Hyppää sisältöön

Lautakunnat ja jaostot

Riihimäen kaupungin kuusi lautakuntaa päättävät sekä valmistelevat asioita kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kaupungissa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kaupunkilaisten ideoita ja ajatuksia palvelutuotannon kehittämiseen.

Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, ellei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöterveysjaosto ja sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan alaisuudessa hyvinvointijaosto.

 • Elinvoimalautakunta

  19.1., 16.2., 15.3., 19.4., 24.5., 9.6. (seminaari), 21.6., 17.8.,14.9., 12.10., 8.11., ja 7.12.

  Alueellinen ympäristöterveysjaosto

  25.1., 8.2.>(peruttu), 1.6., 27.9. ja 13.12.

  Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunta

  11.1., 8.2., 8.3., 5.4., 10.5., 7.6., 9.6. (seminaari), 9.8., 6.9., 4.10., 1.11. ja 13.12.

  Hyvinvointijaosto

  31.1.

  Tekninen lautakunta

  26.1., 21.2., 21.3., 11.4., 16.5., 25.-26.5. (seminaari), 13.6., 22.8., 19.9., 17.10., 21.11. ja 19.12.

  Keskusvaalilautakunta

  1.2. ja 31.3.

  Tarkastuslautakunta

  12.1., 7.2., 14.3., 15.3., 3.4., 4.4., ja 11.5.

  Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

  18.1., 15.2., 22.3., 3.5., 14.6., 16.8., 20.9., 25.10., 22.11. ja 13.12.

   

  Toimielinten kokouspöytäkirjat ovat pääsääntöisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon toisesta arkipäivästä lukien kaupungin verkkosivuilla.

   

 • Elinvoimalautakunta 1.8.2021−31.5.2025

  Elinvoimalautakunta vastaa kaupungin maankäytön suunnittelusta, kaupunkikuvasta, asumisen kehittämisestä, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta ja hoidosta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, museopalveluista ja kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, kaupungille kuuluvien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaistehtävien järjestämisestä sekä kaupungin ympäristönsuojelun strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Lisäksi elinvoimalautakunta seuraa ja ohjaa toiminnan muutoksia, toteutusta ja tuloksellisuutta.

  Elinvoimalautakunnassa on yksitoista valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston ja kolmen muun jäsenen on oltava valtuutettuja.

  Elinvoimalautakunnassa esittelijöinä toimivat elinvoimajohtaja, ympäristöjohtaja ja rakennusvalvontapäällikkö. Myös kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

  Nimi Puolue Yhteystiedot
  Mikael Leinonen, pu­heen­joh­ta­ja Kok. miksu(at)miksuleinonen.fi
  Juha Peltola, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja PS
  Eija-Liisa Dahlberg Kok. dahlberg.eijaliisa(at)gmail.com
  Rauli Hirviniemi Vas. rauli(at)hirviniemi.com
  Kaisu Kotirinta SDP kaisu.kotirinta(at)gmail.com
  Raisa Laurila-Hakulinen Vas. raisa.laurila(at)gmail.com
  Salka Orivuori Vihr.
  Jones Pohjanvuori KD jones.pohjanvuori(at)me.com
  Timo Rintakoski Kok. timo.rintakoski(at)gmail.com
  Riikka Tervatuli PS riikka.tervatuli@gmail.com
  Jouni Valli SDP
  Lauri Jormanainen, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja SDP lauri.jormanainen(at)gmail.com
  Okko Lausmaa, nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja
  Amanda Lantto, nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja

 • Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunta 1.8.2021–31.5.2025

  Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, taiteen perusopetuksen, kirjastotoimen, nuorisotoimen ja vapaan sivistystyön järjestämisestä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinaatiotehtävistä, jotka lainsäädännön mukaan kuuluvat kunnalle, ellei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty. Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunta toimii ko. palveluiden tilaajana.

  Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnassa on yksitoista valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston ja kolmen muun jäsenen on oltava valtuutettuja.

  Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Myös kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

  Nimi Puolue Yhteystiedot
  Minna Belik, pu­heen­joh­ta­ja Vas. minna.belik(at)omahame.fi
  Jessica Sonko, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Kok.
  Mika Kiviharju Vas. mika_kiviharju(at)hotmail.com
  Kari-Veli Lehtonen SDP kariveli.lehtonen(at)gmail.com
  Jukka Mursula Kok. jukka.mursula(at)loppi.fi
  Tiina Mämmelä Vihr. tiina.mammela(at)gmail.com
  Hannu Nokkala SDP hannu.nokkala(at)smtp.fi
  Silja Nurmi SDP silja.nurmi95(at)gmail.com
  Anu Salo PS auneaulikki79(at)gmail.com
  Janne Tikka PS markojannetikka(at)gmail.com
  Jenni Tuomala KD jenni.tuomala(at)outlook.com
  Eija Aittola, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja Kok. eija.aittola(at)pp.inet.fi
  Helena Kuronen,
  nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja
  helena.kuronen(at)hotmail.com
  Jenny Kankaantähti, nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja

