Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Lautakunnat ja jaostot

Riihimäen kaupungin viisi lautakuntaa päättävät sekä valmistelevat asioita kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kaupungissa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kaupunkilaisten ideoita ja ajatuksia palvelutuotannon kehittämiseen.

Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, ellei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöterveysjaosto ja sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan alaisuudessa hyvinvointijaosto.

 • Elinvoimalautakunta

  18.1., 15.2., 21.3., 18.4. -> siirretty pidettäväksi 24.4., 23.5., 24.5. (seminaari), 13.6., 15.8., 12.9., 23.10., 13.11. ja 12.12.

  Alueellinen ympäristöterveysjaosto

  29.2., 5.6., 26.9. ja 19.12.

  Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunta

  10.1., 7.2., 6.3., 10.4., 8.5., 16.5. (seminaari), (toinen seminaaripäivä 17.5. peruttu), 28.5. (ylimääräinen kokous), 5.6. ->siirretty pidettäväksi 12.6., 14.8., 4.9.>siirretty 18.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.

  Hyvinvointijaosto

  31.1.>siirretty 21.2., 20.3., 22.5., 18.9. ->siirretty pidettäväksi 4.9. ja 20.11.

  Tekninen lautakunta

  23.1., 27.2., 26.3., 23.4., 16.-17.5. (seminaari), 21.5., 11.6., 27.8. -> siirretty pidettäväksi 20.8., 24.9., 29.10., 26.11. ja 17.12.

  Keskusvaalilautakunta

  26.1. ja mahd. 9.2., 10.4. ja 7.6.

  Tarkastuslautakunta

  9.1. ->siirretty pidettäväksi 11.1., 6.2., 12.3., 2.4., 3.4. ja 7.5., 20.8. (seminaari), 10.9., 1.10., 29.10., 19.11., ja 10.12.

  Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

  17.1., 14.2., 27.3., 24.4., 22.5., 12.-13.6. (seminaari), 21.8., 25.9., 23.10., 20.11., ja 18.12.

  Toimielinten kokouspöytäkirjat ovat pääsääntöisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon toisesta arkipäivästä lukien kaupungin verkkosivuilla.

   

 • Elinvoimalautakunta 1.8.2021−31.5.2025

  Elinvoimalautakunta vastaa kaupungin maankäytön suunnittelusta, kaupunkikuvasta, asumisen kehittämisestä, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta ja hoidosta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, museopalveluista ja kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, kaupungille kuuluvien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaistehtävien järjestämisestä sekä kaupungin ympäristönsuojelun strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Lisäksi elinvoimalautakunta seuraa ja ohjaa toiminnan muutoksia, toteutusta ja tuloksellisuutta.

  Elinvoimalautakunnassa on yksitoista valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston ja kolmen muun jäsenen on oltava valtuutettuja.

  Elinvoimalautakunnassa esittelijöinä toimivat elinvoimajohtaja, ympäristöjohtaja ja rakennusvalvontapäällikkö. Myös kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

  Varsinainen jäsen Puolue Yhteystiedot Henkilökohtainen varajäsen Yhteystiedot
  Mikael Leinonen, pu­heen­joh­ta­ja Kok. miksu(at)miksuleinonen.fi Mikael Hedman mikael.hedman1(at)gmail.com
  Juha Peltola, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja PS kivakokki(a)gmail.com Sauli Anttila sauli.a.anttila(at)gmail.com
  Eija-Liisa Dahlberg Kok. dahlberg.eijaliisa(at)gmail.com Satu Sinisalo satu.sinisalo(at)ykkoshelppi.fi
  Rauli Hirviniemi Vas. hirviniemirauli(at)gmail.com Minna Salin minna72.salin(at)gmail.com
  Kaisu Kotirinta SDP kaisu.kotirinta(at)gmail.com Sari Palm
  Raisa Laurila-Hakulinen Vas. raisa.laurila(at)gmail.com Helna Luoto
  Salka Orivuori Vihr. Joonas Mämmelä
  Jones Pohjanvuori KD jones.pohjanvuori(at)me.com Jenni Tuomala jenni.tuomala(at)outlook.com
  Timo Rintakoski Kok. timo.rintakoski(at)gmail.com Kari Moisiola kari.moisiola(at)gmail.com
  Susanna Heikkinen PS Sonja Lehtinen
  Jouni Valli SDP Jani Roitto janimro(at)hotmail.com
  Lauri Jormanainen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja, SDP lauri.jormanainen(at)gmail.com
  Iiris Kekki nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja
  Jonne Purhonen nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja
 • Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunta 1.8.2021–31.5.2025

  Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, taiteen perusopetuksen, kirjastotoimen, nuorisotoimen ja vapaan sivistystyön järjestämisestä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinaatiotehtävistä, jotka lainsäädännön mukaan kuuluvat kunnalle, ellei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty. Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunta toimii ko. palveluiden tilaajana.

  Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnassa on yksitoista valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston ja kolmen muun jäsenen on oltava valtuutettuja.

  Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Myös kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

  Nimi Puolue Yhteystiedot Henkilökohtainen varajäsen Yhteystiedot
  Minna Belik, pu­heen­joh­ta­ja Vas. minna.belik(at)omahame.fi Katriina Norring
  Jessica Sonko, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Kok. Anne-Mari Vallioniemi ame.vallioniemi(at)gmail.com
  Antti Huotari Vas. antti.huotari7(at)outlook.com Risto Leppäranta risto.lepparanta(at)kolumbus.fi

  Kari-Veli Lehtonen SDP kariveli.lehtonen(at)gmail.com Seppo Karjalainen
  Jukka Mursula Kok. mursulajukka@gmail.com Ari Ranki
  Tiina Mämmelä Vihr. tiina.mammela(at)gmail.com Sari Lukkaroinen
  Hannu Nokkala SDP hannu.nokkala(at)smtp.fi Minna Palkia
  Silja Nurmi SDP silja.nurmi95(at)gmail.com Lauri Lehtonen lauri.lehtonen86(at)gmail.com
  Anu Salo PS auneaulikki79(at)gmail.com Janita Boström
  Janne Tikka PS markojannetikka(at)gmail.com Ari-Pekka Toivola
  Jenni Tuomala KD jenni.tuomala(at)outlook.com Päivi Sandberg
  Eija Aittola kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja, Kok. eija.aittola(at)pp.inet.fi
  Riikka Pasanen nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja
  Jenny Kankaantähti nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja
 • Tekninen lautakunta 1.8.2021–31.5.2025

  Tekninen lautakunta vastaa kaupungin liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, katujen ja muiden yleisten alueiden toteuttamisesta, ylläpidosta, ja hallinnasta, metsänhoidosta, joukkoliikenteen ja asiakaskuljetusten järjestämisestä, jätehuollon järjestämisestä, kaupungin kone-, kuljetus- ja korjaamopalveluista, kaupungin toimitilojen hallinnasta, toteuttamisesta ja ylläpidosta, kaupungin varastosta sekä tehtävistä, jotka liikuntalain mukaan kuuluvat kunnalle, ellei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty. Tämän lisäksi tekninen lautakunta seuraa ja ohjaa toiminnan muutoksia, toteutusta ja tuloksellisuutta.

  Teknisessä lautakunnassa on yksitoista valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston ja kolmen muun jäsenen on oltava valtuutettuja.

  Tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä. Myös kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

  Varsinainen jäsen Puolue Yhteystiedot Henkilökohtainen varajäsen Yhteystiedot
  Kari Vilkman, pu­heen­joh­ta­ja SDP kari.vilkman(at)pp.inet.fi Hannu Nokkala hannu.nokkala(at)smtp.fi
  Ismo Portin, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja KD ismo.portin(at)kd.fi Jones Pohjanvuori jones.pohjanvuori(at)me.com
  Katariina Bitter Kok. kata.bitter(at)hotmail.fi Heidi Metsäterä
  Janita Boström PS Keijo Eronen keijo.eronen57(at)gmail.com
  Pauli Juurinen PS Anu Salo auneaulikki79(at)gmail.com
  Maija Auvinen SDP maija.a.auvinen(at)gmail.com Kaisu Kotirinta kaisu.kotirinta(at)gmail.com
  Risto Paajanen Kesk. risto.paajanen(at)kotiportti.fi Petri Lahtinen
  Tero Rekimäki Kok. tero(at)rekimaki.fi Antti Kökkö antti.kokko(at)netti.fi
  Mikko Räsänen SDP mikko.rasanen(at)omahame.fi Jarkko Karlsson
  Päivi Sandberg Vas. hellevi.sandberg(at)icloud.com Taina Nurminen taina.nurminen(at)omahame.fi
  Eija-Liisa Dahlberg Kok. dahlberg.eijaliisa(at)gmail.com Jenni Jauhiainen jenniemilia88(at)gmail.com
  Kari Suomalainen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja, PS karipsuomalainen(at)outlook.com
  Aino-Liisa Mämmelä nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja
  Juho Rintakoski nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja juho.rintakoski(at)gmail.com
 • Tarkastuslautakunta 1.8.2021–31.5.2025

  Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

  Tarkastuslautakunta

  • Vastaa valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä.
  • Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
  • Arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
  • Valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.
  • On sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.
  • Saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa.

  Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän valtuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Lautakunta voi kutsua myös kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön, säätiön tai yhtiön toimielimen jäsenen sekä palveluksessa olevan henkilön kuultavaksi lautakunnan kokoukseen. Päätökset lautakunnassa tehdään puheenjohtajan esittelystä.

  Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä ja valmistelijana toimii sisäinen tarkastaja, joka toimii tässä tehtävässä tarkastuslautakunnan alaisena työntekijänä.

