Hyppää sisältöön
Riihimäen rautatieaseman ja Asema-aukion maisema.
Kuva: Jenniina Nummela

Palveluverkkouudistus

Palveluverkkouudistuksen tavoitteena on muokata kaupungin palveluverkko sellaiseksi, että se vastaa mahdollisimman hyvin tulevaisuuden toimintaympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin.

Uudistuksen aikataulua

Riihimäen kaupungin palveluverkkouudistusta on työstetty keväästä 2019 alkaen.

Kaupunki tilasi palveluverkkoselvityksen WSP Finland Oy:ltä. Selvitys valmistui tammikuussa 2020. Selvityksessä arvioitiin nykyisen palveluverkon toimivuutta ja siinä olivat mukana kaupungin kaikki palvelut. Selvityksen lopputuloksena syntyi neljä vaihtoehtoa, joiden pohjalta laadittiin toteutussuunnitelma jatkotoimenpiteiden pohjaksi.

Kaupunginvaltuusto käsitteli uudistusta maaliskuussa 2020 ja palautti palveluverkkouudistuksen uudelleen valmisteluun. Samalla valtuusto antoi kaupunginhallitukselle tehtäväksi poliittisen ohjausryhmän perustamisen uudistuksen jatkovalmistelua varten. Ohjausryhmän työn perusteella palveluverkko tuli uudelleen valtuuston päätettäväksi syyskuussa 2020. Ohjausryhmän aineistoihin ja muistioihin voit tutustua sivulla Tausta-aineistot.

Valtuusto päätti, että pohjoisella, itäisellä ja läntisellä alueella olisi tulevaisuudessa kaksi alakoulua. Alakouluverkon lisäksi valtuuston hyväksymä malli piti sisällään linjaukset museoiden sijoittumisesta, useita kiinteistöistä luopumisia ja vuokrasuhteiden päättymisiä. Lisäksi ohjausryhmä linjasi, että yläkoulujen vähenevä oppilasmäärä on huomioitava toimitilaohjelmaa laatiessa.

Ohjausryhmän työ valmistui

Tammikuussa 2022 kaupunginjohtaja esitti kaupunginhallitukselle vuonna 2020 tehdyn palveluverkkopäätöksen uudelleentarkastelua. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen kokouksessaan 31.1.2022 esityksen. Kaupunginvaltuusto päätti ohjausryhmän perustamisesta maanantaina 7.2.2022. Ohjausryhmä työsti esityksensä ja se valmistui 21.6.2022.

Ohjausryhmän tehtävänä oli laatia toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä, uskottava ja tulevaisuuden toimintaympäristöön perustava palveluverkkoesitys. Ohjausryhmän esityksen täytyy tukea kaupungin uutta strategiaa.

Ohjausryhmän kokousmuistio ja esitys on julkaistu kaupungin verkkosivulla.

Vuosi 2022: palveluverkon uudelleen tarkastelu

 • Poliittiseen ohjausryhmään kuuluu kaksitoista valtuutettua. Jokaisella valtuutetulla on henkilökohtainen varaedustaja.

  Ryhmän puheenjohtaja on Riitta Takala (kok.) ja varapuheenjohtaja Kari Vilkmanin (sd.). Ohjausryhmän sihteerinä toimii kaupungininsinööri Toni Haapakoski ja asiantuntijajäseninä vt. kaupunginjohtaja Petri Hirvonen ja vt. sivistysjohtaja Pasi Jalonen. Ohjausryhmä täydensi ensimmäisessä kokouksessa kokoonpanoa viestintä- ja markkinointipäällikkö Mia Miettisellä.

  Ohjausryhmä kutsuu työryhmään viranhaltijoita ja vaikuttajaelimien jäseniä tukemaan ryhmän työskentelyä.

  Ohjausryhmään jäsenet varahenkilöineen

  Kokoomus: Riitta Takala (Eija Aittola) ja Mikael Leinonen (Aarno Yrjö-Koskinen).

  Vasemmistoliitto: Arja Tylli (Rauli Hirviniemi) ja Raisa Laurila-Hakulinen (Päivi Sandberg).

  Sosialidemokraatit: Niina Bitter (Petri Mattila) ja Kari Vilkman (Taru Ahoniemi).

  Kristillisdemokraatit: Ismo Portin (Hannele Saari).

  Perussuomalaiset: Jari Heikkinen (Anu Salo) ja Kari Suomalainen (Janne Tikka).

  Vihreät: Salka Orivuori (Tiina Mämmelä).

  Liike Nyt: Terhi Vesala (Jussi Ruohola).

  Keskusta: Risto Paajanen (Petri Lahtinen).

 • Kaupunginvaltuuston 7.2.2022 tekemän päätöksen mukaan poliittisen ohjausryhmän tehtävänä on laatia toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä, uskottava ja tulevaisuuden toimintaympäristöön perustava palveluverkkoesitys. Ohjausryhmän esityksen täytyy tukea kaupungin uutta strategiaa.

 • Valtuuston 7.2.2022 tekemän päätöksen mukaisesti palveluverkkoa uudelleen arvioivan poliittisen ohjausryhmän esityksen tulee valmistua siten, että valtuusto voi päättää palveluverkosta kokouksessaan 29.8.2022.

Lisätietoja