Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Suunnittelualueen alustava rajaus keväällä 2020 otetussa ortoilmakuvassa.

Kokko, Kokonharju

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Kokonharjun asemakaavan päätavoitteena on mahdollistaa uuden luonnonläheisen pientalovaltaisen asuinalueen rakentuminen. Alueelle pyritään luomaan omaleimainen ilme ja monipuolisia, yhteisöllisiä asumisratkaisuja, jotka ovat yhteydessä luontoon. Kokonharjun alueella on tarkoitus järjestää vuoden 2027 asuntomessut.

Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetaan yhteensä 26 asuinkorttelia, yksi palvelukortteli, laajat lähivirkistysalueet sekä leikkipuisto. Suunnittelualueen eteläosaan linjataan Uusi Karhintieltä erkaneva katuyhteys, johon alueen maankäyttö tukeutuu. Uuden katuyhteyden läheisyyteen osoitetaan tehokkaampaa asuntorakentamista sekä lähipalvelutontti. Kaavaehdotuksen mukainen asuinrakennusoikeuden määrä on noin 32 000 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa arviolta 640 uutta asukasta kaava-alueelle.

Asemakaavoituksen eteneminen

 • Kokonharjun asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville nähtäville (MRL 62 § ja 63 §) 3.9.2023.
  Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta on julkaistu Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 3.9.2023.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (3.9.2023, tarkistettu 10.12.2023 ja 11.3.2024)

  Aloitusvaiheessa kaavan nimi on ollut Kokonmäki.

 • Kokonharjun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 11.12.2023 – 9.1.2024 (MRA 30 §) tällä verkkosivulla sekä Virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Kaavaluonnosaineisto:
  Kaavaluonnoskartta
  Kaavaluonnosmerkinnät ja -määräykset
  Kaavaluonnosselostus liitteineen
  Rakentamistapaohje

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 19.12.2023.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

  Luonnosvaiheessa kaavan nimi on ollut Kokonmäki.

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.3.2024 asettaa Kokonharjun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 15.3. – 15.4.2024 (MRL 65 §, MRA 27 §) virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu) ja tällä verkkosivulla.

  Kaavaehdotusaineisto:
  Kaavaehdotuskartta
  Kaavaehdotusmerkinnät ja -määräykset
  Kaavaehdotusselostus liitteineen
  Rakentamistapaohje

  Kaavaehdotuksesta järjestettiin vapaamuotoinen keskustelutilaisuus keskiviikkona 3.4.2024.

 • Asemakaavaa ja asemakaavan muutosta valmistellaan kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyihin. Ehdotusvaiheessa saatu palaute huomioidaan valmistelussa.

Yhteystiedot