  Arviointikertomus 2023

  Arviointikertomus 2022

  Arviointikertomus 2021

  Arviointikertomus 2020

  Nimi Puolue Yhteystiedot
  Heidi Selenius, pu­heen­joh­ta­ja PS heidi.selenius2(at)gmail.com
  Arja Tylli, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Vas. arja.tylli(at)elisanet.fi
  Antti Jetsu Liik. antti.jetsu(at)wihuri.fi
  Panu Karhinen Vihr. karhinenpanu(at)gmail.com
  Mirja Lammi Kok. lammimirja(at)gmail.com
  Marja-Liisa Saarinen KD marjaliisa.1.saarinen(at)gmail.com
  Tomi Sankari Kok.
  Sanna Sauramäki Kesk. sannasauramaki(at)yahoo.com
  Matti Silvonen SDP matti.silvonen(at)gmail.com
 • Keskusvaalilautakunta 1.8.2021−31.5.2025

  Keskusvaalilautakunta huolehtii valtakunnallisten vaalien ja neuvoa-antavien kansanäänestysten yleisjärjestelyistä. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

  Kaupunginvaltuusto valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenistön toimikaudekseen. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Päätökset lautakunnassa tehdään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

  Nimi Puolue Yhteystiedot
  Riku Sutinen, puheenjohtaja Kok. riku.sutinen(at)gmail.com
  Janne Kankaantähti, varapuheenjohtaja SDP
  Juha Eronen PS
  Päivi Eskman Vihr.
  Miia Lehto Vas.
  Jopi Hukkanen, 1. varajäsen KD
  Heidi Siivonen, 2. varajäsen Kesk.
  Jussi Ruohola, 3. varajäsen Liik.
  Mirja Lammi, 4. varajäsen Kok.
  Merja Latvaniemi, 5. varajäsen SDP
  Sauli Kovanen, 6. varajäsen Vas.
  Kari Salama, 7. varajäsen PS
 • Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 1.8.2021−31.5.2025

  Vesihuoltoliikelaitos huolehtii johtokunnan alaisena kunnallisena liikelaitoksena toiminta-alueellaan vesihuollosta ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vesihuoltopalveluja myös alueen ulkopuolelle.

  Kaupunginvaltuusto valitsee liikelaitoksen johtokuntaan seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsen. Valituista jäsenistä valtuusto valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston on oltava valtuutettuja. Johtokunta on kaupunginhallituksen alainen. Johtokunnan kokouksessa ratkaistaan asiat johtokunnan toiminnan sisäistä järjestelyä koskevia asioita lukuun ottamatta laitoksen johtajan esittelystä. Kaupunginjohtajalla tai hänen määräämällään on puhe- ja läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa.

  Lue lisää Riihimäen Veden sivuilta.

  Nimi Puolue Yhteystiedot
  Arja Tylli, pu­heen­joh­ta­ja Vas. arja.tylli(at)elisanet.fi
  Taru Ahoniemi, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja SDP
  Mikko Arminen SDP mikkoarminen(at)hotmail.com
  Marko Kauppi PS finnstickdt(at)gmail.com
  Kari Majaranta Kok. kari.majaranta(at)kolumbus.fi
  Heidi Metsäterä Kok.
  Taina Nurminen Vas. taina.nurminen(at)omahame.fi
  Riitta Takala, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja Kok. takala_riitta(at)hotmail.com
 • Hyvinvointijaosto 1.1.2023−31.5.2025

  Hyvinvointijaoston tehtävänä on edistää kaupungin strategiassa määriteltyjä tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, sekä vastata omalta osaltaan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

  Hyvinvointijaostossa on seitsemän valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

  Varsinainen jäsen Puolue Yhteystiedot Varajäsen Yhteystiedot
  Petri Siivonen, pu­heen­joh­ta­ja Kok. petrisiivonen(at)outlook.com Mikko Kerminen mikko(at)kerminen.com
  Maarit Lindberg, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja SDP maarit.lindberg(at)gmail.com Kristina Ruuskanen kruu63(at)gmail.com  
  Aino Närkki Kok. Minna Räisänen-Ojapalo minna.raisanenojapalo(at)gmail.com
  Seppo Karjalainen SDP Hannu Nokkala hannu.nokkala(at)smtp.fi
  Ilpo Lepistö PS Jarmo Saarinen isosika69(at)gmail.com
  Hanna Hänninen Vas. hanna.hanninen(at)kotikone.fi Meri Mustakallio meri.mustakallio(at)saunalahti.fi
  Semi Tavi Vas. tavi.semi(at)gmail.com Lauri Levanto

   

 • Alueellinen ympäristöterveysjaosto 12.12.2022−31.5.2025

  Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöterveysjaosto, jonka tehtävänä on kuntien kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti järjestää terveydenhuoltolaissa mainittujen ympäristöterveydenhuollon erityislakien ja lääkelain 395/1987 § 54a, § 54c, § 54d mukaiset palvelut yhteistoiminta-alueen kunnille vastuukuntamallin mukaisesti.

  Jaostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä ja jokaisella heistä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja.

  Nimi Kunta Yhteystiedot
  Maarit Lindberg, pu­heen­joh­ta­ja Riihimäki maarit.lindberg(at)gmail.com
  Riikka Kinnunen, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Forssa
  Aki Lintumäki Janakkala
  Satu Hietanen Hausjärvi
  Kirsi Mäkilaine Loppi
  Eero Pura Tammela
  Jonna Hannula Jokioinen
  Matti Alanko Ypäjä
  Timo Nikkanen Humppila