Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Koivistonmäki, Kaivokatu 6-8

Viistoilmakuva Kaivokatu 6-8 asemakaavakohteesta.
Ilmakuvanäkymä koillisesta lounaaseen kohti suunnittelualuetta.

Ase­ma­kaa­van muu­tos

Alueen osittain toteutumaton asemakaava on vahvistunut vuonna 1973. Kolmekerroksiset liike- ja asuinkerrostalot eivät ole vuosikymmenien aikana toteutuneet asemakaavan mukaisesti. Alueen neljä omakotitonttia vanhoine omakotitaloineen ovat tulleet kaupungin omistukseen. Tonttien osalle on syytä laatia asemakaavan muutos, joka mahdollistaa uudelle muodostettavalle tontille laadukkaan asuinkerrostalon huomioiden naapureiden viihtyvyyden säilymisen.

Kaupungin tavoitteena on saada lisää asukkaita kaupunkiin kaavataloudellisesti edullisesti keskustaan uudelle kerrostalotontille.

Kaavoituskatsauksessa 2021 on esitetty, että alueelle voisi muodostaa yhden tontin, jonka pinta-ala on noin 3 000 m². Tonttitehokkuus voidaan nostaa nykyisen asemakaavan e=0.5 tehokkuudesta siten, että tontille olisi mahdollista rakentaa nelikerroksinen noin 3 700 k-m² laajuinen asuinkerrostalo. Nykyinen käytetty rakennusoikeus on alle 400 k-m².

Kaavaprosessin aikana kaavamuutoksen rakennusoikeudellinen tavoite on tarkentunut siten, että uudelleen nähtäville asetetussa luonnoksessa tontin rakennusoikeudeksi esitetään 3 000 k-m². Samalla uuden asuinkerrostalon sijaintia on muutettu siten, että rakennusmassa esitetään tontin pohjoisrajan läheisyyteen.

Lisätiedot

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.