Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Aloitteet

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla tai asukasryhmällä, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. (Kuntalaki 23 §)

Aloitteesta tulee ilmetä, mihin kunnan toimintaan kuuluvaan asiaan aloitteellasi haluat vaikuttaa. Aloitteella ei tarkoiteta kyselyjä eikä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia.

Valtuustoaloite

Valtuustoryhmällä tai valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle. Aloite merkitään valtuuston kokouksen pöytäkirjaan.

Aloite lähetetään sitä enempää käsittelemättä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kaupunginhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.

Alta löydät listauksen vuoden 2021 alusta alkaen jätetyistä valtuustoaloitteista sekä sellaisista sitä vanhemmista aloitteista, joita ei ole vielä käsitelty loppuun.

Aloitteen nimiJätetty (vvvv-kk-pp)Aloitteen jättäjäTila
Valtuustoaloite Pride tapahtuman rahallisen tukemisen lopettamisesta Riihimäellä ja samassa yhteydessä pitäisi selvittää muiden aikuisia koskevien tapahtumien kustannuksia ja niiden kohdentumista Riihimäellä2024-06-10 § 60 Kvalt.Eija Aittola ym.Valmistelussa
Lasten uimaopetusta tehostettava2024-06-10 § 59 Kvalt.Hannele Saari ym.Valmistelussa
Valtuustoaloite Riihimäen torjuttava maksuttoman toisen asteen romuttaminen2024-05-06 § 44 Kvalt.Sosialidemokraattinen valtuustoryhmäValmistelussa
Valtuustoaloite maksuttoman toisen asteen säilyttämiseksi Riihimäellä2024-05-06 § 43 Kvalt.Vihreä valtuustoryhmäValmistelussa
Valtuustoaloite Riihimäen on jatkettava toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta2024-05-06 § 42 Kvalt.Vasemmistoliiton valtuustoryhmäValmistelussa
Valtuustoaloite keskuskeittiön palauttamiseksi2024-05-06 § 41 Kvalt.Juha Peltola ym.Valmistelussa
Valtuustoaloite Riksulan säilyttämiseksi2024-05-06 § 40 Kvalt.Juha Peltola ym.Valmistelussa
Valtuustoaloite: Hallintokulttuurin muuttaminen, valtuuston rooli vaikuttavammaksi2024-02-05 § 11 Kvalt.Terhi Vesala ja Eija-Liisa Dahlberg ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite: Investoinnit haltuun2024-02-05 § 10 Kvalt.Terhi Vesala ja Eija-Liisa Dahlberg ym.Valmistelussa
Valtuustoaloite: Vaalijulistetelineiden sijoittelun nykytilan arviointi ja uudelleen organisointi2024-02-05 § 9 Kvalt.Anne Lindgren ym.Valmistelussa
Valtuustoaloite Riihimäen toteutettava viestintäänsä myös selkokielellä2023-10-02 § 94 Kvalt.Arja Tylli ym.Palautettu uudelleen valmisteltavaksi
Valtuustoaloite: Etelä-Karjalan malli käyttöön Riihimäellä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi2023-10-02 § 93 Kvalt.Eija Aittola ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite Peltosaaren yleisurheilukentän katsomon kattamiseksi2023-10-02 § 92 Kvalt.Maarit Lindberg ym.Valmistelussa
Valtuustoaloite: Riihimäen kaupungin tilaisuuksissa alkoholipitoisten juomien korvaaminen alkoholittomilla2023-09-04 § 79 Kvalt.Juha Peltola ym.Valmistelussa
Valtuustoaloite: Luonnon monimuotoisuus (LUMO) -ohjelma Riihimäelle2023-06-05 § 63 Kvalt.Riihimäen Vihreiden valtuustoryhmä ym.Loppuun käsitelty
Lisää päiväkotiapulaisia varhaiskasvatuksen yksiköihin2023-03-20 § 34 Kvalt.Hannele Saari ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite Riihimäen koululaisille ja koulun työntekijöille Someturva-palvelu 2023-02-06 § 19 Kvalt.Lauri Jormanainen ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite sähkökatkoksiin varautumisesta2022-12-12 § 139 Kvalt.Päivi RäsänenLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite Lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatus Riihimäen kouluihin2022-12-12 § 138 Kvalt.Päivi Räsänen ym.Valmistelussa
