Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Vakaan talouden ohjelma

Riihimäen kaupungin vakaan talouden ohjelman laadinta on käynnistynyt. Kaupungin strategisena tavoitteena on olla kestävän kasvun yhteisö. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että Riihimäen kaupungin taloutta ja omaisuutta hoidetaan suunnitelmallisesti, vastuullisesti ja tasapainoisesti. Talousarvion 2024 yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti vakaan talouden ohjelman käynnistämisestä.

Ohjelman käynnistäminen on perusteltua, koska kaupungin talous kääntyy alijäämäiseksi vuodesta 2025 alkaen, vuosikate negatiiviseksi vuonna 2028 ja lainakanta yli kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi väestöennusteet ja kaupungin lapsimäärän lasku ovat realisoituneet.

Vakaan talouden ohjelman tavoitteena on kaupungin käyttömenojen sekä velkamäärän kasvun hillintä, mutta samalla tulojen varmistaminen. Vakaan talouden ohjelma koostuu toimenpiteistä ja uudistuksista, joilla sopeutetaan toimintaa, rakenteita ja resursointia sekä vastataan toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Tavoitteena on kestävä ja investoinnit mahdollistava taloudenpito pitkällä tähtäimellä.
Talousohjelman toimenpiteet ja uudistukset etenevät valmisteluun ja päätöksentekoon vaiheittain. Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että päätökset toimenpiteistä tehdään kesään 2024 mennessä. Valmistelun etenemisestä kerrotaan kaupunkilaisille ja muille sidosryhmille kaupungin verkkosivujen lisäksi mediatiedotteilla. Myös kaupungin oma henkilöstö ja luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla.

Keskeisimmät toimenpiteet

Toimenpiteet määrittyvät kevään 2024 aikana. Kaupunki viestii toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista kaupunkilaisten palveluihin tällä sivulla.

Aikataulu tarkentuu työn edetessä

Joulukuu 2023

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2024 talousarviokäsittelyn yhteydessä, että Riihimäen kaupungille laaditaan pitkän tähtäimen vakauttamisohjelma.

Tammikuu 2024

Kaupunginhallitus käynnisti vakaan talouden ohjelman laatimisen.

Helmi- ja maaliskuu 2024

Kaupunginhallitus käsitteli vakaan talouden ohjelmaa seminaarissaan yhdessä kaupungin johtoryhmän kanssa. Henkilöstölle ja valtuustolle pidettiin info ohjelman käynnistymisestä. Kaupunginjohtajan ensimmäisen R-infon aiheena oli vakaan talouden ohjelma. R-infon voi katsoa kaupungin YouTube-kanavalta. Toimialat kartoittavat ja valmistelevat esityksiä ohjelmaa varten.

Huhtikuu 2024

Kaupunginvaltuusto käsittelee vakaan talouden ohjelmaa seminaarissaan yhdessä kaupungin johtoryhmän kanssa.

Kesä 2024

Valtuuston päätöksen mukaan vakaan talouden ohjelman hyväksytään kesään 2024 mennessä.

Syksy 2024

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti vakaan talouden ohjelma toimii osaltaan pohjana vuoden 2025 talousarvion valmistelulle.

Vakaan talouden ohjelman valmistelu

Vakaan talouden ohjelman ohjausryhmän muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto. Ohjelman projektiryhmään kuuluvat kaupungin johtoryhmä sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ensimmäiset puheenjohtajat ja tarvittaessa ulkopuolinen asiantuntija.

Lisätiedot