Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Koivistonmäki, Hämeenkatu 20 – Junailijankatu 11

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on voimassa olevaa asemakaavaa tehokkaampi tontin käyttö. Kaavaehdotuksessa tontin käyttötarkoitus säilyy asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueena. Tontin rakennusoikeus nousee 1 170 k-m². Viitesuunnitelmassa Junailijankadun puolelle esitetään 7-8-kerroksista asuinkerrostaloa ja Hämeenkadun puolelle 4-kerroksista asuinkerrostaloa, jonka katutasoon sijoittuu myös liiketilaa. Tavoitteena on tontin laadukas toteutus ja rakentamisen sovittaminen ympäristöönsä.

  • Asemakaavan muutokseen on ryhdytty maanomistajan hakemuksesta. Asemakaavatyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa. Hakija vastaa kaikista asemakaavan laadinnan kustannuksista sekä kaupungille aiheutuvista kuluista. Asemakaavan muutokseen liittyen tehdään maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymistä.

    Noin 1 600 m² tontin omistaa Riihimäen Kotikulma Oy. Kaavoitettava alue sijaitsee keskeisellä paikalla, Hämeenkadun varrella ja on osa tiivistä keskustarakennetta. Hämeenkadun ja Junailijankadun välinen tontti on nykytilanteessa rakentamaton.

    Asemakaavan muutoksen tavoitteena on voimassa olevaa asemakaavaa tehokkaampi tontin käyttö. Asemakaavan muutoksella vastataan väestönkasvun mahdollistavaan asuinrakentamiseen lähellä rautatieasemaa ja keskustan palveluja. Kaavamuutoksen tuoma väestönkasvu tukee keskustan palveluiden säilymistä ja kehittymistä. Hanke edistää osaltaan Riihimäki-strategian kärkihankkeisiin lukeutuvan keskustan kehittämisen tavoitteita.

Asemakaavoituksen eteneminen

Lisätietoja