Hyppää sisältöön

Suokylä, Peukaloinen

Viistoilmakuva Peukaloisen asemakaavamuutosalueesta.
Viistoilmakuva Peukaloisen asemakaavamuutosalueesta.

Asemakaavan muutos

Peukaloisen alueella järjestettiin tontinluovutuskilpailu vuoden 2020 lopulla. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa kilpailun voittajaehdotuksen mukaisesti alueen täydentäminen puukerrostaloilla.

 • Asemanseudun yleissuunnitelma

  Peukaloisen alue on osa asemanseudun yleissuunnitelmaa vuodelta 2020.  Yleissuunnitelmassa kortteliin esitettiin kaakkoon rautatiemelun suuntaan umpinaisempaa asuinkerrostalorakentamista sekä luoteeseen avonaisempaa ja matalampaa asumista. Yleissuunnitelmassa tutkittiin täydennysrakentamista maanomistusoloista riippumatta.

  Tontinluovutuskilpailu

  Kaupunginvaltuuston hyväksymän yleissuunnitelman perusteella järjestettiin syksyllä 2020 yleinen arkkitehtuurikilpailu kaupungin omistamista korttelinosista. Tavoitteena oli kerrostalorakentaminen kaupungin keskustaan.
  Tammikuussa 2021 voittajaksi valittiin NCC Suomi Oy:n ja Arkkitehtipalvelu Oy:n muodostama yhteenliittymä. Neuvottelujen jälkeen päätettiin laatia asemakaa­vamuutos Peukaloisen kortteliin voittajatyön ajatusten toteuttamiseksi.

  Voittanut kilpailuehdotus

  Alue on kaupungin omistuksessa. Asemakaavan muutos tehdään kaupungin omana työnä.

 • Hanke on kaavoituskatsauksessa 2021 kohde A6. A-kohteiden hyväksyminen kaupunginhallituksessa merkitsee samalla hankkeiden kaavoituspäätöstä.

  Asemakaavamuutos on tullut vireille 13.3.2021 (kuulutus Aamupostissa ja verkkosivuilla)
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (13.3.2021, päivitetty 20.8.2021)

 • Peukaloisen asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 23.8.-17.9.2021 (MRA 30 §) välisenä aikana Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja osoitteessa www.riihimaki.fi/kaavoitus.

  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus, luonnos

  Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja muut kannanotot ovat suunnittelijan käytössä kaavaehdotusta laadittaessa. Mielipiteet voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla.

 • Peukaloisen asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 8.11.-8.12.2021 (MRL 65 §) välisenä aikana Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja osoitteessa www.riihimaki.fi/kaavoitus.

  Kuulutus nähtävilläolosta on julkaistu verkkosivuilla 3.11.2021.

  Asemakaavakartta, ehdotus
  Asemakaavaselostus liitteineen, ehdotus

  Mahdollisen muistutuksen kaavaehdotuksesta voit toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen:
  Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

  Kaavaehdotuksesta annetut mielipiteet, muistutukset ja muut kannanotot ovat suunnittelijan käytössä kaavaehdotusta laadittaessa. Kannanotot voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla.

Havainnekuva Peukaloisen korttelin puukerrostaloista Pohjoiselta Rautatienkadulta.
Havainnekuva Peukaloisen korttelin puukerrostaloista Pohjoiselta Rautatienkadulta. Kilpailuehdotus QUATTRO.
Havainnekuva Peukaloisen korttelin sisäpihalta.
Havainnekuva Peukaloisen korttelin sisäpihalta. Kilpailuehdotus QUATTRO.

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.