Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunki 4.0 -hanke

Kaupunki 4.0 -hankkeen logo

Mitä

Kaupunki 4.0 -hanke mahdollistaa digitalisaation ja hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumisen Riihimäen asemanseudun kehittämisessä. Hankkeen päätoteuttaja on Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy. Osatoteuttajia ovat Riihimäen kaupunki ja Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy

Milloin

Hanke alkaa 1.7.2021 ja kestää kaksi vuotta.

Rahoitus

Uudenmaan liitto, REACT-EU-EAKR.

Hakelogot_Hämeen Liitto

Tietoja hankkeesta

Kaupunki 4.0 -hanke mahdollistaa digitalisaation ja hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumisen Riihimäen asemanseudun kehittämiselle.

Riihimäen asemanseudun yleiskaavan myötä alueesta on muodostumassa merkittävä digitaalisen siirtymän innovaatioympäristö. Alueelle suunnitellaan huomattavaa lisä- ja täydennysrakentamista, esimerkiksi asuntoja noin viidelle tuhannelle uudelle asukkaalle.

Osana yleissuunnitelman tavoitetta on kehittää kaupunkialueen digitaalista infrastruktuuria luomalla reaaliaikaisen anturidatan keräämistä ja jakamista toteuttava tietojärjestelmä.

Hankkeessa käynnistetään digitaalisen infran rakentaminen. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Riihimäen asemanseudun Internet of Things (IoT) -toimintaympäristön käynnistysvaihe. Esineiden internet ja tiheästi päivittyvän (reaaliaikaisen) anturidatan infrastruktuuri sovelluksineen on älykaupunkikehityksen kulmakivi.

Se mahdollistaa resurssitehokkaan ja vähähiilisen kaupunkiympäristön luomisen. Samalla se tarjoaa digitaalisen alustan kattaville asukaspalveluille sekä yritysten omalle palvelukehitykselle. Myös yritysten yleisen toimintaympäristön kehittäminen mahdollistuu.

Hankkeella muokataan tulevaisuutta ja saadut kokemukset ja tulokset tulevat olemaan merkittäviä myös ryhdyttäessä konkreettisesti toteuttamaan Riihimäen asemanseudun kehitystyötä.

Vähähiilisen, resurssitehokkaan sekä asukas- ja yrityslähtöisen kaupunkiympäristön kehittämisessä digitaaliset ratkaisut ovat keskiössä. Ilman digitaalista siirtymää on huomattavan vaikea toteuttaa muitakaan siirtymiä tehokkaasti, kuten energiamurrosta tai kiertotaloussiirtymää.

”Avoin data on hiilineutraalin kaupunkiympäristön perusta”
”Avoin data ja esineiden internet tulevat olemaan älykkään ja hiilineutraalin kaupunkikehityksen perusta. Ilman ympäristöstä kerättyä dataa ei voida saavuttaa kansallisia hiilineutraalisuustavoitteita eikä tehdä oikeita toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,” kertoo Tapio Pelto Suomen ympäristöopisto Syklistä.

Suomen ympäristöopisto Sykli tuo hankkeeseen osaamista mm. IoT-teknologian ja data-analytiikan soveltamisesta saaduista kokemuksista.

Näitä kokemuksia on kerrytetty erityisesti Syklin koordinoimasta EAKR-rahoitetusta hankkeesta Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ, A74095).

Uudenmaan liitto on myöntänyt rahoituksen Kaupunki 4.0 – Infrastruktuurin mittarointi, tietovirtojen hallinta ja toimintojen ohjaaminen -hankkeelle REACT-EU-EAKR-varoista. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanke on kohdistettu erityistavoitteeseen: ”12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.”

Asemanseudun yleissuunnitelman havainnekuva. Aukio ja rakentamista veturitallien alueella.