Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Suunnittelualueen rajaus keväällä 2017 otetussa ortoilmakuvassa. Sää on aurinkoinen.

Suokylä, Keskuskatu 12

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentuminen osoitteessa Keskuskatu 12 sijaitsevalle tontille. Tavoitteena on pääosin 6-kerroksinen toteutus siten, että Keskuskadun ja Hämeenkadun kulma varataan liiketiloille. Keskuskadun varteen on tarkoitus sijoittaa matalampi pysäköintitila, jonka katolle toteutetaan leikki- ja oleskelualueet.

 • Asemakaavan muutokseen on ryhdytty maanomistajan hakemuksesta. Asemakaavatyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa. Hakija vastaa kaikista asemakaavan laadinnan kustannuksista sekä kaupungille aiheutuvista kuluista. Asemakaavan muutokseen liittyen tehdään maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymistä.

  Noin 706 m² tontin omistaa Kiinteistö Oy Riihimäen Pankinkulma. Kaavoitettava alue sijaitsee keskeisellä paikalla, Keskuskadun ja Hämeenkadun risteyksessä. Alue on osa tiivistä keskustarakennetta sekä Riihimäen keskusliikekadun valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

 • Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoshakemuksen ja tehnyt Keskuskatu 12 asemakaavamuutosta koskevan kaavoituspäätöksen 13.6.2022 (§ 233). Riihimäen kaupunki ja maanomistaja ovat sopineet kaavoituksen käynnistämisestä kh 13.6.2022 § 234 päätöksen mukaisesti.

  Keskuskatu 12 asemakaavan muutos tulee vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville (MRL 62 § ja 63 §) 18.12.2022.
  Osallistumis- ja arviointisuunitelma

 • Keskuskatu 12 asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 19.12.2022 – 23.1.2023 (MRA 30 §) tällä verkkosivulla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Kaavaluonnosaineisto:
  Kaavaluonnoskartta määräyksineen
  Kaavaluonnosselostus liitteineen

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 10.1.2023.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.3.2023 asettaa Keskuskatu 12 asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 20.3. – 25.4.2023 (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja tällä verkkosivulla.

  Kaavaehdotusaineisto:
  Kaavaehdotuskartta määräyksineen
  Kaavaehdotusselostus liitteineen

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.8.2023 esittää Keskuskatu 12 asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskuskatu 12 asemakaavan muutoksen 4.9.2023 § 71.

  Hyväksytty kaava-aineisto:
  Hyväksytty kaavakartta määräyksineen
  Hyväksytty kaavaselostus liitteineen

 • Keskuskatu 12 asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 23.10.2023.

  Verkkokuulutus lainvoimaisuudesta 23.10.2023.

  Lainvoimainen kaava-aineisto:
  Lainvoimainen kaavakartta määräyksineen
  Lainvoimainen kaavaselostus liitteineen

Havainnekuva, näkymä Puputin kulmalta etelään, kohti suunnittelualuetta. Uudisrakennus jatkaa räystäskorkeudeltaan Keskuskadun 5-kerroksisten rakennusten linjaa. Hämeenkatuun rajautuva osa rakennuksesta on korkeampi (6 krs.), mutta julkisivuarkkitehtuurin keinoin se jatkaa Mäkelän talon räystäslinjaa neljännen kerroksen korkeudella. Keskuskadun ja Hämeenkadun kulmaan, rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu elävää liiketilaa.
Havainnekuva, näkymä Puputin kulmalta etelään, kohti suunnittelualuetta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Ilkka Ridanpää Oy
Havainnekuva, näkymä Hämeenkatua pitkin pohjoiseen. Uudisrakennukseen on haettu vaikutteita naapurirakennuksista: parvekkeiden kaiteet ja ikkunoiden yksityiskohdat liittyvät Mäkelän taloon, parvekkeet ulkonevat julkisivusta yhtenevällä tavalla Puputin kulman parvekkeiden kanssa, Keskuskadun ja Hämeenkadun kulma on sisäänvedetty Laurellin kahvilan sisäänkäynnin tapaan.
Havainnekuva, näkymä Hämeenkatua pitkin pohjoiseen. Kuva: Arkkitehtitoimisto Ilkka Ridanpää Oy
Kohde kaupungin karttapalvelussa Hyppää upotetun kartan yli: Kohde kaupungin karttapalvelussa

Yhteystiedot