Hyppää sisältöön

Hankinnat

Riihimäen kaupungin hallinto ja konserni -toimialueelle sijoittuva hankinnat -yksikkö vastaa kaupungin hankintojen kokonaiskoordinaatiosta, valmistelusta ja kilpailuttamisesta. Hankinnat -yksikkö vastaa myös kaupunkitasoisen hankintatoimen kehittämisestä, hankintaohjeistuksen ylläpidosta sekä kaupungin sisäisestä hankintaneuvonnasta.

 • Riihimäen kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin hankintastrategiaa, hankintapolitiikkaa sekä hankintaohjeita.

  Ajantasainen lainsäädäntö:

  Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

  Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

  Kaupungin ohjeet

  Hankintapolitiikka (2019)

  Hankintaohjeet (2017)

 • Hankintalain kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU-laajuisesti. Kynnysarvon ylittävien hankintojen tarjouspyynnöt ja niiden liitteet ovat saatavilla tarjousaikana kokonaisuudessaan Tarjouspalvelu.fi -portaalissa, johon myös tarjoajat jättävät tarjouksensa.

  Tarjouspalvelu.fi -portaali

  Hankintalain kynnysarvon alittaviin pienhankintoihin sovelletaan Riihimäen kaupungin omia hankintaohjeita. Kynnysarvon alittavien pienhankintojen tarjouspyynnöt julkaistaan pääsääntöisesti Pienhankintapalvelu.fi -portaalissa, johon myös tarjoajat jättävät tarjouksensa.

  Pienhankintapalvelu.fi -portaali

  Tarjoajalle tarjous- ja pienhankintapalveluun rekisteröityminen on maksutonta. Tarjoaja pääsee kirjautumaan samoilla tunnuksilla molempiin palveluihin.

 • Riihimäen kaupunki ylläpitää hankintakalenteria, josta löytyvät kaupungin hankinnat. Kalenteri sisältää hankintalain kynnysarvon ylittävät hankinnat.

  Kalenterin avulla yritykset saavat tietoa tulevista hankinnoista ja voivat valmistautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin.

  Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä tiedot sido kaupunkia. Hankintakalenteri päivitetään neljä kertaa vuodessa.

  Hankintakalenteri (28.10.2021)

 • Riihimäen kaupunki viestii avoimesti hankinnoistaan. Oheisesta excel-taulukosta löytyvät Riihimäen kaupungin ja Vesihuoltoliikelaitoksen ostolaskut vuodelta 2020.

  Tietojen avulla pääset tarkastelemaan kaupungin toimialojen ja -alueiden ostolaskuja toimittaja- ja tiliryhmätasoilla.

    ostolaskut 2020 (excel)

  Riihimäen kaupungin ostolaskudata julkaistaan myös Handata.fi –palvelussa.

    Handata.fi