Valtuustoaloite maa-ainesten hyödyntäminen kaupungissamme2022-11-14 § 121 Kvalt.Eija Aittola ym.Valmistelussa
Valtuustoaloite: Nopeasti apua lasten ja nuorten pahoinvointiin! 2022-11-14 § 120 Kvalt.Kristillisdemokraattien valtuustoryhmäValmistelussa
Valtuustoaloite hyvinvointilautakunnan perustamisesta2022-11-14 § 119 Kvalt.Petri Mattila ym.Päätöksenteossa
Valtuustoaloite: Robotiikan opintoja myös aikuisväestölle2022-09-26 § 104 Kvalt.Kristillisdemokraattien valtuustoryhmäLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite keskuskeittiön palauttamisesta Riihimäelle2022-09-26 § 103 Kvalt.Kari Suomalainen ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite: K-0 toiminnalla kiusaamista ja väkivaltaa vastaan2022-09-26 § 102 Kvalt.Juha Hiltunen ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite hävikkiruoan hyödyntämisestä ja ruoka-avusta2022-08-29 § 88 Kvalt.Terhi VesalaLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite toimenpiteistä energiakriisin vaikutusten minimoimiseksi2022-08-29 § 87 Kvalt.Terhi VesalaLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite hallintorakenteen uudistamisesta koulutoimessa ja varhaiskasvatuksessa2022-08-29 § 86 Kvalt.Eija Aittola ym.Valmistelussa
Valtuustoaloite raskaan liikenteen läpiajokiellolle Pohjoisella Asemakadulla2022-08-29 § 85 Kvalt.Aarno Yrjö-Koskinen ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite oppimisen tuen tehostamisen toimenpiteistä2022-06-30 § 73 Kvalt.Vasemmistoliiton valtuustoryhmäValmistelussa
Valtuustoaloite yläkoulujen opettajien valinnanvapaudesta perinteisten ja sähköisten oppikirjojen välillä2022-06-06 § 67 Kvalt.Niina Bitter ym.Valmistelussa
Valtuustoaloite seurakunnan avustustyön taloudellisesta tukemisesta Riihimäellä - Yhteistyösopimuksen solmiminen2022-06-06 § 66 Kvalt.Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ja perussuomalaisten valtuustoryhmäLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite Nepsy-osaamisen lisäämisestä kouluille2022-06-06 § 65 Kvalt.Hannele Saari ym.Valmistelussa
Valtuustoaloite Erämessujen ja maauimalan toimintojen kehittämisestä2022-06-06 § 64 Kvalt.Lauri Jormanainen ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite: Päiväkotien henkilöstörakenteen muutokseen valmistautuminen on aloitettava pikaisesti2022-04-25 § 44 Kvalt.Hannele Saari ja Päivi Räsänen ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite lapsiperheneuvoston perustamisesta2022-04-25 § 43 Kvalt.Terhi Vesala ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite Icehearts-toimintamalli pysyväksi osaksi Riihimäen kaupungin palvelutarjontaa2022-03-07 § 25 Kvalt.Lauri Jormanainen ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite hyvinvoinnin, terveydenedistämisen ja ehkäisevän päihdetyön organisoimisesta2022-03-07 § 24 Kvalt.Eija Aittola ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite ensilumenladun rakentamiseksi ja latuverkoston kunnon parantamiseksi2021-12-13 § 148 Kvalt.Päivi Räsänen, Ismo Portin, Hannele SaariLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite koskien koulu- ja päiväkotikuvausten kilpailutusta2021-12-13 § 147 Kvalt.Minna Belik ja vasemmistoliiton valtuustoryhmäLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite järjestöjen toimintaedellytysten varmistamiseksi sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa2021-12-13 § 146 Kvalt.Sosialidemokraattinen valtuustoryhmäLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite kulttuurihyvinvointisuunnitelman tekemiseksi Riihimäelle2021-12-13 § 145 Kvalt.Tiina MämmeläLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite tasa-arvoisesta aurauksesta2021-11-15 § 130 Kvalt.Päivi Sandberg ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite palveluverkkopäätöksen ym. tuomiseksi uudelleen valtuuston käsittelyyn2021-11-15 § 129 Kvalt.Aarno Yrjö-Koskinen ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite omaishoitajien maksuttomista uinti- ja kuntosalikäynneistä2021-09-27 § 112 Kvalt.Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmäPalautettu uudelleen valmisteltavaksi
Valtuustoaloite liikuntapaikkojen eläkeläiskortin käytön laajentamisesta2021-09-27 § 111 Kvalt.Juha Peltola ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite koskien toisen asteen maksuttomuutta kaikkien syksyllä 2021 aloittaneiden alaikäisten opiskelijoiden osalta2021-08-16 § 98 Kvalt.Aino-Kaisa Pekonen ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite kaikille avoin ja maksuton perhepuisto Riihimäelle2021-05-17 § 71 Kvalt.Juha Hiltunen ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite Lasten- ja nuorten talosta puurakenteinen2021-05-17 § 70 Kvalt.Sosialidemokraattinen valtuustoryhmäLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite lausuntokierrosten avoimuudesta2021-05-17 § 69 Kvalt.Anne LindgrenLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite Riihimäkeläisille yhdistyksille yhteiset eettiset periaatteet2021-05-17 § 68 Kvalt.Lauri JormanainenLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite Lasten turvalliset koulureitit turvattava2021-05-17 § 67 Kvalt.Hannele SaariLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite ikäihmisten neuvolatoiminnasta2021-04-19 § 49 Kvalt.Kristillisdemokraattien valtuustoryhmäLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite koronakriisin jälkihoidon suunnitelmasta2021-03-08 § 30 Kvalt.Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite Täi- ja kihomatohoidot maksuttomasti lapsiperheiden saataville2021-03-08 § 29 Kvalt.Anne LindgrenLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite Äitiys- ja lantionpohjafysioterapia osaksi Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n palveluita2021-03-08 § 28 Kvalt.Anne LindgrenLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin2021-03-08 § 27 Kvalt.Vasemmistoliiton valtuustoryhmäLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite Inhimillisyyttä kotihoidon hoitajien vaihtuvuuteen2021-02-01 § 13 Kvalt.Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmäLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite anonyymista rekrytoinnista2021-02-01 § 12 Kvalt.Anne Lindgren ja vihreä valtuustoryhmäLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite Voimaperheet-toimintamalli käyttöön Riihimäellä2021-02-01 § 11 Kvalt.Juha HiltunenLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite Työllistämisehto käyttöön Riihimäen kaupungin julkisissa hankinnoissa2021-02-01 § 10 Kvalt.Vasemmistoliiton valtuustoryhmäLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite Ikääntyvä Riksu -ohjelman luominen2021-02-01 § 9 Kvalt.Mirja LammiLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite Riihimäestä kiusaamisen vastainen kaupunki2020-12-14 § 109 Kvalt.Sosialidemokraattinen valtuustoryhmäLoppuun käsitelty
Valtuustoaloite koskien erityisliikuntakorttilaisten aikarajoitusten poistamista uimalassa2018-06-04 § 69 Kvalt.Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ym.Loppuun käsitelty
Valtuustoaloite koskien liikuntapaikkojen vuokratukijärjestelmää2017-02-27 § 31 Kvalt.Lauri Jormanainen ym.Palautettu uudelleen valmisteltavaksi

Yhteystiedot