Hyppää sisältöön
Suunnittelualueen rajaus keväällä 2020 otetussa ortoilmakuvassa. Sää on aurinkoinen.

Peltokylä, Sieppari 1

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella pyritään edistämään pitkään rakentamattomana olleen alueen taloudellista toteuttamiskelpoisuutta kaupunkikuvallisten tavoitteiden ohella. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa neljän 4-5-kerroksisen asuinrakennuksen toteutuminen Piikinmäen puiston ja Kulmalan puistokadun väliselle alueelle.

Kaavamuutos perustuu maanomistajan laadituttamaan viitesuunnitelmaan. Suunnitelmassa alueen rakennusoikeus massoitellaan erillisiksi pistetaloiksi yhtenäisen rakennusmassan sijaan. Muilta osin esitetty kaavaratkaisu perustuu voimassa olevan asemakaavan mukaisiin ratkaisuihin.

 • Asemakaavan muutokseen on ryhdytty maanomistajan hakemuksesta. Asemakaavatyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa. Hakija vastaa kaikista asemakaavan laadinnan kustannuksista sekä kaupungille aiheutuvista kuluista.

  Kaava-alue koostuu H. G. Paloheimo Oy:n omistamasta kahdesta tontista, joiden pinta ala on yhteensä noin 7 050 m². Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu kaupungin omistuksessa oleva Kopparinaukio-niminen katuaukio, jonka pinta-ala on noin 542 m².

 • Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoshakemuksen ja tehnyt Sieppari 1 asemakaavamuutosta koskevan kaavoituspäätöksen 19.9.2022 (§ 317). Riihimäen kaupunki ja maanomistaja ovat sopineet kaavoituksen käynnistämisestä kh 19.9.2022 § 318 päätöksen mukaisesti.

  Sieppari 1 asemakaavan muutos tulee vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville (MRL 62 § ja 63 §) 19.3.2023.
  Osallistumis- ja arviointisuunitelma

 • Sieppari 1 asemakaavan muutoksen luonnos on nähtävillä 20.3. – 18.4.2023 (MRA 30 §) tällä verkkosivulla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Voit halutessasi jättää mielipiteen kaavaluonnoksesta. Mahdollinen mielipide tulee toimittaa nähtävilläoloaikana:
  Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

  Kaavaluonnosaineisto:
  Kaavaluonnoskartta määräyksineen
  Kaavaluonnosselostus liitteineen

  Kaavaluonnoksesta järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus Teams-etäyhteyden välityksellä tiistaina 28.3. klo 17.30 – 18.30. Lisäksi voit tulla tapaamaan kaavoittajaa (puh. 050 594 4953) Virastokeskus Veturiin (A-rappu, 3. krs) keskiviikkona 29.3. klo 16.30 – 17.30 tai sopia tapaamisesta erikseen.

  Paina tästä liittyäksesi Teams-tilaisuuteen!
Havainnekuva, näkymä Kulmalan puistokadulta suunnittelualueelle. Julkisivuiltaan vaaleat, harjakattoiset 4- ja 5-kerroksiset uudisasuinrakennukset työntyvät esiin matalampien ulkoiluvälinevarastojen takaa. On aurinkoinen kesäpäivä, ihmisiä kävelee ja pyöräilee kevyenliikenteen väylällä sekä Piikinmäen puistoon johtavalla uudella kävelyreitillä. Kuvassa on vehreä tunnelma.
Havainnekuva, näkymä Kulmalan puistokadulta suunnittelualueelle. Kuva: Anne Viisteensaari, Sweco Finland Oy
Havainnekuva, näkymä Piikinmäen puiston mäeltä suunnittelualueelle. On aurinkoinen kesäpäivä, lapsia juoksee kuvan etualalla. Lapsia ja aikuisia on leikkimässä uusien 4- ja 5-kerroksisten harjakattoisten asuinrakennusten edustalla olevalla leikkipaikalla. Kuvassa on vehreä tunnelma.
Havainnekuva, näkymä Piikinmäen puiston mäeltä suunnittelualueelle. Kuva: Anne Viisteensaari, Sweco Finland Oy
Kohde kaupungin karttapalvelussa Hyppää upotetun kartan yli: Kohde kaupungin karttapalvelussa

Yhteystiedot