Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Petsamo, Petsamonkatu 15-21

Petsamonkadun varren rakennuksia.
Kuva: Juho Haavisto

Asemakaavan muutos

Kaavamuutoksella alue osoitettiin asumiseen. Kaavamuutoksen tarkoituksena oli turvata Petsamonkadun varressa sijaitseva neljän pientalon kokonaisuuden säilyminen ja rakentamisen sopeutuminen ympäristöön. Alue on osa Petsamon ja Juppalan pientaloaluetta, joka on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi sen rakennushistoriallisten ja maisemallisten piirteiden perusteella.
Kaavalla osoitettiin mahdollisuus rakentaa myös tonttien takaosiin. Tonttien takaosaan sijoittuvan rakentamisen on oltava selkeästi Petsamonkadun varressa sijaitsevalle rakennukselle alisteista ja pienimittakaavaisempaa.

 • Osoitteessa Petsamonkatu 15, 17, 19 ja 21 (kaavan nimi on Petsamonkatu 15-21)  sijaitsevat kiinteistöt ovat Riihimäen kaupungin toimitilaohjelma 2017-2026 mukaan kohteita, joista kaupunki pyrkii luopumaan mahdollisimman nopeasti. Ennen kiinteistöjen myyntiä oli tarkoituksenmukaista tehdä alueella asemakaavan muutos alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioiden.

  Alue on osa Petsamon ja Juppalan pientaloaluetta, joka on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi sen rakennushistoriallisten ja maisemallisten piirteiden perusteella. Petsamonkatu 15, 17, 19 ja 21 sijaitsevat rakennukset muodostavat yhtenäisenä säilyneen, eheän kokonaisuuden.

  Kaavamuutoksella on tarkoitus huomioida alueen arvokkaiden piirteiden ja luonteen säilyminen. Suunnittelussa huomioidaan muun muassa rakennusten sijoittuminen suhteessa katukuvaan, massoittelu ja rakennuksille tyypilliset piirteet; julkisivumateriaalit sekä muodot.

  Kaavoituspäätös tehtiin 7.10.2019 (Riihimäen kaavoituspäällikkö, päätös nro 18/2019)

 • Petsamonkatu 15-21 asemakaavamuutos tuli vireille 8.12.2019.
  Asemakaavamuutoksesta ei tehty erillistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

  Kaavaluonnos oli nähtävillä 9.12.2019 – 3.1.2020 välisenä aikana kaavoituksen verkkosivuilla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4.

 • Asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 20.1.- 21.2.2020 välisenä aikana kaavoituksen verkkosivuilla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmotustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

 • Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi Petsamonkatu 15-21 asemakaavamuutoksen 17.3.2020 § 43.
  Kaupunkikehityslautakunnan kokouksen pöytäkirja

 • Petsamonkatu 15-21 asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 29.4.2020.

  Asemakaavakartta, lainvoimainen
  Asemakaavaselostus, lainvoimainen

Lisätietoja