Hyppää sisältöön

Hankinnat

Riihimäen kaupungin hallinto ja konserni -toimialueelle sijoittuva hankinnat -yksikkö vastaa kaupungin hankintojen kokonaiskoordinaatiosta, valmistelusta ja kilpailuttamisesta. Hankinnat-yksikkö vastaa myös kaupunkitasoisen hankintatoimen kehittämisestä, hankintaohjeistuksen ylläpidosta sekä kaupungin sisäisestä hankintaneuvonnasta.

 • Riihimäen kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin hankintastrategiaa, hankintapolitiikkaa sekä hankintaohjeita.

  Ajantasainen lainsäädäntö:

  Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

  Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

  Kaupungin ohjeet

  Hankintapolitiikka (2019)

  Hankintaohjeet (2017)

 • Hankintalain kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU-laajuisesti. Kynnysarvon ylittävien hankintojen tarjouspyynnöt ja niiden liitteet ovat saatavilla tarjousaikana kokonaisuudessaan Tarjouspalvelu.fi -portaalissa, johon myös tarjoajat jättävät tarjouksensa.

  Tarjouspalvelu.fi -portaali

  Hankintalain kynnysarvon alittaviin pienhankintoihin sovelletaan Riihimäen kaupungin omia hankintaohjeita. Pienhankintapalvelu.fi -portaali on poistunut käytöstä ja 28.9.2022 alkaen alkaen uudet julkaisut pienhankinnoista löytyvät vain Tarjouspalvelusta.

  Tarjouspalveluun rekisteröityminen on tarjoajalle maksutonta.

 • Riihimäen kaupunki ylläpitää hankintakalenteria.

  Hankintakalenterista ilmenee hankinnan kohde, sopimusten voimassaoloajat sekä vastuutoimiala, jolta ensisijaisesti saa lisätietoja kyseisestä hankinnasta.

  Julkiset hankinnat hankintakalenteri – hankintasopimukset

  Yhteishankintasopimusten hankintakalenterista ilmenee yhteishankintayksiköiden kilpailuttamat sopimukset, joihin Riihimäen kaupunki on liittynyt.

  Julkiset hankinnat hankintakalenteri – yhteishankinnat

 • Riihimäen kaupunki viestii avoimesti hankinnoistaan. Oheisesta excel-taulukosta löytyvät Riihimäen kaupungin ja Vesihuoltoliikelaitoksen ostolaskut vuodelta 2020.

  Tietojen avulla pääset tarkastelemaan kaupungin toimialojen ja -alueiden ostolaskuja toimittaja- ja tiliryhmätasoilla.

    ostolaskut 2020 (excel)

  Riihimäen kaupungin ostolaskudata julkaistaan myös Handata.fi –palvelussa.

    Handata.fi