Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Patastenmäen puukoulu Kuva: Juho Haavisto

Patastenmäki, Erkyläntie 7, Patastenmäen puukoulu

Patastenmäen puukoulun kiinteistö on Riihimäen toimitilaohjelman 2023–2032 (KH 29.5.2023 § 182) mukaan kohde, josta kaupunki luopuu. Ennen kiinteistön myyntiä alueen asemakaavaa on tarpeen muuttaa.

Asemakaavamuutoksella puukoulun alueen käyttötarkoitusta muutetaan nykyisestä joustavammaksi. Lisäksi asemakaavamuutoksella tutkitaan alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Suunnittelussa huomioidaan Patastenmäen puukoulun kulttuurihistorialliset arvot. Puinen koulurakennus on tarkoitus säilyttää ja osoittaa asemakaavalla suojeltavaksi.

 • Kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutokseen ryhtymisestä kaavoituskatsaus 2022 hyväksymisen yhteydessä 28.3.2022 § 109.

  Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta julkaistiin Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 24.9.2023.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 • Erkyläntie 7, Patastenmäen puukoulun asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 25.9.2023 – 16.10.2023 (MRA 30 §) välisenä aikana tällä verkkosivulla ja Riihimäen virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4.

  Kuulutus kaavaluonnoksen nähtävilläolosta julkaistiin Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 24.9.2023.

  Kaavaluonnosaineisto:
  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus ja liitteet, luonnos

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus Riksulassa (Eteläinen Asemakatu 2) tiistaina 3.10.2023.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

  Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja muut kannanotot ovat suunnittelijan käytössä kaavaehdotuksen laadinnassa.

 • Ehdotusvaiheessa laaditaan kaavaehdotus kaavaluonnoksen pohjalta. Luonnoksesta kerrotut mielipiteet ja viranomaislausunnot ovat suunnittelijan käytössä ehdotusta laadittaessa ja niihin annetaan vastineet. Vastineissa kerrotaan miten palaute on huomioitu kaavan valmistelussa.

  Elinvoimalautakunta käsittelee luonnosvaiheessa saadun palautteen, vastineet sekä kaavaehdotuskartan ja -selostuksen ja päättää aineiston nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivää. Nähtävilläolosta tiedotetaan verkkokuulutuksella kaupungin verkkosivuilla.

  Nähtävilläolon aikana voit antaa kaavaehdotuksesta muistutuksen. Ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot.

 • Ehdotusvaiheen jälkeen valmistellaan tarkistettu kaavaehdotus ja asemakaavamuutos etenee hyväksymisvaiheeseen. Tarkistettu kaavaehdotus (asemakaavakartta määräyksineen ja kaavaselostus) ja ehdotusvaiheessa mahdollisesti saatu palaute sekä vastineet valmistellaan elinvoimalautakunnan käsittelyyn. Elinvoimalautakunta käsittelee aineiston ja päättää asemakaavamuutoksen hyväksymisestä.

  Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan verkkokuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Hyväksymispäätöksestä lähetetään tieto ehdotusvaiheessa muistutuksen tehneille ja viranomaisille, jotka ovat erikseen pyytäneet ilmoitusta ja jättäneet yhteystietonsa.

  Osalliset ja kunnan jäsenet voivat valittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valitusaikana, joka on 30 vuorokautta päätöksenteosta.

 • Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 kuukauden kuluttua hyväksymispäätöksestä, jos siitä ei ole valitettu.

  Kaava saa lainvoiman, kun se kuulutetaan lainvoimaiseksi. Verkkokuulutus julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Viistoilmakuva Patastenmäen puukoulun alueesta. Kuvan keskellä on keltainen, kaksikerroksinen, puukoulu. Kuvassa näkyy ympäröivää rakennuskantaa. Kuva on otettu aurinkoisena talvipäivänä.
Viistoilmakuva Erkyläntie 7, Patastenmäen puukoulu asemakaavamuutosalueesta.

Yhteystiedot