Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Harjukylä, Kallionkatu 7

Omakotitalo osoitteessa Kallionkatu 7.

Ase­ma­kaa­van muu­tos

Asemakaavalla turvataan mahdollisuus säilyttää olemassa oleva tilanne tontilla. Tontti on tällä hetkellä asemakaavoitettu asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Asemakaavamuutoksella
tontti osoitetaan nykyisen käytön mukaisesti omakotitontiksi.

 • Asemakaavalla turvataan mahdollisuus säilyttää olemassa oleva tilanne tontilla muuttamalla yhden tontin asemakaavaa siten, että asuin- ja liikerakennusten korttelialue muutetaan tontin osalla erillispientalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeus pienenee e=1.0 tehokkuudesta e=0.3 tehokkuuteen. Tontin koko on noin 1137 m². Tontilla on vanha hyväkuntoinen asuinrakennus, jonka vanhin osa on vuodelta 1907. Pääosin rakennus on rakennettu 1920-luvulla, korjattu 1990-luvulla. Tontilla on lisäksi piharakennus.

  Hakija vastaa kaikista asemakaavan laadinnan kustannuksista sekä kaupungille aiheutuvista kuluista taksan mukaisesti. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan ei-merkittävä. Kaupungille on tullut asemakaavamuutoshakemus kiinteistön omistajalta. Kiinteistön omistajan kanssa tehdään kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa sovitaan mm. kaavoituksen taksasta tässä kohteessa ja hyväksytään kaavan laatija. Kaavoitustyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa.

  Kallionkatu 7 asemakaavan muutos on kaavoituskatsauksen 2021 kohde A36.

 • Kallionkatu 7 asemakaavan muutos on kaavoituskatsauksen 2021 kohde A36.

  Asemakaavamuutos on tullut vireille 1.3.2021
  Kaavatyöstä ei laadittu erillistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

 • Kallionkatu 7 asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 20.9.-8.10.2021 (MRA 30 §) välisenä aikana Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja osoitteessa www.riihimaki.fi/kaavoitus.

  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus, luonnos

 • Asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.11.2021 – 8.12.2021 (MRL 65 § ja MRA 27 §)  Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

  Kuulutus nähtävillä olosta julkaistiin verkkosivuilla 2.11.2021.

  Asemakaavaselostus liitteineen 28.10.2021
  Asemakaavakartta 28.10.2021

   

 • Elinvoimalautakunta hyväksyi Kallionkatu 7 asemakaavan muutoksen kokouksessaan 20.12.2021 § 68.

  Elinvoimalautakunnan 20.12.2021 pöytäkirja.

  Kuulutus hyväksymisestä julkaistiin kaupungin verkkosivuilla 28.12.2021.

 • Kallionkatu 7 asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 31.1.2022.

  Kuulutus lainvoimaisuudesta (julkaistu verkkosivuilla 31.1.2022)

  Lainvoimainen kaavamateriaali:
  Asemakaavakartta, lainvoimainen
  Asemakaavaselostus, lainvoimainen 

Lisätiedot

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.