Hyppää sisältöön

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa, lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä sekä antaa rekisteröidyille keinoja hallita henkilötietojensa käsittelyä. Kansallisesti säädetty tietosuojalaki täsmentää ja täydentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Tietosuoja Riihimäen kaupungilla

Olennaisena osana kaupungin toimintaa kuuluu käytössä olevien henkilötietojen turvaaminen ja suojaaminen. Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojan ja henkilöstömme tietosuojaosaamisen kehittämiseen.

Asioidessasi Riihimäen kaupungilla tai kun olet muutoin tekemisissä kaupungin kanssa, keräämme henkilötietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Henkilötietojesi käsittelyyn on aina oikeusperuste.

Tällä sivulla julkaisemme tietosuojaan liittyviä selosteita ja lomakkeita, jotka on tarkoitettu kaupunkilaisten informointiin ja käyttöön.

Voit ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa tietosuoja@riihimaki.fi.

Lomakkeet pitää toimittaa henkilökohtaisesti tai asianhoitajan välityksellä. Henkilöllisyys on todistettava asioitaessa.

Tietojen toimitustavat

Tiedot toimitetaan postitse saantitodistuksella, turvasähköpostilla tai noudettaessa Tietotuvasta. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyydetyt tiedot kohtuullisen ajan kuluttua, mutta viimeistään kuukauden kuluessa, ellei ole erityistä perustetta pidempään käsittelyaikaan.

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteiden päivitystyö on parhaillaan käynnissä. Upotteesta löydät uusimmat tietosuojaselosteemme toimialuekohtaisesti. Vanhat pdf-muotoiset tietosuojaselosteet ovat nähtävissä alempana.