Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Peltokylä, Lidl 2

Havainnekuva Lidl 2 asemakaavamuutoksesta

Asemakaavan muutos

Kaavoituksen tavoitteena oli mahdollistaa myymälän sijoittaminen Etelän Viertotien ja Kulmalan puistokadun risteyksen kaakkoiskulmaan. Alue oli aikaisemmin osa teollisuusaluetta.

 • Asemakaavan muutos tuli vireille 4.3.2018.
  Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lainvoimaisen kaavaselostuksen liitteenä.

 • Lidl 2 asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 6.5.-24.5.2019 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja kaavoituksen verkkosivulla.

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.6.2019 asettaa Lidl 2 asemakaavan muutoksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 17.6.2019 –16.8.2019 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja kaavoituksen verkkosivulla.

 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 7.10.2019 § 85 Lidl 2 asemakaavan muutoksen.
  Kaupunginvaltuuston 7.10.2019 kokouksen pöytäkirja

 • Lidl 2 asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 26.11.2019.

  Asemakaavakartta, lainvoimainen
  Asemakaavaselostus, lainvoimainen

Lisätiedot