Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Herajoki, Meijerintie 21

Meijerintie 21 suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa.

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinotoiminnan sijoittuminen alueelle. Tavoitetta tukee alueen sijainti hyvien liikenneyhteyksien, Arolammin eritasoliittymän ja valtatie 3:n, läheisyydessä. Asemakaava noudattaa yleiskaavassa osoitettua tavoitetta uuden teollisuus- ja varastoalueen toteuttamisesta Meijerintien länsipuolella. Alustavana tavoitteena on e=0,5 tonttitehokkuus. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien hallintaan. Retkiojantien yksityistien Meijerintien länsipuolella kulkeva alkuosa on tarkoitus linjata nykyistä etelämmäksi ja osoittaa katualueeksi.

 • Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavoitukseen ryhtymisestä kokouksessaan 11.5.2020.
  Meijerintie 21 on kaavoituskatsauksen 2021 kohde A4.

  Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille 14.6.2020 (kuulutus Aamupostissa ja verkkosivuilla).
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (14.6.2020, päivitetty 31.5.2021)

 • Meijerintie 21 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 31.5. – 29.6.2021 (MRA 30 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

  Asemakaavaselostus, luonnos
  Asemakaavaselostus, luonnos

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 8.6.2021.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.8.2021 asettaa Meijerintie 21 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville.
  Ehdotus oli nähtävillä 30.8. – 5.10.2021 (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

  Asemakaavakartta, ehdotus
  Asemakaavaselostus, ehdotus

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.11.2021 esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksymistä.

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi Meijerintie 21 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon 15.11.2021 § 118.

  Hyväksytty asemakaavakartta
  Hyväksytty asemakaavaselostus

 • Meijerintie 21 asemakaava, asemakaavan muutos ja tonttijako on saanut lainvoiman 7.1.2022.

  Verkkokuulutus lainvoimaisuudesta 7.1.2022

  Lainvoimainen kaavamateriaali:
  Asemakaavakartta, lainvoimainen
  Asemakaavaselostus, lainvoimainen

Viistoilmakuva Meijerintie 21 asemakaava-alueesta.
Näkymä idästä länteen kohti suunnittelualuetta keväällä 2020.

Lisätietoja