Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Suunnittelualueen rajaus keväällä 2017 otetussa ortoilmakuvassa. Sää on aurinkoinen.

Suokylä, Keskuskatu 5

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa osoitteessa Keskuskatu 5 sijaitsevan tontin tehokkaampi käyttö. Tavoitteena on suunnitella tontille kerrostalo, jonka katutasoon sijoittuisi jatkossa OP Etelä-Hämeen liike- ja toimistotilat. Nelikerroksisen rakennuksen 2.-4. kerroksiin on tarkoitus toteuttaa eri kokoisia asuntoja. Pysäköinti järjestetään maanalaiseen tilaan, jonne kuljetaan rakennuksen pohjoispuolelta. Leikki- ja oleskelualueet toteutetaan Keskuskadun puolelle, rakennuksen ensimmäisen kerroksen katolle.

 • Asemakaavan muutokseen on ryhdytty maanomistajan hakemuksesta. Asemakaavatyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa. Hakija vastaa kaikista asemakaavan laadinnan kustannuksista sekä kaupungille aiheutuvista kuluista. Asemakaavan muutokseen liittyen tehdään maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymistä.

  Noin 1 012 m² tontin omistaa Kiinteistö Oy Riihimäen Pääskyhaka. Kaavoitettava alue sijaitsee keskeisellä paikalla, Keskuskadun varrella Granitin aukioon rajautuen. Alue on osa tiivistä keskustarakennetta sekä Riihimäen keskusliikekadun valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

 • Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoshakemuksen ja tehnyt Keskuskatu 5 asemakaavamuutosta koskevan kaavoituspäätöksen 13.6.2022 (§ 233). Riihimäen kaupunki ja maanomistaja ovat sopineet kaavoituksen käynnistämisestä kh 13.6.2022 § 234 päätöksen mukaisesti.

  Keskuskatu 5 asemakaavan muutos tulee vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville (MRL 62 § ja 63 §) 18.12.2022.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 • Keskuskatu 5 asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 19.12.2022 – 23.1.2023 (MRA 30 §) tällä verkkosivulla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Kaavaluonnosaineisto:
  Kaavaluonnoskartta määräyksineen
  Kaavaluonnosselostus liitteineen

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 10.1.2023.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.3.2023 asettaa Keskuskatu 5 asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 20.3. – 25.4.2023 (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja tällä verkkosivulla.

  Kaavaehdotusaineisto:
  Kaavaehdotuskartta määräyksineen
  Kaavaehdotusselostus liitteineen

 • Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.5.2023 esittää Keskuskatu 5 asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskuskatu 5 asemakaavan muutoksen 5.6.2023 § 54.

  Hyväksytty kaava-aineisto:
  Hyväksytty kaavakartta määräyksineen
  Hyväksytty kaavaselostus liitteineen

 • Keskuskatu 5 asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 3.8.2023.

  Verkkokuulutus lainvoimaisuudesta 3.8.2023.

  Lainvoimainen kaava-aineisto:
  Lainvoimainen kaavakartta määräyksineen
  Lainvoimainen kaavaselostus liitteineen

Havainnekuva, näkymä Granitin aukiolta Välikadun suuntaan. Uusi neljäkerroksinen raknnus rajaa Granitin aukiota ja Välikatua.
Havainnekuva, näkymä Granitin aukiolta Välikadun suuntaan. Kuva: Arkkitehtitoimisto Ilkka Ridanpää Oy
Havainnekuva, näkymä Keskuskatua pitkin luoteeseen, kun Keskuskatu on uudistettu. Kuva: Arkkitehtitoimisto Ilkka Ridanpää Oy
Kohde kaupungin karttapalvelussa Hyppää upotetun kartan yli: Kohde kaupungin karttapalvelussa

Yhteystiedot