Hyppää sisältöön

Harjukylä, Kalevankatu 1, vanha kaupungintalo

Viistoilmakuva vanhasta kaupungintalosta.
Viistoilmakuva vanhasta kaupungintalosta.

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus suojella vuonna 1948 rakentunut kaupungintalon osa. Vanhan osan käyttötarkoitus on tarpeen osoittaa joustavana. Kaupungintalon laajennusosa on tarkoitus purkaa ja alue osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kokinmäen varteen osoitetaan yksi erillispientalotontti. Kaupungintalon vieressä sijaitseva Lasinpuhaltaja-patsaan ympäristö osoitetaan asemakaavaan puistoalueeksi.

 • Riihimäen kaupunki tehostaa toimitilojensa käyttöä ja luopuu osasta omistamiaan kiinteistöjä Riihimäen toimitilaohjelma 2021 – 2030 mukaisesti (KH 29.3.2021 § 112). Toimitilat on jaoteltu ohjelmassa kolmeen eri salkkuun (A, B, ja C). Kaupungintalo on listattu C-salkun toimitilaksi. C-salkun rakennukset käytetään loppuun, myydään, puretaan tai jalostetaan kaavallisesti. Kohteessa on tarkoituksenmukaista muuttaa alueen asemakaavaa.

  Riihimäen kaupungintalo on poistunut käytöstä ja ollut tyhjillään vuoden 2016 lopusta. Kaupungintalon vanha osa on rakennettu vuonna 1948 arkkitehti Veli Valorinnan suunnitelmien mukaisesti kaupungin kirjasto- ja virastotaloksi. Kaupungintaloa laajennettiin vuonna 1973 rakentamalla laajennusosa kiinni vanhaan osaan. Vanha osa on peruskorjattu vuosina 2002-2003. Molemmat vaiheet edustavat arkkitehtuuriltaan hyvin rakennusaikaansa sekä julkisivujen että sisätilojen osalta.

  Kohde on osa Kalevankadun varteen 1940-1960 -luvuilla rakentunutta hallinto- ja koulurakennusten kokonaisuutta, joka on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (Hämeen liitto, 2019).

  Asemakaavamuutoksella on tarkoitus suojella vuonna 1948 rakentunut kaupungintalon osa. Vanhan osan käyttötarkoitus on tarpeen osoittaa joustavana. Kaupungintalon laajennusosa on tarkoitus purkaa ja alue osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kokinmäen varteen osoitetaan yksi erillispientalotontti. Kaupungintalon vieressä sijaitseva Lasinpuhaltaja-patsaan ympäristö osoitetaan asemakaavaan puistoalueeksi.

Asemakaavoituksen eteneminen

 • Kaupunginhallitus on päättänyt kaavamuutokseen ryhtymisestä kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä 2.3.2020 § 61. Vanha kaupungintalo, Kalevankatu 1 asemakaavamuutos on kaavoituskatsauksen 2021 kohde A9.

  Asemakaavamuutos on tullut vireille 18.10.2020 (kuulutus Aamupostissa ja verkkosivuilla)
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (18.10.2020, päivitetty 2.6.2021)

 • Kalevankatu 1, vanha kaupungintalo asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 7.6.-6.8.2021 (MRA 30 §) välisenä aikana Riihimäen Virastokeskus Veturissa (Eteläinen Asemakatu 4) ja osoitteessa www.riihimaki.fi/kaavoitus.

  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus, luonnos

  Havainnekuvaluonnos, asemapiirros ja leikkaus

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus etäyhteydellä 15.6.2021.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Kaavaehdotusta valmistellaan.
  Luonnosvaiheessa saatu palaute on suunnittelijan käytössä kaavaehdotuksen laadinnassa.

Lisätietoja