Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Mattila, Tehtaankatu 5-21

Viistoilmakuva Tehtaankatu 5-21 asemakaavakohteesta.
Viistoilmakuva Tehtaankatu 5-21 asemakaavakohteesta. Kuva: Röni-Kuva Oy

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavalla on tarkoitus laajentaa Tehtaankadun länsipuolen (Tehtaankatu 5-21, parittomat numerot) olemassaolevaa teollisuus- ja varastokäytössä olevaa aluetta seututien 130 suuntaan asemakaavoittamattomalle alueelle. Samalla tutkitaan mahdollisuutta avata uusi liittymä ja katuyhteys seututieltä 130 Merkoksenkadun liittymän kohdalta seututien ja Tehtaankadun välille.

 • Asemakaavalla on tarkoitus laajentaa Tehtaankadun länsipuolen olemassa olevaa teollisuus- ja varastokäytössä olevaa aluetta seututien 130 suuntaan asemakaavoittamattomalle alueelle. Samalla tutkitaan mahdollisuutta avata uusi liittymä ja katuyhteys seututieltä 130 Merkoksenkadun liittymän kohdalta seututien ja Tehtaankadun välille. Uudella yhteydellä (Sepänkadun jatke) on tarkoitus parantaa Mattilan teollisuusalueen saavutettavuutta ja siirtää alueelle suuntautuvaa liikennettä pois Tehtaankadun pohjoispäästä, jossa sijaitsee museoita ja koulu. Lisäksi yhteydellä edistetään alueen ja seututien 130 ympäristön itä–länsi- ja etelä–pohjoissuuntaisia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.
  Asemakaavalla huomioidaan alueen sijainti pohjavesialueella ja osittain pohjaveden muodostumisalueella.

  Kaupunginhallitus on päättänyt Tehtaankatu 5-21 asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laatimisen käynnistämisestä kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä 1.3.2021 § 76.
  Tehtaankatu 5-21 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen alue on osa aikaisempien vuosien kaavoitusohjelmien lakkautettua kohdetta Mattilan länsiosa.

  Kaava-alueen asemakaavoitetut korttelialueet ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa. Asemakaavoittamaton osa korttelialueiden ja seututien 130 välillä on pääosin Riihimäen kaupungin omistuksessa. Joitakin osia kaupungin omistamasta alueesta on vuokrattu alueen toimijoiden käyttöön tai on yksityisen omistuksessa.

  Asemakaava ja asemakaavan muutos edellyttää sopimuksia yksityisten maanomistajien ja kaupungin välillä.

  Asemakaava laaditaan kaupungin omana työnä.

 • Kaavatyöhön liittyvää selvitysaineistoa:

  Maantie 130 liikenneselvitys välillä Linnatuuli-Hyvinkää (Trafix Oy, 2017)
  Seututien 130 liikenneselvitys välillä Parmala – Lasitehtaantie-Sipiläntie (Riihimäen kaupunki, Sweco, 2022)
  Kaavan liikenneselvitys sekä kadun ja liittymävaihtoehtojen yleissuunnittelu (Sweco Infra&Rail Oy, 2022)

  – Maaperän pilaantuneisuustutkimus ja pohjaveden tarkkailu (vain viranomaiskäyttöön)

  – Riihimäen arvokkaiden luontokohteiden kartoitus 2021, Tehtaankadun metsä -kohdekortti (T. Häyhä, 2021)
  Tehtaankatu 5-21, luontoselvitys (T. Häyhä, 2021, päivitys 2022)

  Riihimäen meluselvitys 2019 (Ramboll Finland Oy, 2019)

 • Kaupunginhallitus on päättänyt Tehtaankatu 5-21 asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laatimisen käynnistämisestä kaavoituskatsauksen 2021 hyväksymisen yhteydessä 1.3.2021 § 76.

  Asemakaava ja asemakaavamuutos on tullut vireille 30.1.2022.
  Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arvointisuunnitelman nähtäville asettamisesta julkaistiin Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 30.1.2022.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (31.1.2022, päivitetty 27.3.2023)

 • Tehtaankatu 5-21 asemakaavamuutos ja asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 31.1.-25.2.2022 (MRA 30 §) välisenä aikana tällä verkkosivulla sekä Riihimäen virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Kuulutus kaavaluonnoksen nähtävillä olosta julkaistiin Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 30.1.2022.

  Kaavaluonnosaineisto:
  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus ja liitteet, luonnos

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus etäyhteyden välityksellä keskiviikkona 9.2.2022.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Kaupunginhallitus hyväksyi 27.3.2023 § 112 Tehtaankatu 5-21 asemakaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville.
  Kaupunginhallituksen pöytäkirja

  Ehdotus oli nähtävillä 3.4.–9.5.2023 (MRL 65 §, MRA 27 §) tällä verkkosivulla sekä Riihimäen kaupungin virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta julkaistiin kaupungin verkkosivuilla 2.4.2023.

  Kaavaehdotusaineisto:
  Asemakaavakartta (ehdotusvaihe)
  Asemakaavaselostus ja liitteet (ehdotusvaihe)

  Tonttijako ja tonttijaon muutos

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.5.2023 § 184 esittää Tehtaankatu 5-21 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tehtaankatu 5-21 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 4.9.2023 § 69.
  Kaupunginvaltuuston 4.9.2023 pöytäkirja

  Hyväksymiskuulutus julkaistiin kaupungin verkkosivuilla 11.9.2023.

  Hyväksytty kaava-aineisto:
  Asemakaavakartta 
  Asemakaavaselostus ja liitteet

 • Tehtaankatu 5-21 asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako ja tonttijaon muutos on saanut lainvoiman 23.10.2023.

  Verkkokuulutus lainvoimaisuudesta 23.10.2023

  Lainvoimainen kaavamateriaali:
  Lainvoimainen kaavakartta määräyksineen
  Lainvoimainen kaavaselostus liitteineen

   

Katso kohde karttapalvelussa

Lisätietoja