Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Osallistuva budjetointi

Osallisuus on yksi Riihimäen kaupungin strategian keskeisimmistä tavoitteista. Osallisuutta toteutetaan Riihimäellä monin eri tavoin. Yksi tapa on osallistuva budjetointi, jossa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kaupungin käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on ideoida, päättää ja toteuttaa yhdessä Riihimäestä entistäkin parempi ja toimivampi kotipaikka. Riihimäellä osallistuvaan budjetointiin on varattu vuosittain 100 000 euroa. Ehdotuksia siitä, kuinka tuo summa tulisi käyttää, voivat tehdä yksityiset henkilöt, yhteisöt ja vapaasti aiheen ympärille kootut ryhmät, kuten kerhot, koululuokat tai harrastepiirit.

Osallistuva budjetointi asukaskysely avoinna 18.6. – 4.8.2024

Nyt voit vaikuttaa mihin suuntaan osallistuvaa budjetointia eli OSBUa kehitetään Riihimäellä vastaamalla kyselyyn 4.8.2024 mennessä.

Vastaa kyselyyn verkossa tästä. Paperilomakkeella voi vastata Tietotuvassa sekä kirjastolla. Huom! Tietotupa on heinäkuussa pääosin suljettu.

Osallistuva budjetointi tulokset 2024

Osallistuvassa budjetoinnissa äänesti 927 riihimäkeläistä. Äänestys päättyi 31.1.2024 ja toteutukseen valittiin 14 suunnitelmaa:

 • Stoppi kiusaamiselle -suunnitelma 5 000 €
 • Torjutaan espanjansiruetanoita 6 000 €
 • Sähkökaappien maalaus 2 000 €
 • Työkalujen lainauspiste 1 000 €
 • Tukea mielen hyvinvointiin -suunnitelma 17 000 €
 • Vanhuksille ja liikuntarajoitteisille kuljetuksia 1 500 €
 • Taideharrastus vuodeksi 50 vähävaraiselle lapselle ja nuorelle 7 500 €
 • Kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen toiminnan tukeminen 1 000 €
 • Puistokonserttisarja 2024 4 000 €
 • Vahteristoon kuntoportaat -kuntoiluväline 2 200 €
 • Roska-astiat kaikkien senioripenkkien viereen 8 500 €
 • Paalijärven uimarannan kunnostus 35 000 €
 • Leveä mattomankeli + tykötarpeita matonpesupaikalle 5 000 €
 • Ulkoshakki -pelipaikka puistoon 3 600 €

Toteutukseen menevien suunnitelmien budjettien yhteissumma on 99 300 €. Ehdotuksia valittiin toteutukseen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä, siten että 100 000 euron kokonaissumma tulee mahdollisimman täyteen, mutta ei ylity.

Yksityiskohtaiset suunnitelmat ja äänestyksen tulokset ovat nähtävissä osallistumisalustalla osallistu.riihimaki.fi

Säännöt, aikataulut ja ohjeistukset

 • Osallistuvan budjetoinnin aikataulu

  • 18.9.– 31.10.2023 ideahaku ja kannatusten kerääminen
  • 1.10.– 30.11.2023 vähintään 10 kannatusta saaneiden ehdotusten arviointi ja työstäminen suunnitelmiksi
  • 8.– 31.1.2024 äänestys
  • Viikolla 6/2024 tulosten julkaisu
  • Voittaneiden suunnitelmien toteutus vuoden 2024 aikana.

  Äänestykseen saavat osallistua kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Riihimäen kaupungissa.

  Ideoihin voit tutustua osallistumisalustalla osallistu.riihimaki.fi.

  Huom! Osallistumisalustalle rekisteröidyt, mutta yli 18 kuukautta käyttämättä olleet käyttäjätunnukset poistuvat syyskuun aikana. Jos tunnuksesi on poistunut, pääset osallistumisalustalle pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai oppilaiden MPASSid-tunnuksilla. Idean laatiminen paperilomakkeella on mahdollista Tietotuvassa, kirjastossa ja Riksulassa.

 • Ehdotettavan toiminnan ja idean on oltava

  • kaupungin strategian ja arvojen mukainen
  • toteutettavissa kaupungin toimivallan puitteissa
  • yleishyödyllinen ja tuotettava iloa mahdollisimman monelle
  • investointihankkeiden osalta julkisen ympäristön parantamiseen tähtäävää

  Koska osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytöstä päätetään vuosittain, osallistuvalla budjetoinnilla voidaan tehdä hankintoja sekä toteuttaa kertaluontoisia projekteja. Osallistuvan budjetoinnin hankkeita voivat olla esimerkiksi erilaiset tapahtumat tai määräaikaisen henkilöstön palkkaaminen.

 • Kansainvälisen EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -hankkeen suomalaispartnerit LAB-ammattikorkeakoulu (LAB) ja Tampereen yliopisto (TAU) tukevat Riihimäen kaupungin osallistuvan budjetoinnin toteutusta muun muassa toteuttamalla osallistuvan budjetoinnin prosessin arvioinnin. Tätä tarkoitusta varten LAB ja TAU keräsivät kevättalven 2021 aikana Riihimäen kaupunkiorganisaation sekä kaupunkilaisten ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia osallistuvasta budjetoinnista muun muassa kyselyin, haastatteluin ja työpajoin. EmPaci-hanke on EU:n Interreg Baltic Sea Region -rahaston rahoittama.

  LABin tiedote 21.1.2021: Osallistuvan budjetoinnin tueksi valmistui käsikirja

  Lisätietoja

  Tampereen yliopisto
  Lotta-Maria Sinervo, vastaava johtaja
  lotta-maria.sinervo@tuni.fi

  LAB-ammattikorkeakoulu
  Annukka Heinonen, projektipäällikkö
  annukka.heinonen@lab.fi

Kuvassa R-elementti ja teksti "Riihimäki tehdään yhdessä!" Lisäksi Riihimäen logo

Lisätietoja