Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Suunnittelualueen rajaus keväällä 2017 otetussa ortoilmakuvassa. Sää on aurinkoinen.

Koivistonmäki, Hämeenkatu 14

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyisen, vuonna 1998 valmistuneen liikerakennuksen muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennukseksi. Rakennuksen 2.-4. kerrokseen on suunniteltu toteutettavan yhteensä 11 asuntoa. Rakennuksen ensimmäinen kerros säilytetään pääasiallisesti liiketilana. Rakennusoikeus ei lähtökohtaisesti muutu. Pysäköinti on mahdollista järjestää tontilla olevaan maanalaiseen tilaan sekä sisäpihan puolelle.

 • Asemakaavan muutokseen on ryhdytty maanomistajan hakemuksesta. Asemakaavatyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa. Hakija vastaa kaikista asemakaavan laadinnan kustannuksista sekä kaupungille aiheutuvista kuluista. Asemakaavan muutokseen liittyen tehdään maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymistä.

  Noin 1 009 m² tontin omistaa Kiinteistö Oy Riihimäen Hämeenkatu 14. Kaavoitettava alue sijaitsee keskeisellä paikalla, Hämeenkadun varrella ja on osa tiivistä keskustarakennetta.

 • Kaavoituspäällikkö on hyväksynyt asemakaavamuutoshakemuksen ja tehnyt Hämeenkatu 14 asemakaavamuutosta koskevan kaavoituspäätöksen 28.1.2022 (viranhaltijapäätös 1/2022). Riihimäen kaupunki ja maanomistaja ovat sopineet kaavoituksen käynnistämisestä 4.5.2022 allekirjoitetulla sopimuksella (kh 14.3.2022 § 97). Hämeenkatu 14 on Riihimäen kaavoituskatsauksen 2022 kohdenumero A15.

  Hämeenkatu 14 asemakaavamuutos tuli vireille (MRL 62 § ja 63 §) 16.10.2022 ja kaavaluonnos oli nähtävillä 17.10. – 11.11.2022 (MRA 30 §) tällä verkkosivulla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Kaavaluonnosaineisto:
  Kaavaluonnoskartta määräyksineen
  Kaavaluonnosselostus liitteineen

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 24.10.2022.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 24.11.2022 asettaa Hämeenkatu 14 asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville.
  Ehdotus oli nähtävillä 30.11 – 30.12.2022 (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja tällä verkkosivulla.

  Kaavaehdotusaineisto:
  Kaavaehdotuskartta määräyksineen
  Kaavaehdotusselostus liitteineen

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.1.2023 esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hämeenkatu 14 asemakaavan muutoksen 6.2.2023 § 14.

  Hyväksytty kaava-aineisto:
  Hyväksytty kaavakartta määräyksineen
  Hyväksytty kaavaselostus liitteineen

 • Hämeenkatu 14 asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 29.3.2023.

  Verkkokuulutus lainvoimaisuudesta 29.3.2023.

  Lainvoimainen kaava-aineisto:
  Lainvoimainen kaavakartta määräyksineen
  Lainvoimainen kaavaselostus liitteineen

Kohde kaupungin karttapalvelussa Hyppää upotetun kartan yli: Kohde kaupungin karttapalvelussa

Lisätietoja