Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaavoitus

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentuminen. Kunta vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta. Seudullisella tasolla kaavoitusta ohjaa maakuntakaava, jonka laadinnasta vastaa maakunnan liitto.
Asemanseudun yleissuunnitelman havainnekuva. Viistoilmakuvassa esitetty asemanseudun yleissuunnitelman mukaista tulevaisuuden rakentamista.
Viistoilmakuva asemanseudusta. Kuva: Asemanseudun yleissuunnitelma, LSV-Jolma-TUPA