Hyppää sisältöön

Resurssiviisas Riihimäki

Riihimäen ympäristöpolitiikka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2022 ja sen teema on “Resurssiviisas Riihimäki 2030”. Ympäristöpolitiikka on RakasRiksu2035 -kaupunkistrategian toimeenpano-ohjelma, jonka avulla suunnataan kohti strategian mukaista tavoitetilaa. Ympäristöpolitiikalla toimeenpannaan Riihimäen sitoumukset FISU-verkoston (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntana ja Circwaste-hankkeen edelläkävijäkuntana. Sitä toteutetaan ympäristöjärjestelmän avulla.

Voit tutustua ympäristöpolitiikkaan tästä linkistä.

Tavoitetila ”Resurssiviisas Riihimäki 2030”

Riihimäen kaupunki pyrkii toiminnallaan kohti päästöttömyyttä, jätteettömyyttä sekä luonnonvarojen kestävää kulutusta. Vuonna 2030 Riihimäen kaupunki on resurssiviisas ja hiilineutraali. Fossiiliset energialähteet on korvattu uusiutuvilla. Kulutus on vähentynyt ja luonnonvarojen käyttö siirtynyt neitseellisestä aineksesta uusiomateriaaleihin.

Riihimäen kaupunkirakenne on eheä ja tiivis, ja lähipalvelut ovat jalankulkuetäisyydellä. Pyöräily, jalankulku ja joukkoliikenne ovat yleisimmät kulkutavat. Liikkuminen on lähes päästötöntä.

Monimuotoinen luonto on lähellä ja helposti saavutettavissa. Elinympäristö on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä, ja kannustaa kestävään elämäntapaan. Riihimäkeläiset kantavat vastuuta ympäristöstä omalla toiminnallaan. Riihimäen yritykset edistävät kiertotaloutta toiminnassaan ja kehittävät vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja.

 • Riihimäen kaupungin ympäristöraportti kertoo kaupungin ympäristöpolitiikan toteutumisesta, kokoaa yhteen vuoden aikana ympäristön hyväksi tehdyn työn ja tarkastelee seurantamittareiden avulla kehitystä. Valtuustokauden viimeisimmässä raportissa luodaan katsaus koko menneen valtuustokauden ympäristötyöhön. Raporteissa tuodaan myös esiin ympäristönsuojelua tukevia hankkeita ja tapahtumia. Ympäristöraportti julkaistaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

  Voit tutustua viimeisimpään ympäristöraportiin tästä linkistä.

 • 3.6.2019 julkaistiin resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartta ”Riihimäen matka kohti kestävää tulevaisuutta”. Tiekarttaa päivitettiin tammikuussa 2021. Tiekartassa linjataan tavoitteita ja toimia, joilla edistetään koko Riihimäen alueen yhteistyötä kohti vähähiilistä ja materiaalitehokasta tulevaisuutta sekä kestävää hyvinvointia ja vahvistetaan alueen elinvoimaa. Resurssiviisauden tiekartan tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2050 Riihimäellä ei synny kasvihuonekaasupäästöjä eikä jätteitä, ja että luonnonvaroja kulutetaan kestävästi maapallon kantokyvyn rajoissa. Jätteettömyyden, päästöttömyyden ja kestävän kulutuksen saavuttaminen edellyttää toimintatapojen muutosta meiltä kaikilta.

  Tiekartan tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä ja tuoda hyvät käytännöt näkyviksi, jolloin voimme oppia toisiltamme ja laajentaa hyviä käytäntöjä koko kaupungin kattaviksi. Tiekartta on osa Riihimäen osallisuutta FISU- (Finnish Sustainable Communities) ja Circwaste-edelläkävijäkuntaverkostoissa.

  Jatkossa tiekarttaa päivitetään noin kerran vuodessa. Jokainen riihimäkeläinen yritys, yhteisö ja oppilaitos voi antaa omat toimenpiteensä, suunnitelmansa, ideansa tai yhteistyöehdotuksensa sähköpostilla Riihimäen ympäristöasiantuntijalle.

  Voit tutustua Riihimäen tiekarttaan kohti kestävää tulevaisuutta tästä linkistä.

 • Riihimäen kaupungilla on käytössä ympäristöjärjestelmä, jonka avulla toteutetaan ympäristöpolitiikkaa koko kaupungin kattavasti. Ympäristöjärjestelmän perusperiaatteita ovat ympäristöasioiden tason jatkuva ja järjestelmällinen parantaminen, lainsäädännön noudattaminen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy. Järjestelmän ytimenä on valtuustokausittain vahvistettava kaupungin ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikka ja sen ympäristöpäämäärät ohjaavat merkittävimpien ympäristönäkökohtien huomioimista  kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa.

  Ympäristöpolitiikassa esitetyt ympäristöpäämäärät ovat

  1. Hiilineutraali energiantuotanto ja -kulutus
  2. Kestävä liikkuminen ja ekotehokas kaupunkirakenne
  3. Luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous
  4. Monimuotoinen luonto ja viihtyisä elinympäristö
  5. Vastuullinen riihimäkeläinen.

  Kaupungin ympäristöjärjestelmä on kevennetty versio kansainvälisestä ISO 14001 ympäristöjärjestelmästandardista.

Yhteystiedot

Yksikön ja kaupungin ympäristöasioiden johtaminen, kehittämishankkeet, ympäristöntilan seuranta, uudet ympäristöluvat, vesiensuojelu- ja luonnonsuojeluasiat
Kaupungin ympäristöjärjestelmätyön koordinointi, raportointi ja ympäristökoulutus, kiertotalous- ja resurssiviisaustyö, sidosryhmäyhteistyö ja ympäristöviestintä