Hyppää sisältöön
Suunnittelualueen rajaus keväällä 2017 otetussa ortoilmakuvassa. Sää on aurinkoinen.

Suokylä, Keskuskatu 5

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa osoitteessa Keskuskatu 5 sijaitsevan tontin tehokkaampi käyttö. Tavoitteena on suunnitella tontille kerrostalo, jonka katutasoon sijoittuisi jatkossa OP Etelä-Hämeen liike- ja toimistotilat. Nelikerroksisen rakennuksen 2.-4. kerroksiin on tarkoitus toteuttaa eri kokoisia asuntoja. Pysäköinti järjestetään maanalaiseen tilaan, jonne kuljetaan rakennuksen pohjoispuolelta. Leikki- ja oleskelualueet toteutetaan Keskuskadun puolelle, rakennuksen ensimmäisen kerroksen katolle.

 • Asemakaavan muutokseen on ryhdytty maanomistajan hakemuksesta. Asemakaavatyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa. Hakija vastaa kaikista asemakaavan laadinnan kustannuksista sekä kaupungille aiheutuvista kuluista. Asemakaavan muutokseen liittyen tehdään maankäyttösopimus ennen kaavan hyväksymistä.

  Noin 1 012 m² tontin omistaa Kiinteistö Oy Riihimäen Pääskyhaka. Kaavoitettava alue sijaitsee keskeisellä paikalla, Keskuskadun varrella Granitin aukioon rajautuen. Alue on osa tiivistä keskustarakennetta sekä Riihimäen keskusliikekadun valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

 • Kaupunginhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutoshakemuksen ja tehnyt Keskuskatu 5 asemakaavamuutosta koskevan kaavoituspäätöksen 13.6.2022 (§ 233). Riihimäen kaupunki ja maanomistaja ovat sopineet kaavoituksen käynnistämisestä kh 13.6.2022 § 234 päätöksen mukaisesti.

  Keskuskatu 5 asemakaavan muutos tulee vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville (MRL 62 § ja 63 §) 18.12.2022.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 • Keskuskatu 5 asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 19.12.2022 – 23.1.2023 (MRA 30 §) tällä verkkosivulla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

  Kaavaluonnosaineisto:
  Kaavaluonnoskartta määräyksineen
  Kaavaluonnosselostus liitteineen

  Kaavaluonnoksesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 10.1.2023.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio

 • Kaavaehdotusta valmistellaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Havainnekuva, näkymä Granitin aukiolta Välikadun suuntaan. Uusi neljäkerroksinen raknnus rajaa Granitin aukiota ja Välikatua.
Havainnekuva, näkymä Granitin aukiolta Välikadun suuntaan. Kuva: Arkkitehtitoimisto Ilkka Ridanpää Oy
Havainnekuva, näkymä Keskuskatua pitkin luoteeseen. Suunnitellun rakennuksen ensimmäinen kerros liiketiloineen työntyy Keskuskadun reunaan. Ensimmäisen kerroksen katolla näkyy leikki- ja oleskelupiha. Rakennuksen korkeampi neljäkerroksinen asuinosa parvekkeineen jää taka-alalle.
Havainnekuva, näkymä Keskuskatua pitkin luoteeseen. Kuva: Arkkitehtitoimisto Ilkka Ridanpää Oy
Kohde kaupungin karttapalvelussa Hyppää upotetun kartan yli: Kohde kaupungin karttapalvelussa

Yhteystiedot