Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Suunnittelualueen alustava rajaus ortoilmakuvassa (MML, 2023)
Suunnittelualueen alustava rajaus ortoilmakuvassa (MML, 2023)

Taipale, Uusi Karhintie

Asemakaava

Asemakaavan päätavoitteena on osoittaa Uusi Karhintien asemakaavoittamaton tieosuus kaduksi. Asemakaava mahdollistaa osaltaan kiertoliittymän toteuttamisen Kokonkadun ja Mäenpäänkujan väliselle alueelle. Uudesta kiertoliittymästä on tarkoitus linjata uusi katuyhteys (Kokonharjunkatu) luoteeseen kaava-alueen ulkopuolelle.

Kaavoitettava alue sijaitsee noin 2–3 kilometrin etäisyydellä Riihimäen rautatieasemasta koilliseen. Suunnittelualue käsittää noin 1 300 metrin pituisen osuuden Uusi Karhintiestä. Suunnittelualue rajautuu etelässä Taipaleen pientaloalueeseen. Pohjoisessa ja kaakossa suunnittelualuetta rajaavat pelto- ja metsäalueet.

  • Kaupunginhallitus on päättänyt Uusi Karhintien asemakaavoitukseen ryhtymisestä kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2024:n hyväksymisen yhteydessä 11.3.2024 § 86. Uusi Karhintien asemakaava on kaavoituskatsauksessa kohdetunnuksella A11.

    Uusi Karhintien asemakaava on tullut vireille 21.4.2024 (MRL 63 §). Kuulutus vireilletulosta on julkaistu Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 21.4.2024.

    Asemakaava on vaikutukseltaan vähäinen, minkä vuoksi asemakaavasta ei laadita erillistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS). Asemakaavasta ei myöskään laadita kaavaluonnosta tai muuta valmisteluaineistoa, vaan se on tarkoitus valmistella suoraan ehdotuksena elinvoimalautakunnalle.

  • Kaavaehdotus valmistellaan elinvoimalautakunnalle, joka päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. (aikatauluarvio: toukokuu 2024)

    Kaavaehdotus tulee olemaan nähtävillä 30 vuorokautta, jonka aikana osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta muistutus. (aikatauluarvio: kesäkuu 2024)

  • Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen tarkistettu kaavaehdotus valmistellaan elinvoimalautakunnalle, joka käsittelee mahdolliset muistutukset vastineineen ja päättää kaavaehdotuksen hyväksymisestä. (aikatauluarvio: elokuu 2024)

  • Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 kuukauden kuluttua elinvoimalautakunnan päätöksestä, mikäli kaavasta ei valiteta. (aikatauluarvio: lokakuu 2024)

Yhteystiedot