Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Arolampi, Arolampi I ja II

Viistoilmakuva asemakaava-alueesta Arolampi I ja II
Viistoilmakuva asemakaava-alueesta Arolampi I ja II. Kuva: Röni-kuva Oy

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Arolampi I ja II asemakaava ja asemakaavamuutos mahdollistaa työpaikka-alueen sijoittamisen Arolammin eritasoliittymän kaakkoissektoriin. Aiemmin vireille tulleet Arolampi I ja Arolampi II asemakaavahankkeet yhdistettiin hankkeeksi Arolampi I ja II.

Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Hyvinkääntiehen ja lännessä maantie 130:een. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 19 ha.

 • Asemakaava ja asemakaavamuutos tuli vireille 25.6.2018.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnosaineisto asetettiin vireilletulon yhteydessä nähtäville.

  Arolampi I ja II asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 25.6.-10.8.2018 (MRL 30 §) kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja kaavoituksen verkkosivuilla.

 • Arolampi I ja II asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 16.10.–14.11.2018 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja kaavoituksen verkkosivuilla.

 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi Arolampi I ja II asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 10.12.2018 § 112.
  Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja

 • Arolampi I ja II asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 24.1.2019.

  Asemakaavakartta, lainvoimainen
  Asemakaavaselostus, lainvoimainen

Lisätiedot