Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Ra­kas­Rik­su2035-stra­te­gia

Riihimäki tehdään yhdessä. Myös strategiatyön aikana pohdittiin kaupunkilaisten ja sidosryhmien kanssa kaupungin tulevaisuutta. Toimijoiden ajatuksia haluttiin kuulla mahdollisimman laaja-alaisesti.

Strategiatyön projektiryhmä kokosi työn tueksi laajan tausta-aineiston. Aineistot on jaoteltu kolmeen ryhmään: Riihimäkeä koskeva aineisto, valtakunnallinen aineisto sekä globaalit megatrendit ja kestävä kehitys.

Tausta-aineisto, asukaskyselyt sekä työpajojen kautta saadut näkemykset ja mielipiteet loivat kokonaiskuvaa siitä, mitkä asiat meillä Riihimäellä on hyvin ja mihin meidän tulisi panostaa.

 • Strategiatyön projektiryhmä on koonnut strategiatyön tueksi tausta-aineistoa. Aineistot on jaoteltu kolmeen ryhmään: Riihimäkeä koskeva aineisto, valtakunnallinen aineisto ja globaalit megatrendit sekä kestävä kehitys.

  Riihimäkeä koskeva aineisto

  Aineistossa on kaupungin nykytilaa ja toimintaympäristöä kuvaavaa materiaalia.

  Riihimäen elinvoima alueiden välisessä kilpailussa (Ramboll)

  Riihimäen kestävä kehitys (FCG & USO). Toimintaympäristön muutoksia -tilanneanalyysi kuvaa kaupungin asemaa ja kehitystä suhteessa muihin samankaltaisiin kuntiin. Aineistossa on hyödynnetty tilastoaineistoja sekä muita aineistoja kunnan elinvoimasta, väestökehityksestä, hyvinvoinnista, kuntataloudesta, johtamisesta ja osallisuudesta ja kestävästä kehityksestä.

  Resurssiviisas Riihimäki

  Ympäristöjärjestelmä. FISU-verkosto ja kestävä kehitys.

  Riihimäen kaupunki lukuina kuvaa Tilastokeskuksen tilastodataan perustuen keskeisiä availukuja taulukkomuodossa ja kuvioina. Niistä näkyy ajallinen kehitys eri vuosina.

  Kuntatutka 2021 (YLE). Millainen on kunnan kunto neljällä eri mittarilla (elivoima, talous, terveys, ilmapiiri) ja miltä näyttää sen tulevaisuus ja miten menne naapurikunnilla. Analyysi on tehty Manner-Suomen 293 kunnasta.

  Henkilöstöraportti 2020, Riihimäen kaupunkiorganisaatio.

  Osallistamisen kautta saatu aineisto.

  Valtakunnallinen aineisto

  Aineistossa on eri tietolähteistä koottua julkista aineistoa, joka käsittelee asioita maakunnallisella tai valtakunnallisella tasolla.

  Kestävät kunnat -ennakointiraportti (Kuntaliitto) esittelee neljä erilaista skenaariota tulevaisuuden kunnista, sekä toimenpiteitä eri kokoisille kunnille kohti kestävämpää tulevaisuutta.

  Tulevaisuusbarometri (Sitra) pohjautuu kansalaiskyselyyn, jonka avulla selvitettiin suomalaisten suhtautumista tulevaisuuteen sekä tulevaisuuden kehityssuuntiin vaikuttamiseen noin 10–20 vuoden aikajänteellä tapahtuvia asioita.

  Tulevaisuusbarometri Kanta-Häme (Sitra). Maakuntaraportin Kanta-Hämettä koskeva oma aineisto.

  Globaalit megatrendit ja kestävä kehitys

  Aineistossa on eri tietolähteistä koottua aineistoa, joka tuo esille tulevaisuuteemme vaikuttavia globaaleja tekijöitä ja ilmiöitä.

  Megatrendit 2020 (Sitra) paneutuu alkaneeseen vuosikymmeneen ja siihen, miltä vuosikymmen näyttää ja mitkä kehityskulut vaikuttavat tulevaisuuteemme ja millaisia jännitteitä eri megatrendien välillä on.

  Megatrendit 2020 koronan valossa (Sitra) valaisee koronakriisin vaikutuksia megatrendeihin ja niiden välisiin jännitteisiin ja valinnan paikkoihin.

  Agenda 2030. YK:n jäsenvaltioiden kestävän kehityksen tavoitteiden toimintaohjelma. Agenda 2030 sisältää 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta. Suomi on asettanut YK-tavoitteiden saavuttamiselle kansalliset painopisteet, toimenpiteet sekä seuranta- ja arviointijärjestelmän.

 • Strategiatyössä on toteutettu ja hyödynnetään seuraavat kyselyt ja työpajat ajalla 1.11.2020–30.11.2021. Lisätietoa osallistamisesta voit lukea osoitteesta www.riihimaki.fi/vaikuta-ja-tutustu/osallistuva-kaupunki/osallistaminen/