 • Tekninen lautakunta 1.8.2021–31.5.2025

  Tekninen lautakunta vastaa kaupungin liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, katujen ja muiden yleisten alueiden toteuttamisesta, ylläpidosta, ja hallinnasta, metsänhoidosta, joukkoliikenteen ja asiakaskuljetusten järjestämisestä, jätehuollon järjestämisestä, kaupungin kone-, kuljetus- ja korjaamopalveluista, kaupungin toimitilojen hallinnasta, toteuttamisesta ja ylläpidosta, kaupungin varastosta sekä tehtävistä, jotka liikuntalain mukaan kuuluvat kunnalle, ellei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty. Tämän lisäksi tekninen lautakunta seuraa ja ohjaa toiminnan muutoksia, toteutusta ja tuloksellisuutta.

  Teknisessä lautakunnassa on yksitoista valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston ja kolmen muun jäsenen on oltava valtuutettuja.

  Kaupungininsinööri toimii teknisen lautakunnan esittelijänä. Myös kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

  Nimi Puolue Yhteystiedot
  Kari Vilkman, pu­heen­joh­ta­ja SDP kari.vilkman(at)pp.inet.fi
  Ismo Portin, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja KD ismo.portin(at)kd.fi
  Katariina Bitter Kok. kata.bitter(at)hotmail.fi
  Janita Boström PS PS.janita(at)outlook.com
  Pauli Juurinen PS
  Maija Auvinen SDP
  Risto Paajanen Kesk. risto.paajanen(at)kotiportti.fi
  Tero Rekimäki Kok. tero(at)rekimaki.fi
  Mikko Räsänen SDP mikko.rasanen(at)omahame.fi
  Arja Tylli Vas. arja.tylli(at)elisanet.fi
  Anne-Mari Vallioniemi Kok. ame.vallioniemi(at)gmail.com
  Kari Suomalainen, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja PS karipsuomalainen(at)outlook.com
  Aino-Liisa Mämmelä, nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja
  Juho Rintakoski, nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja juho.rintakoski(at)gmail.com

 • Sosiaali- ja terveyslautakunta 1.8.2021–31.12.2022

  Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii tehtävistä, jotka sosiaali- ja terveyslainsäädännön mukaan kuuluvat kunnalle, ellei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty. Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajana.

  Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on yksitoista valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja.

  Lautakunnan alaisuudessa toimii yksilöhuoltojaosto, jossa on viisi lautakunnan valitsemaa jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Jaoston varsinaisten jäsenten tulee olla lautakunnan varsinaisia jäseniä. Varajäsenet voivat olla joko lautakunnan varsinaisia tai varajäseniä. Lautakunta määrää jaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja.

  Lautakunnan esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja. Jaostossa asiat esittelee sosiaali- ja terveysjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Myös kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

  Nimi Puolue Yhteystiedot
  Maarit Lindberg, pu­heen­joh­ta­ja SDP maarit.lindberg(at)gmail.com
  Petri Siivonen, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Kok. petrisiivonen(at)outlook.com
  Susanna Heikkinen PS, sit.
  Timo Huitsi PS timo.huitsi(at)gmail.com
  Seppo Karjalainen SDP sesmo56(at)gmail.com
  Timo Rintakoski Kok. timo.rintakoski(at)gmail.com
  Kristina Ruuskanen SDP kruu63(at)gmail.com
  Minna Räisänen-Ojapalo Kok. minna.raisanenojapalo(at)gmail.com
  Marja-Liisa Saarinen KD marjaliisa.1.saarinen(at)gmail.com
  Päivi Sandberg Vas. hellevi.sandberg(at)icloud.com
  Semi Tavi Vas. tavi.semi(at)gmail.com
  Juha Hiltunen, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja Vas. juhahiltunen.jh(at)gmail.com
  Iris Kekki, nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja iris.kekki(at)gmail.com
  Manja Kääriäinen, nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja manja.kaariainen@gmail.com

 • Tarkastuslautakunta 1.8.2021–31.5.2025

  Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

  Tarkastuslautakunta

  • Vastaa valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä.
  • Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
  • Arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
  • Valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.
  • On sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
  • Saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa.

  Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Lautakunta voi kutsua myös kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön, säätiön tai yhtiön toimielimen jäsenen sekä palveluksessa olevan henkilön kuultavaksi lautakunnan kokoukseen. Päätökset lautakunnassa tehdään puheenjohtajan esittelystä.

  Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä ja valmistelijana toimii sisäinen tarkastaja, joka toimii tässä tehtävässä tarkastuslautakunnan alaisena työntekijänä.

