Hyppää sisältöön
Joukko ihmisiä soittaa rumpuja ringissä illuusio -tapahtumassa.

Maahanmuuttaneiden palvelut

Riihimäen kaupungilla voit asioida kaikissa palveluissa taustastasi riippumatta. Lisätietoa esimerkiksi työllistymisestä, lasten kouluista ja päiväkodeista tai asumisen palveluista saat näiltä sivuilta. Mikäli tarvitset apua, neuvontaa tai lisätietoja esimerkiksi muuttamisesta Riihimäelle, koulutusmahdollisuuksista tai vapaa-ajan mahdollisuuksista, voit tulla käymään ohjaus- ja neuvontapisteellä.

Palvelemme myös yrityksiä, joilla halukkuutta kansainväliseen rekrytointiin.

  • Kaikille maahanmuuttanneille maahantuloperusteesta riippumatta on tarjolla ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi kotoutumisesta, koulutuksesta ja työnteosta, kunnan ja valtion palveluista tai suomalaisesta yhteiskunnasta, lainsäädännöstä ja erilaisista luvista. Ohjausta tarjotaan ilman ajanvarausta Riksulan neuvontapisteellä.

  • Kiintiöpakolaiset, turvapaikkaprosessin kautta oleskeluvan saaneet sekä kuntaan siirtyneet tilapäistä suojelua saavat saavat kaupungin maahanmuuttopalveluista tukea ja apua kotoutumiseen, Suomeen muuttamiseen ja Suomessa asumiseen liittyen. Mikäli tarvitset apua kotoutumiseen tai haluat, että kaupunki selvittää kotoutumisesi edellytykset, voit pyytää, että sinulle tehdään alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma tehdään yleensä joko TE-toimiston tai kaupungin toimesta.

  • Riihimäen asukkaista noin 5,5 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia. Kunnilla on Suomessa velvollisuus huolehtia palveluiden soveltumisesta myös maahanmuuttajataustaisille kuntalaisille sekä tukea maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen ja kotikuntaan.

    Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että jokainen kunta laati kotouttamisohjelman, joka tulee tarkistaa vähintään joka neljäs vuosi. Riihimäen kaupungilla on voimassa Seudullinen kotouttamisohjelma 2021–2024, joka on Riihimäen, Hausjärven ja Lopen yhteinen ohjelma.

    Seudullinen kotouttamisohjelma 2021–2024 on laadittu monialaisena viranhaltijavalmisteluna vuoden 2020 aikana. Ohjelman laadintaan on osallistunut kuntien lisäksi alueella toimivia viranomaisia, koulutuspalveluiden tarjoajia ja kolmannen sektorin toimijoita. Kotouttamisohjelman laadintaa on ohjannut seudullinen kotouttamistyön ohjausryhmä. Kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2020.

    Seudullinen kotouttamisohjelma 2021-2024

Yhteystiedot

Maahanmuuttajan neuvontapiste

Maahanmuuttajan neuvontapiste

Aukioloajat

Avoinna maanantaisin ja torstaisin kello 10–11 ja 12–15.30. Puhelinneuvonta maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 10–15.30.