Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Asemanseudun ja keskustan vision havainnekuva. Näkymä Rautatietorilta, puurakentamista ja ihmisiä.
Näkymä Rautatietorilta. Kuva: Asemanseudun ja keskustan visio, Lunden Architecture Company

Asemanseudun ja keskustan visio

Visio on näkemys Riihimäen asemanseudun ja keskustan tulevaisuudesta. Se määrittelee suunnan ja periaatteet asemanseudun yleissuunnitelmalle ja keskustan kehittämiselle. Visiossa hahmotetaan, mitä konkreettisia toimenpiteitä tavoitetilan toteuttaminen tarkoittaa. Sen avulla tunnistetaan ongelmakohdat sekä kehityskohteet ja annetaan suositukset suunnitteluperiaatteista. Visiotyö on valmistunut alkuvuodesta 2019. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Riihimäen asemanseudun ja keskustan vision 4.2.2019 (§ 5)

Miltä näyttää tulevaisuuden Riksu?

Valmistunut visiotyö määrittelee suuntaviivat asemanseudun ja keskustan kehittämiselle. Työtä on tehty tiiviisti yhdessä riihimäkeläisten kanssa ja se kuvastaa kaupunkilaisten, paikallisten toimijoiden sekä virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistä näkemystä tulevaisuuden Riihimäestä. Visiossa korostuu riihimäkeläinen identiteetti, kaupunkivihreä ja -sininen, uudet mielenkiintoiset asumisratkaisut, puurakentaminen sekä resurssiviisas kaupunkirakenne. Ennen kaikkea tulevaisuuden Riihimäki on ihmisenkokoinen, tiivistyvä ja viihtyisä asemakaupunki, jossa palvelut ovat lähellä.

Riksu tehdään yhdessä!

Visiotyössä muodostettiin yhteinen näkemys asemanseudun ja keskustan kehittämisestä. Työssä onnistuminen edellytti kaupunkilaisten ja paikallisten toimijoiden näkemysten mukaan saamista ja se toteutui. Kiitos kaikille työhön osallistuneille!

 • Visiotyön parissa ideoitiin ja keskusteltiin neljän työpajan verran elokuussa 2018. Kaikille kaupunkilaisille avoin visiotyöpaja pidettiin torstaina 16.8.2018 Vihreällä talolla (Pohjoinen Asemakatu 1). Kaupunkilaisille pidettävän tilaisuuden lisäksi järjestettiin kolme muuta työpajaa. Niistä yksi oli yritysten ja oppilaitosten edustajille sekä kiinteistönomistajille, toinen visiotyön ohjausryhmälle yhdessä viranhaltijoiden kanssa ja kolmas kuntapäättäjille.

  Tutustu visiosta järjestettyjen työpajojen yhteenvetoon:

  Työpajoista laadittu yhteenveto

 • Työpajojen pohjalta halusimme vielä paneutua karttapohjaisen verkkokyselyn avulla kaupunkilaisten näkemyksiin seuraaviin alueisiin liittyen:

  • Rautatieasema ja lähiympäristö
  • Veturitallien alue
  • Keskusta: Hämeenkatu, Keskuskatu ja Granitin aukio
  • Jokikylä ja Atomin kauppakeskus
  • Rautatienpuisto ja Maantie

  Kyselyn (28.9. -11.10.2018) tulokset vaikuttivat vision sisältöön sekä asemanseudun ja keskustan kehittämiseen.

  Karttakyselyyn vastanneita oli 762 ja karttamerkintöjä 3919. Tutustu verkkokyselystä laadittuun yhteenvetoon:

  Karttakyselystä laadittu yhteenveto

 • Riihimäen asemanseudun ja keskustan visiotyötä esiteltiin kauppakeskus Atomissa torstaina 31.1.2019 klo 17-19.
  Illan aikana Atomissa käytiin vilkasta keskustelua vision rohkeasta tulevaisuuteen suuntaavasta otteesta ja mitä sen saavuttaminen vaatii.

 • Koti & kaupunki -asukaslehden erikoispainos (1/2019) syventyi asemanseudun ja keskustan visioon.

  Tutustu verkkolehteen

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.