Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Herajoki, Meijerintie 5-17

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavoituksen tavoiteena oli vastata yritystoiminnan tarpeisiin mahdollistamalla lisää teollisuus- ja varastointitilaa hyvien liikenneyhteyksien varrelta kaupunkiin tuleville ja kaupungissa toimiville yrityksille. Asemakaava noudattaa yleiskaavassa osoitettua tavoitetta teollisuusalueen laajentamisesta Meijerintien länsipuolella. Alustavana tavoitteena oli vähintään e=0,5 korttelitehokkuus. Suunnittelussa varmistettiin ekologisten yhteyksien säilyminen sekä viheralueverkoston jatkuvuus suunnittelualueen eteläosassa.

 • Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavoitukseen ryhtymisestä kaavoitusohjelman hyväksymisen yhteydessä 29.4.2019. Meijerintie 5–17 on kaavoitusohjelman 2019 kohde A9.

  Asemakaava ja asemakaavan muutos tuli vireille 11.8.2019.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) julkaistiin 11.8.2019. Päivitetty OAS on lainvoimaisen kaavaselostuksen liitteenä.

 • Meijerintie 5–17 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 14.10. – 1.11.2019 (MRA 30 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja kaavahankkeen verkkosivuilla.

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.1.2020 asettaa Meijerintie 5–17 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 20.1.2020 – 25.2.2020 (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja kaavahankkeen verkkosivuilla.

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.3.2020 esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen hyväksymistä.

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi Meijerintie 5-17 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 1.6.2020 § 41.
  Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja

 • Meijerintie 5-17 asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 17.7.2020.

  Asemakaavakartta, lainvoimainen
  Asemakaavaselostus, lainvoimainen

Lisätietoja