Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Peltokylä, Paloheimonkatu 40, vanha paloasema

Viistoilmakuva Paloheimonkatu 40 asemakaavamuutosalueesta.
Viistoilmakuva Paloheimonkatu 40 asemakaavamuutosalueesta.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalon rakentaminen kaupungin omistamalle keskeiselle tontille. Kaavalla osoitetaan alueelle kerrostalotontin lisäksi puistoa ja katualuetta. Kaava-alue sijaitsee Paloheimonkadun ja Kulmalan puistokadun risteyksessä. Alueen pinta-ala on noin 8 300 m2.

 • Asemakaavan muutos tuli vireille 31.3.2019.
  Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lainvoimaisen kaavaselostuksen liitteenä.

 • Paloheimonkatu 40, vanha paloasema asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 12.8.–30.8.2019 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja kaavoituksen verkkosivulla.

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.12.2019 asettaa Paloheimonkatu 40:n, vanhan paloaseman, asemakaavamuutoksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 9.12.2019–17.1.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja kaavoituksen verkkosivulla.

 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 3.2.2020 § 10  Paloheimonkatu 40:n, vanhan paloaseman, asemakaavamuutoksen.
  Kaupunginvaltuuston 3.2.2020 kokouksen pöytäkirja.

 • Paloheimonkatu 40:n, vanhan paloaseman, asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 25.3.2020.

  Asemakaavakartta, lainvoimainen

  Asemakaavaselostus, lainvoimainen

Kat­so koh­de kart­ta­pal­ve­lus­sa

Kat­so koh­de kart­ta­pal­ve­lus­sa Hyppää upotetun kartan yli: Kat­so koh­de kart­ta­pal­ve­lus­sa

Lisätietoja