Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Joukko ihmisiä soittaa rumpuja ringissä Illuusio -tapahtumassa.

Maahanmuuttaneiden palvelut

Riihimäen kaupungilla voit asioida kaikissa palveluissa taustastasi riippumatta. Lisätietoa esimerkiksi työllistymisestä, lasten kouluista ja päiväkodeista tai asumisen palveluista saat näiltä sivuilta. Mikäli tarvitset apua, neuvontaa tai lisätietoja esimerkiksi muuttamisesta Riihimäelle, lupa-asioista, koulutusmahdollisuuksista tai vapaa-ajan mahdollisuuksista, voit tulla käymään ohjaus- ja neuvontapiste Kotolassa Matkakeskuksessa (Eteläinen Asemakatu 2).

Palvelemme myös yrityksiä, joilla on tarve etsiä kansainvälisiä osaajia yritykseensä.

 • Kaikille maahanmuuttaneille maahantuloperusteesta riippumatta on tarjolla ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi kotoutumisesta, koulutuksesta ja työnteosta, kunnan ja valtion palveluista tai suomalaisesta yhteiskunnasta, lainsäädännöstä ja erilaisista luvista. Ohjausta tarjotaan ilman ajanvarausta Kotolan neuvontapisteellä.

 • Kiintiöpakolaiset, turvapaikkaprosessin kautta oleskeluvan saaneet sekä kuntaan siirtyneet tilapäistä suojelua saavat saavat kaupungin kotoutumispalveluista tukea ja apua kotoutumiseen, Suomeen muuttamiseen ja Suomessa asumiseen liittyen. Mikäli tarvitset apua kotoutumiseen tai haluat, että kaupunki selvittää kotoutumisesi edellytykset, voit pyytää, että sinulle tehdään alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma tehdään yleensä joko TE-toimiston tai kaupungin toimesta.

 • Riihimäen asukkaista noin 5,5 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia. Kunnilla on Suomessa velvollisuus huolehtia palveluiden soveltumisesta myös maahanmuuttajataustaisille kuntalaisille sekä tukea maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen ja kotikuntaan.

  Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että jokainen kunta laati kotouttamisohjelman, joka tulee tarkistaa vähintään joka neljäs vuosi. Riihimäen kaupungilla on voimassa Seudullinen kotouttamisohjelma 2021–2024, joka on Riihimäen, Hausjärven ja Lopen yhteinen ohjelma.

  Seudullinen kotouttamisohjelma 2021–2024 on laadittu monialaisena viranhaltijavalmisteluna vuoden 2020 aikana. Ohjelman laadintaan on osallistunut kuntien lisäksi alueella toimivia viranomaisia, koulutuspalveluiden tarjoajia ja kolmannen sektorin toimijoita. Kotouttamisohjelman laadintaa on ohjannut seudullinen kotouttamistyön ohjausryhmä. Kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2020.

  Seudullinen kotouttamisohjelma 2021-2024

 • Marraskuussa 2023 toteutettuun Rasismikokemukset Riihimäellä -kyselyyn tuli 292 vastausta. Vastaajista suurin osa oli naisia (65 prosenttia). Miehiä vastaajista oli 28 prosenttia, 2 prosenttia vastaajista ilmoitti sukupuolekseen muun ja 5 prosenttia ei halunnut kertoa. Vastaajien ikäryhmässä suurin ryhmä oli aikuiset (30–65-vuotiaat, 44 prosenttia vastaajista), alaikäisiä vastaajista oli 39 prosenttia. 18–29-vuotiaita oli 9 prosenttia ja yli 65-vuotiaita 8 prosenttia.

  Suurin osa vastaajista (77 prosenttia) ilmoitti syntyneensä Suomessa. 13 prosenttia vastaajista oli asunut Suomessa alle 3 vuotta ja 10 prosenttia vastaajista yli 3 vuotta.

  68 prosenttia vastaajista vastasi kyllä kysymykseen Esiintyykö Riihimäellä rasismia ja 32 prosenttia vastasi ei.

  Henkilökohtaisesti rasismia Riihimäellä oli kokenut noin yksi kolmasosa kyselyn kaikista vastaajista. Näistä vastaajista 11 prosenttia oli kokenut Riihimäellä rasismia usein tai todella usein ja hyvin harvoin rasismia oli kokenut 10 prosenttia vastaajista.  Loput vastaukset sijoittuvat janalle näiden kahden väliin.

  Rasismia oli koettu Riihimäellä eri paikoissa. Kysymyksessä sai valita useamman vastausvaihtoehdon. Kysymykseen vastaajista (87 vastausta) rasismia oli kokenut koulussa 53 vastaajaa, julkisilla paikoilla 47 vastaajaa, muissa palveluissa (esimerkiksi ravintolat, kaupat, teatterit) 34 vastaajaa ja julkisissa, kaupungin palveluissa (esimerkiksi päiväkoti, kirjasto, uimahalli) 24 vastaajaa. Rasismia oli koettu myös työpaikalla (23 vastaajaa), työnhaussa (21), terveydenhuollossa (20), sosiaalipalveluissa (18), asunnon hakemisessa (14) ja viranomaisten palveluissa (13).

Yhteystiedot

Maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapiste Kotola

Maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapiste Kotola

Asiointikielet ovat suomi, englanti ja ukraina. Tarvittaessa käytössämme asioimistulkkaus äidinkielelläsi.

Aukioloajat

Avoinna maanantaisin kello 12-16, tiistaisin kello 8-12, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 12-16 ja perjantaisin kello 8-12.