Hyppää sisältöön

Osallistuva budjetointi

Riihimäki tehdään yhdessä

Osallisuus on yksi Riihimäen kaupungin strategian keskeisimmistä teemoista. Osallisuutta toteutetaan Riihimäellä monin eri tavoin. Yksi tapa on osallistuva budjetointi, jossa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kaupungin käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on ideoida, päättää ja toteuttaa yhdessä Riihimäestä entistäkin parempi ja toimivampi kotipaikka. Riihimäellä osallistuvaan budjetointiin on varattu miljoona euroa.

Osallistuvan budjetoinnin vuoden 2022 ideahaku ja äänestysvaihe ovat päättyneet. Suunnitelmat toteutetaan vuoden 2023 aikana. Näiltä sivuilta voit seurata hankkeiden toteutumista. Seuraavaksi ehdotuksia pääsee tekemään jälleen loppuvuodesta 2023.

 • Osallistuvan budjetoinnin aikataulu 2022 -2023:

  Ideahaku 19.9.–23.10.2022
  Toteutusarviointi ja ehdotusten työstäminen suunnitelmiksi 19.9–12.12.2022
  Äänestys 10.1.2023–30.1.2023
  Tulosten julkaisu 1.2.2023
  Voittaneiden suunnitelmien toteutus 2.2.2023 alkaen

  Äänestykseen saavat osallistua kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Riihimäen kaupungissa.

 • Kansainvälisen EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -hankkeen suomalaispartnerit LAB-ammattikorkeakoulu (LAB) ja Tampereen yliopisto (TAU) tukevat Riihimäen kaupungin osallistuvan budjetoinnin toteutusta muun muassa toteuttamalla osallistuvan budjetoinnin prosessin arvioinnin. Tätä tarkoitusta varten LAB ja TAU keräsivät kevättalven 2021 aikana Riihimäen kaupunkiorganisaation sekä kaupunkilaisten ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia osallistuvasta budjetoinnista muun muassa kyselyin, haastatteluin ja työpajoin. EmPaci-hanke on EU:n Interreg Baltic Sea Region -rahaston rahoittama.

  LABin tiedote 21.1.2021: Osallistuvan budjetoinnin tueksi valmistui käsikirja

  Lisätietoja

  Tampereen yliopisto
  Lotta-Maria Sinervo, vastaava johtaja
  lotta-maria.sinervo@tuni.fi

  LAB-ammattikorkeakoulu
  Annukka Heinonen, projektipäällikkö
  annukka.heinonen@lab.fi

 • Ehdotettavan toiminnan ja idean on oltava

  • kaupungin strategian ja arvojen mukainen
  • toteutettavissa kaupungin toimivallan puitteissa
  • yleishyödyllinen ja tuotettava iloa mahdollisimman monelle
  • investointihankkeiden osalta julkisen ympäristön parantamiseen tähtäävää

  Koska osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytöstä päätetään vuosittain, osallistuvalla budjetoinnilla voidaan tehdä hankintoja sekä toteuttaa kertaluontoisia projekteja. Osallistuvan budjetoinnin hankkeita voivat olla esimerkiksi erilaiset tapahtumat tai määräaikaisen henkilöstön palkkaaminen.

Lisätietoja