Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Siisti Riksu

Riihimäen kaupungin Siisti Riksu -kampanja käynnistyi 26.4.2008. Kampanjan tavoitteena oli vähentää ympäristön roskaantumista ja epäsiisteyttä sekä lisätä yhteistä vastuuta lähiympäristöstä. Myöhemmin kampanjasta on kehittynyt pysyvä työskentelymuoto, joka nostaa esille viihtyisää elinympäristöä ja kiertotalouden eri puolia.

Mukana siistissä ajattelussa ovat kaikki kaupungin yksiköt sekä paikalliset toimijat, kuten yrityksiä, yhdistyksiä ja oppilaitoksia. Myös jokaisen Riihimäen asukkaan toivotaan tekevän omia siistejä tekoja.

Siisti Riksun toiminta-ajatus

Siisti Riksu on viihtyisä, turvallinen ja roskaton elinympäristö. Siisti riksulainen ei roskaa, ei tuota ylimääräistä jätettä, kierrättää ja lajittelee. Siistin Riksun tekevät kaikki kaupunkilaiset.

Siisti Riksu -tapahtumat

 • Vihreä koiratarra kertoo jäteastian käyttöluvasta, tiedote

  Kier­to­ta­lous­viik­olla 15. – 21.4. pal­jon tie­toa ja haus­kaa toi­min­taa, tiedote

  Ha­ra­voin­ti- ja leh­ti­jä­tteen keräys Kin­tu­rin­mäen maan­kaa­to­pai­kal­la 18.5. tiedote

  Puis­toi­hin jä­te­tyt la­ho­puut li­sää­vät luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta, tiedote

 • Kinturin haravointi- ja lehtijätteen vastaanottopäivät 22. ja 29.10.

  Kinturin haravointi- ja lehtijätteen vastaanottopäivät 4. ja 13.5.

  Kier­to­ta­lous on luon­te­va osa kou­lu­lais­ten ar­kea, kurkkaa asukaslehden juttu

  Kiertotalousviikolla 17. – 23.4. paljon tietoa ja hauskaa toimintaa, lue lisää tiedotteesta

  Vaarallisen jätteen ja metalliromun keräystapahtuma 15.4. Kiertokapulan toteuttamana, lisätietoa Kiertokapulan sivuilta

  Jäteselviytyjät-kilpailu kisataan jo 15. kertaa, tutustu kilpailuun

 • Vuonna 2022 on järjestetty muun muassa seuraavat tapahtumat:

Yhteystiedot

Teollisuuden ja jätehuollon ympäristöluvat ja rekisteröinnit, ympäristönsuojelumääräykset, luontopolut, Siisti Riksu