Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Hämeenlinnantie 1121 asemakaava-alueen rajaus viistoilmakuvassa
Hämeenlinnantie 1121 asemakaava-alueen rajaus viistoilmakuvassa. Kuva: Riihimäen kaupunki

Kirjaus, Hämeenlinnantie 1121

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Hämeenlinnantie 1121 sijaitsee seututien 130 (Hämeenlinnantie) ja kantatien 54 liittymän koillispuolella. Kaavoituksen tarkoituksena on mahdollistaa liittymäjärjestelyjen toteuttaminen rakentumattomalle teollisuus- ja varastorakennusten alueelle seututieltä 130. Asemakaavalla osoitetaan liittymäjärjestelyille riittävä tiealue ja huomioidaan lisäksi seudullisten kevyenliikenteen yhteystarpeiden tilavaatimukset.

Asemakaavoitetun korttelialueen käyttötarkoitukseen ja alueelle on osoitetaan teollisuus- ja varastotoimintoja. Rakennusoikeuteen ei ole tarkoitus tehdä merkittäviä muutoksia. Liikennealueen laajentaminen supistaa hieman olemassa olevaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Kaavalla osoitetaan lisäksi muun muassa tarvittavat suojaviheralueet ja istutettavat alueet sekä hulevesien hallintaan liittyvät aluevaraukset ja määräykset.

 • Kaupunginhallitus on päättänyt Hämeenlinnantien 1121 alueen asemakaavoitukseen ryhtymisestä kaavoituskatsauksen 2023 hyväksymisen yhteydessä 27.2.2023 § 60.

  Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta julkaistiin Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 19.5.2024.
  Verkkokuulutus

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (19.5.2024)

 • Hämeenlinnantie 1121 asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 20.5.2024 – 10.6.2024 (MRA 30 §) välisenä aikana tällä verkkosivulla ja Riihimäen virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4.

  Kuulutus kaavaluonnoksen nähtävilläolosta julkaistiin Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 19.5.2024.
  Verkkokuulutus

  Kaavaluonnosaineisto:
  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus ja liitteet, luonnos

  Luonnosvaiheessa pyydetään tarvittavat viranomais- ja asiantuntijalausunnot. Osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaluonnoksesta mielipide nähtävilläolon aikana. Mielipide tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@riihimaki.fi.

  Lausunnot ja mielipiteet ovat suunnittelijalla käytössä kaavaehdotusta valmisteltaessa. Annetut lausunnot ja mielipiteet voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla.

 • Luonnosvaiheen jälkeen laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus ja luonnosvaiheessa saatu palaute sekä vastineet valmistellaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan Riihimäen virastokeskus Veturissa (Eteläinen Asemakatu 4) sekä kaavan verkkosivuilla.

  Ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat viranomais- ja asiantuntijalausunnot. Osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta muistutus kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana. Lausunnot ja muistutukset ovat suunnittelijalla käytössä valmisteltaessa kaavaa hyväksymisvaiheeseen (tarkistettu ehdotus).

 • Ehdotusvaiheen jälkeen laaditaan tarkistettu ehdotus ja asemakaava etenee hyväksymisvaiheeseen. Tarkistettu kaavaehdotus valmistellaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus käsittelee kaava-aineiston, saadun palautteen ja vastineet. Kaupunginhallitus päättää asemakaavan hyväksymisen esittämisestä kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä.

 • Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 kuukauden kuluttua elinvoimalautakunnan päätöksestä, mikäli kaavasta ei valiteta.

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.