Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Saavutettavuusseloste

Riihimäen kaupungin tavoitteena on, että verkkopalvelujen käyttö on mahdollisimman sujuvaa kaikille käyttäjille. Saavutettavuus otetaan huomioon kaupungin digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Tämä saavutettavuusseloste kertoo, miten Riihimäen kaupungin verkkosivustoilla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Saavutettavuudella tarkoitetaan verkkosivujen, mobiilisovellusten ja niissä julkaistujen sisältöjen helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Saavutettavuus määritellään tarkemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2016/2102 ja laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Riihimäen kaupungin www.riihimaki.fi -sivu ja sen alla olevia sivuja, jotka on tehty samalla WordPress-julkaisuohjelmalla.

Lisäksi kaupunki omistaa yllä oleville sivustoille rinnakkaisosoitteita, joita tämä saavutettavuusseloste myös koskee.

Riihimäen kaupungin verkkosivusto julkaistiin vuonna 2021. Sivuston tekninen toteuttaja on Geniem, toukokuusta 2023 alkaen Hion.

Saa­vu­tet­ta­vuu­den tila

Verkkosivusto täyttää suurelta osin WEB Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:n edellyttämät vaatimukset A- ja AA-tasolla.

Ei-saa­vu­tet­ta­va si­säl­tö

Havaittava

Verkkosivusto sisältää liitetiedostoja ja lomakkeita, jotka eivät kaikilta osilta ole saavutettavia. Tiedostojen käyttötarkoitus tarkistetaan ja ne päivitetään saavutettavaksi, kun tiedostoa seuraavan kerran korjataan tai päivitetään. Pyrimme luomaan kaikki uudet tiedostot ja lomakkeet saavutettavassa muodossa.

Videosisällöt eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Saavutettavuusongelmat koskevat pääsääntöisesti kaupunginvaltuuston kokousvideoita ja kaupunkilaisille järjestettyjä ja yli 45 minuuttia kestäviä videoituja keskustelu- ja infotilaisuuksia. Kaupunki ei tekstitä tai tuota tekstivastinetta näille videoille kohtuuttoman rasitteen vuoksi. Perusteena on se, että kaupungin henkilöstön osaaminen ja resurssit eivät ole tällä hetkellä riittävät palvelun tuottamiseen. Kaupunki arvioi saavutettavuusselosteen vuosittaisen päivittämisen yhteydessä kohtuuttoman rasitteen korjaamista.

Osa verkkosivujen sisällöistä on esitetty taulukkomuodossa. Verkkosivut on rakennettu responsiivisiksi, mutta osa taulukoista on niin isoja, että niiden näkeminen kokonaisuudessaan vaatii esimerkiksi älypuhelimella kahdensuuntaista vieritystä.

Sivustolla olevat linkit ulkoisiin palveluihin/sivustoihin ja niiden saavutettavuus

Etusivu

Palautepalvelu, joka on osa Riihimäen asiointipalvelua, täyttää saavutettavuusvaatimukset. Linkki saavutettavuusselosteeseen.

Pöytäkirjojen, esityslistojen ja kuulutusten julkaisupalvelu täyttää suurelta osin saavutettavuusvaatimukset. Linkki saavutettavuusselosteeseen.

Tapahtumakalenteria ollaan uudistamassa. Kalenteri täyttää osittain saavutettavuusvaatimukset, mutta sivulla ei ole selostetta.

Asu ja rakenna -päävalikko

Sähköinen lupapalvelu, joka on osa Riihimäen asiointipalvelua, täyttää saavutettavuusvaatimukset. Linkki saavutettavuusselosteen.

Opi ja kasvata -päävalikko

Eepos eli Riihimäen musiikkiopiston sähköinen oppilashallinto-ohjelma täyttää osittain saavutettavuusvaatimukset. Linkki saavutettavuusselosteeseen.

eDaisy eli varhaiskasvatuksen asiointipalvelussa ei ole saavutettavuusselostetta. Palvelun saavutettavuudesta on pyydetty selvitys palveluntarjoajalta.

