireille (MRL 62 § ja 63 §) 13.3.2022 ja kaavaluonnos oli nähtävillä 14.3. – 12.4.2022 (MRA 30 §) kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi/asu-ja-rakenna/kaavoitus/asemakaavoitus/haukankaarre/ sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Kaavaluonnosaineisto:
  Kaavaluonnoskartta määräyksineen
  Kaavaluonnosselostus liitteineen

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin kaavakävely 22.3.2022.
  Kaavakävelyn muistio liitteineen

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.