  Arviointikertomus 2021

  Arviointikertomus 2020

  Nimi Puolue Yhteystiedot
  Heidi Selenius, pu­heen­joh­ta­ja PS heidi.selenius2(at)gmail.com
  Hanna Hänninen, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Vas. hanna.hanninen(at)kotikone.fi
  Antti Jetsu Liik. antti.jetsu(at)wihuri.fi
  Panu Karhinen Vihr. karhinenpanu(at)gmail.com
  Mirja Lammi Kok. lammimirja(at)gmail.com
  Marja-Liisa Saarinen KD marjaliisa.1.saarinen(at)gmail.com
  Tomi Sankari Kok. tomi.sankari(at)gmail.com
  Sanna Sauramäki Kesk. sannasauramaki(at)yahoo.com
  Matti Silvonen SDP matti.silvonen(at)gmail.com

 • Keskusvaalilautakunta 1.8.2021−31.5.2025

  Keskusvaalilautakunta huolehtii valtakunnallisten vaalien ja neuvoa-antavien kansanäänestysten yleisjärjestelyistä. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

  Kaupunginvaltuusto valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenistön toimikaudekseen. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Päätökset lautakunnassa tehdään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

  Nimi Puolue Yhteystiedot
  Riku Sutinen, puheenjohtaja Kok. riku.sutinen(at)gmail.com
  Janne Kankaantähti, varapuheenjohtaja SDP
  Juha Eronen PS
  Päivi Eskman Vihr.
  Miia Lehto Vas.
  Jopi Hukkanen, 1. varajäsen KD
  Heidi Siivonen, 2. varajäsen Kesk.
  Jussi Ruohola, 3. varajäsen Liik.
  Mirja Lammi, 4. varajäsen Kok.
  Merja Latvaniemi, 5. varajäsen SDP
  Sauli Kovanen, 6. varajäsen Vas.
  Kari Salama, 7. varajäsen PS

 • Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 1.8.2021−31.5.2025

  Vesihuoltoliikelaitos huolehtii johtokunnan alaisena kunnallisena liikelaitoksena toiminta-alueellaan vesihuollosta ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vesihuoltopalveluja myös alueen ulkopuolelle.

  Kaupunginvaltuusto valitsee liikelaitoksen johtokuntaan seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsen. Valituista jäsenistä valtuusto valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston on oltava valtuutettuja. Johtokunta on kaupunginhallituksen alainen. Johtokunnan kokouksessa ratkaistaan asiat johtokunnan toiminnan sisäistä järjestelyä koskevia asioita lukuun ottamatta laitoksen johtajan esittelystä. Kaupunginjohtajalla tai hänen määräämällään on puhe- ja läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa.

  Lue lisää Riihimäen Veden sivuilta.

  Nimi Puolue Yhteystiedot
  Arja Tylli, pu­heen­joh­ta­ja Vas. arja.tylli(at)elisanet.fi
  Taru Ahoniemi, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja SDP
  Mikko Arminen SDP mikkoarminen(at)hotmail.com
  Marko Kauppi PS finnstickdt(at)gmail.com
  Kari Majaranta Kok. kari.majaranta(at)kolumbus.fi
  Heidi Metsäterä Kok.
  Taina Nurminen Vas. taina.nurminen(at)omahame.fi
  Riitta Takala, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja Kok. takala_riitta(at)hotmail.com

 • Hyvinvointijaosto 1.1.2023−31.5.2025

  Hyvinvointijaoston tehtävänä on edistää kaupungin strategiassa määriteltyjä tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, sekä vastata omalta osaltaan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

  Hyvinvointijaostossa on seitsemän valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

  Nimi Puolue Yhteystiedot
  Petri Siivonen, pu­heen­joh­ta­ja Kok. petrisiivonen(at)outlook.com
  Maarit Lindberg, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja SDP maarit.lindberg(at)gmail.com
  Aino Närkki Kok.
  Seppo Karjalainen SDP
  Ilpo Lepistö PS
  Hanna Hänninen Vas. hanna.hanninen(at)kotikone.fi
  Semi Tavi Vas. tavi.semi(at)gmail.com

   

 • Alueellinen ympäristöterveysjaosto 12.12.2022−31.5.2025

  Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöterveysjaosto, jonka tehtävänä on kuntien kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti järjestää terveydenhuoltolaissa mainittujen ympäristöterveydenhuollon erityislakien ja lääkelain 395/1987 § 54a, § 54c, § 54d mukaiset palvelut yhteistoiminta-alueen kunnille vastuukuntamallin mukaisesti.

  Jaostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä ja jokaisella heistä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja.

  Nimi Kunta Yhteystiedot
  Maarit Lindberg, pu­heen­joh­ta­ja Riihimäki maarit.lindberg(at)gmail.com
  Riikka Kinnunen, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Forssa
  Aki Lintumäki Janakkala
  Satu Hietanen Hausjärvi
  Kirsi Mäkilaine Loppi
  Eero Pura Tammela
  Jonna Hannula Jokioinen
  Matti Alanko Ypäjä
  Timo Nikkanen Humppila