Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Lasitehtaantie 12-20 asemakaava-alueen rajaus ortoilmakuvassa.
Lasitehtaantie 12-20 asemakaava-alueen rajaus ortoilmakuvassa. Kuva: MML ortokuva 2023

Hirsimäki, Lasitehtaantie 12-20

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen Lasitehtaan tontin 694-11-1105-1 laajentaminen. Lasitehdasalueen itäpuolella sijaitsee lasitehtaaseen kuuluvia, mutta kaupungin yleisillä alueilla olevia varastorakennuksia, jotka on tarkoitus liittää alueineen osaksi Lasitehtaan tonttia. Laajennusalueen käyttötarkoitus osoitetaan nykyisen lasitehtaan tontin kanssa yhtenevällä kaavamerkinnällä ja -määräyksellä (KTY/-s).

Kaavamuutoksella mahdollistetaan Lasitehtaan alueen elinkeinotoiminnan kehittäminen ja toimintamahdollisuuksien edistäminen. Samalla poistetaan alueelta tarpeeton ja toteutumaton Pinttipolun katualue ja mahdollistetaan ajoyhteyden toteuttaminen alueelle Lasitehtaantieltä.

 • Kaupunginhallitus on päättänyt Lasitehtaantie 12-20 alueen asemakaavoitukseen ryhtymisestä kaavoituskatsauksen 2022 hyväksymisen yhteydessä 28.3.2022 § 109.

  Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta julkaistaan Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 19.5.2024.

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (19.5.2024)

 • Lasitehtaantie 12-20 asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 20.5.2024 – 10.6.2024 (MRA 30 §) välisenä aikana tällä verkkosivulla ja Riihimäen virastokeskus Veturissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4.

  Kuulutus kaavaluonnoksen nähtävilläolosta julkaistaan Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 19.5.2024.

  Kaavaluonnosaineisto:
  Asemakaavakartta, luonnos
  Asemakaavaselostus ja liitteet, luonnos

  Luonnosvaiheessa pyydetään tarvittavat viranomais- ja asiantuntijalausunnot. Osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaluonnoksesta mielipide nähtävilläolon aikana. Mielipide tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@riihimaki.fi.

  Lausunnot ja mielipiteet ovat suunnittelijalla käytössä kaavaehdotusta valmisteltaessa. Annetut lausunnot ja mielipiteet voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla.

 • Luonnosvaiheen jälkeen laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus ja luonnosvaiheessa saatu palaute sekä vastineet valmistellaan elinvoimalautakunnan käsittelyyn. Elinvoimalautakunta päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan Riihimäen virastokeskus Veturissa (Eteläinen Asemakatu 4) sekä kaavan verkkosivuilla.

  Ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat viranomais- ja asiantuntijalausunnot. Osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta muistutus kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana. Lausunnot ja muistutukset ovat suunnittelijalla käytössä valmisteltaessa kaavaa hyväksymisvaiheeseen (tarkistettu ehdotus).

 • Ehdotusvaiheen jälkeen laaditaan tarkistettu ehdotus ja asemakaava etenee hyväksymisvaiheeseen. Tarkistettu kaavaehdotus valmistellaan elinvoimalautakunnalle, joka käsittelee kaava-aineiston, saadun palautteen ja vastineet. Elinvoimalautakunta päättää kaavan hyväksymisestä.

 • Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 kuukauden kuluttua elinvoimalautakunnan päätöksestä, mikäli kaavasta ei valiteta.

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.