DaisyFamily eli huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välinen päivittäinen asiointikanava täyttää osittain saavutettavuusvaatimukset. Linkki saavutettavuusselosteeseen.

Wilma eli oppilaitosten työ- ja viestintäjärjestelmä täyttää suurilta osin saavutettavuusvaatimukset. Linkki saavutettavuusselosteeseen.

Harrastamisen Suomen malli -hankkeen ilmoittautumis- ja harrastussivustolla ei ole saavutettavuusselostetta. Palvelun saavutettavuudesta on pyydetty selvitys palveluntarjoajalta.

Padlet eli sisällön luonti- ja jakamisohjelmassa ei ole saavutettavuusselostetta. Palvelun saavutettavuudesta on pyydetty selvitys palveluntarjoajalta.

Työskentele ja yritä -päävalikko

Asiakastietojärjestelmä Walmu täyttää saavutettavuusvaatimukset, mutta sivulla ei ole selostetta.

Elä ja voi hyvin -päävalikko

Enkora eli liikuntapaikanvarauskalenteri täyttää osittain saavutettavuusvaatimukset, mutta sivulla ei ole selostetta. Kaupunki luopuu kalenterin käytöstä vuoden 2024 aikana.

Vaikuta ja tutustu -päävalikko

Riihimäen sidonnaisuusrekisteri täyttää saavutettavuusvaatimukset. Linkki saavutettavuusselosteeseen.

Sivulla, jolla on kaupungin lomakkeita, kuten lomake kuntalaisaloitteisiin ei ole saavutettavuusselostetta. Palvelun saavutettavuudesta on pyydetty selvitys palveluntarjoajalta.

Asioi -päävalikko

Eettinen ilmoituskanava täyttää osittain saavutettavuusvaatimukset, mutta sivustolla ei ole selostetta.

Erillissivut

Riihimäen lukio

Opetukseen suunniteltu oppimisalusta ItsLearning täyttää saavutettavuusvaatimukset. Linkki saavutettavuusselosteeseen.

Riihimäen Vesi

Vesitili eli Riihimäen Veden asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä täyttää saavutettavuusvaatimukset. Linkki saavutettavuusselosteeseen.

Vesikatkoista kertova tekstiviestipalvelun liittymis- ja irtisanoutumismoduuli täyttää suurelta osin saavutettavuusvaatimukset, mutta sivustolla ei ole selostetta.

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Kartat ja karttapalvelut, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön:

Riihimäen lukion opinto-ohjaajien ajanvarausjärjestelmä Nettiaika.fi.

Käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia.

  • Muiden viranomaisten kuulutukset, esimerkiksi ELY-keskus ja aluehallintovirasto, ja niiden liitteet saattavat olla ei-saavutettavassa muodossa.

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen laa­ti­mi­nen

Riihimäen kaupungin sivusto on julkaistu 2021. Tämä seloste on laadittu 17.5.2024. Seloste perustuu käyttäjätestaukseen, itsearviointiin ja teknisen alustan toteuttajan saavutettavuuden testaukseen. Seloste tarkastetaan kerran vuodessa. Verkkosivuston ylläpitäjät tekevät sivustolla säännöllistä saavutettavuuden tarkistamista ja parannustyötä.

Tuki ei-saa­vu­tet­ta­van ai­neis­ton osal­ta

Riihimäen kaupungin Tietotupa auttaa verkkosivuston käyttäjiä. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai tulla käymään Matkakeskuksessa.

Saa­vu­tet­ta­vuus­pa­lau­te ja -kan­te­lu

Jos huomasit verkkosivustossa saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, voit antaa siitä palautetta kaupungin viestintään ja markkinointiin sähköpostilla osoitteeseen viestinta@riihimaki.fi.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Viraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
p. 029 501 6000 vaihde