Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Suunnittelualueen rajaus keväällä 2020 otetussa ortoilmakuvassa. Sää on aurinkoinen.

Peltokylä, Sieppari 1

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella pyritään edistämään pitkään rakentamattomana olleen alueen taloudellista toteuttamiskelpoisuutta kaupunkikuvallisten tavoitteiden ohella. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa neljän 4-5-kerroksisen asuinrakennuksen toteutuminen Piikinmäen puiston ja Kulmalan puistokadun väliselle alueelle.

Kaavamuutos perustuu maanomistajan laadituttamaan viitesuunnitelmaan. Suunnitelmassa alueen rakennusoikeus massoitellaan erillisiksi pistetaloiksi yhtenäisen rakennusmassan sijaan. Muilta osin esitetty kaavaratkaisu perustuu voimassa olevan asemakaavan mukaisiin ratkaisuihin.

 • Asemakaavan muutokseen on ryhdytty maanomistajan hakemuksesta. Asemakaavatyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa. Hakija vastaa kaikista asemakaavan laadinnan kustannuksista sekä kaupungille aiheutuvista kuluista.

  Kaava-alue koostuu H. G. Paloheimo Oy:n omistamasta kahdesta tontista, joiden pinta ala on yhteensä noin 7 050 m². Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu kaupungin omistuksessa oleva Kopparinaukio-niminen katuaukio, jonka pinta-ala on noin 542 m².

 • Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoshakemuksen ja tehnyt Sieppari 1 asemakaavamuutosta koskevan kaavoituspäätöksen 19.9.2022 (§ 317). Riihimäen kaupunki ja maanomistaja ovat sopineet kaavoituksen käynnistämisestä kh 19.9.2022 § 318 päätöksen mukaisesti.

  Sieppari 1 asemakaavan muutos tuli vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville (MRL 62 § ja 63 §) 19.3.2023.
  Osallistumis- ja arviointisuunitelma

 • Sieppari 1 asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 20.3. – 18.4.2023 (MRA 30 §) tällä verkkosivulla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Kaavaluonnosaineisto:
  Kaavaluonnoskartta määräyksineen
  Kaavaluonnosselostus liitteineen

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus etäyhteyden välityksellä 28.3.2023.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

  Lisäksi kaavoittaja oli tavattavissa ilmoitetulla tavalla Virastokeskus Veturissa 29.3.2023.

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.6.2023 asettaa Sieppari 1 asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 26.6. – 7.8.2023 (MRL 65 §, MRA 27 §) virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu) ja tällä verkkosivulla.

  Kaavaehdotusaineisto:
  Kaavaehdotuskartta määräyksineen
  Kaavaehdotusselostus liitteineen

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.8.2023 esittää Sieppari 1 asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sieppari 1 asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen 4.9.2023 § 70.

  Hyväksytty kaava-aineisto:
  Hyväksytty kaavakartta määräyksineen
  Hyväksytty kaavaselostus liitteineen

 • Sieppari 1 asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos on saanut lainvoiman 23.10.2023.

  Verkkokuulutus lainvoimaisuudesta 23.10.2023.

  Lainvoimainen kaava-aineisto:
  Lainvoimainen kaavakartta määräyksineen
  Lainvoimainen kaavaselostus liitteineen

Havainnekuva, näkymä Kulmalan puistokadulta suunnittelualueelle. Julkisivuiltaan vaaleat, harjakattoiset 4- ja 5-kerroksiset uudisasuinrakennukset työntyvät esiin matalampien ulkoiluvälinevarastojen takaa. On aurinkoinen kesäpäivä, ihmisiä kävelee ja pyöräilee kevyenliikenteen väylällä sekä Piikinmäen puistoon johtavalla uudella kävelyreitillä. Kuvassa on vehreä tunnelma.
Havainnekuva, näkymä Kulmalan puistokadulta suunnittelualueelle. Kuva: Anne Viisteensaari, Sweco Finland Oy
Havainnekuva, näkymä Piikinmäen puiston mäeltä suunnittelualueelle. On aurinkoinen kesäpäivä, lapsia juoksee kuvan etualalla. Lapsia ja aikuisia on leikkimässä uusien 4- ja 5-kerroksisten harjakattoisten asuinrakennusten edustalla olevalla leikkipaikalla. Kuvassa on vehreä tunnelma.
Havainnekuva, näkymä Piikinmäen puiston mäeltä suunnittelualueelle. Kuva: Anne Viisteensaari, Sweco Finland Oy
Kohde kaupungin karttapalvelussa Hyppää upotetun kartan yli: Kohde kaupungin karttapalvelussa

Yhteystiedot