Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Uramo, Jussilantie

Jussilantien asemakaavamuutosalue.

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena oli kaavoittaa Jussilantien varressa sijaitseva yksityisessä omistuksessa oleva puistoalue pientaloasumiseen. Alueelle osoitettiin kuusi erillispientalotonttia. Kaavamuutoksella yhteys Jussilantieltä Kirjauksen puistoon säilytettiin.

 • Alue sijaitsee Jussilantien varressa (tilat Rn:o 6:104, Rn:o 6:105, Rn:o 6:106 ja Rn:o 6:298). Alue on pääosin yksityisen maanomistajan omistuksessa.  Asemakaavassa alue oli osoitettu puistoalueeksi. Alueella on sijainnut vanhan maatalon talousrakennuksia.

  Kaavamuutokseen ryhdyttiin maanomistajan hakemuksesta. Kaavoitustyö tehtiin konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa. Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen liittyen laadittiin maankäyttösopimus.

 • Jussilantien asemakaavamuutos tuli vireille 5.4.2020.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) julkaistiin 5.4.2020. Päivitetty OAS on lainvoimaisen kaavaselostuksen liitteenä.

 • Jussilantien asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 10.8.-11.9.2020 (MRL 30 §) tällä verkkosivulla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4.

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.11.2020 (§ 365) asettaa Jussilantien asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 26.11.2020 – 15.1.2021 näillä verkkosivuilla sekä kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4.

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.2.2021 asemakaavan muutoksen esittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jussilantien asemakaavamuutoksen 8.3.2021 § 21.
  Kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja

 • Jussilantien asemakaavan muutos sai lainvoiman 28.4.2021.

  Asemakaavakartta, lainvoimainen
  Asemakaavaselostus, lainvoimainen

Lisätietoja