Avoimuus ja julkisuus ovat Suomen kunnallishallinnon perusperiaatteita. Kuntalaissa korostetaan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien suoran vaikuttamisen ja osallistumisen tärkeyttä edustuksellisen demokratian rinnalla.

Riihimäellä kaupungin asukas voi vaikuttaa asioihin vaaleissa äänestämisen lisäksi tekemällä aloitteita ja valituksia, ottamalla yhteyttä luottamushenkilöihin ja virkamiehiin sekä osallistumalla yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluihin.

Riihimäen kaupungilla otettiin syksyllä 2019 käyttöön osallistuva budjetointi.  Nyt on meneillään kolmas osallistuvan budjetoinnin kausi. Tule mukaan ideoimaan, suunnittelmaan ja äänestämään, tekemään yhdessä, osallistu.riihimaki.fi.

Tyttö ottamassa ruokaa

Voit vaikuttaa

Kouluruoka on aihe, joka on kaikkien huulilla. Viime syksynä saivat Riihimäen nuoret osallistua kouluasioista päättävien keskusteluiltaan nuorisokeskus Monarilla. Sitä kautta nuorisovaltuusto, Nuva, pääsi vaikuttamaan koulujen ruokalistoihin.

Lue, mitä ruokalistalle tuli lisää.

Lue myös, kuinka asukkaat vaikuttivat tielinjaukseen.