Hyppää sisältöön

Aloitteet

Kuntalaisaloite

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla tai asukasryhmällä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Aloitteesta tulee ilmetä, mihin kunnan toimintaan kuuluvaan asiaan aloitteella halutaan vaikuttaa. Aloitteella ei tarkoiteta kyselyjä eikä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Palvelussa voit lisäksi sekä kannattaa että seurata muiden tekemiä aloitteita.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös sähköisellä aloitelomakkeella tai sen voi lähettää kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo (at) riihimaki.fi tai postitse osoitteeseen Riihimäen kaupunki, Kirjaamo, PL 125, 11101 Riihimäki.

Valtuustoaloite

Valtuustoryhmällä tai valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle. Aloite merkitään valtuuston kokouksen pöytäkirjaan.

Aloite lähetetään sitä enempää käsittelemättä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kaupunginhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.