Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kirjaamo ja kaupunginarkisto

Kirjaamo

Riihimäen kaupungin keskitetty kirjaamo toimii kaupungin virallisena asiointiosoitteena.

Kaupunginarkisto

Kaupungin keskusarkistossa säilytetään kaupungin toimintayksiköiden pysyvästi ja pitkään (yli 10 vuotta) säilytettävät asiakirjat sekä vastaavat toimintansa lopettaneiden lautakuntien, virastojen, toimikuntien ym. arkistot. Toiminnassa olevien yksiköiden noin 10 vuotta vanhemmat asiakirjat siirretään kaupungin keskusarkistoon.

Kaupungin keskusarkiston asiakirjat ovat pääosin julkisia, lukuun ottamatta laissa säädettyjä poikkeuksia. Kaikilla kuntalaisilla on arkiston käyttöoikeus. Alkuperäisiä asiakirjoja ei kuitenkaan lainata ulos, mutta niihin voi tutustua kaupungin toimipisteessä (Matkakeskus 5. krs, Eteläinen Asemakatu 2, hallinto ja konserni -toimiala). Tarvittaessa niistä saa myös oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, jotka ovat maksullisia.

Todistus-, jäljennös- ja selvitystilaukset voi tehdä kirjeitse, sähköisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti paikan päällä. Laajemmissa tilauksissa arkistoon kannattaa soittaa etukäteen ja kertoa, mitä tietoja tarvitsee. Toimitusaika vaihtelee pyynnön laajuuden, työtilanteen ja perustietojen tarkkuuden mukaan.

Tavanomaisen tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta perittävät maksut ovat seuraavat:

Pöytäkirjanote ja asiakirjan jäljennös

  • ensimmäiseltä sivulta 4,00 €
  • kultakin seuraavilta sivuilta 2,50 €
  • kultakin liitesivulta 0,50 €
  • liitteistä kuitenkin yhteensä enintään 5,00 €

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta, asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan seuraavasti:

  • normaalista tiedonhausta (työaika alle 2 tuntia) 30 €
  • jos tiedonhaku kestää yli kaksi tuntia, seuraavista tunneista peritään 15 €

Mikäli tiedonhaku pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksu voidaan korottaa kaksinkertaiseksi.

Lähetettäessä suuria määriä asiakirjoja ja kopioita postitse, peritään lisäksi todelliset postituskulut.

Yhteystiedot