Hyppää sisältöön

Koivistonmäki, Kaivokatu 6-8

Viistoilmakuva Kaivokatu 6-8 asemakaavakohteesta.
Ilmakuvanäkymä koillisesta lounaaseen kohti suunnittelualuetta.

Ase­ma­kaa­van muu­tos

Alueen osittain toteutumaton asemakaava on vahvistunut vuonna 1973. Kolmekerroksiset liike- ja asuinkerrostalot eivät ole vuosikymmenien aikana toteutuneet asemakaavan mukaisesti. Alueen neljä omakotitonttia vanhoine omakotitaloineen ovat tulleet kaupungin omistukseen. Tonttien osalle on syytä laatia asemakaavan muutos, joka mahdollistaa uudelle muodostettavalle tontille laadukkaan asuinkerrostalon huomioiden naapureiden viihtyvyyden säilymisen.

Kaupungin tavoitteena on saada lisää asukkaita kaupunkiin kaavataloudellisesti edullisesti keskustaan uudelle kerrostalotontille.

Kaavoituskatsauksessa 2021 on esitetty, että alueelle voisi muodostaa yhden tontin, jonka pinta-ala on noin 3 000 m². Tonttitehokkuus voidaan nostaa nykyisen asemakaavan e=0.5 tehokkuudesta siten, että tontille olisi mahdollista rakentaa nelikerroksinen noin 3 700 k-m² laajuinen asuinkerrostalo. Nykyinen käytetty rakennusoikeus on alle 400 k-m².

Kaavaprosessin aikana kaavamuutoksen rakennusoikeudellinen tavoite on tarkentunut siten, että uudelleen nähtäville asetetussa luonnoksessa tontin rakennusoikeudeksi esitetään 3 000 k-m². Samalla uuden asuinkerrostalon sijaintia on muutettu siten, että rakennusmassa esitetään tontin pohjoisrajan läheisyyteen.

 • Asemakaavamuutos on tullut vireille 29.8.2021 (kuulutus Aamupostissa ja verkkosivuilla)
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 26.4.2022)

 • Kaivokatu 6-8 asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 14.2.–15.3.2022 (MRA 30 §) välisenä aikana tällä verkkosivulla sekä Riihimäen virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Kaavaluonnosaineisto:
  Kaavaluonnoskartta määräyksineen
  Kaavaluonnosselostus liitteineen

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 15.2.2022.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Kaivokatu 6-8 asemakaavamuutoksen luonnos II oli nähtävillä 6.6.-27.6.2022 (MRA 30 §) välisenä aikana tällä verkkosivulla sekä Riihimäen virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Kaavaluonnosaineisto:
  Kaavakartta määräyksineen, luonnos II
  Kaavaselostus liitteineen, luonnos II

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 7.6.2022.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.9.2022 asettaa Kaivokatu 6-8 asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus on nähtävillä 26.9. – 28.10.2022 (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja tällä verkkosivulla.

  Halutessasi voit jättää kaavaehdotuksesta muistutuksen nähtävilläoloaikana. Mahdollinen muistutus tulee toimittaa osoitteeseen:
  Riihimäen kaupunki, kaupunginhallitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

  Kaavaehdotusaineisto:
  Kaavaehdotuskartta määräyksineen
  Kaavaehdotusselostus liitteineen

Lisätiedot

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.