Hyppää sisältöön

Muut toimielimet

Riihimäen kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Neuvostojen avulla halutaan taata vanhusten, vammaisten ja nuorten äänen kuuluminen Riihimäen kaupungin päätöksenteossa.

 • Nuorisovaltuuston toiminnasta voit lukea nuorisovaltuuston sivuilta.

   

 • Riihimäen vammaisneuvosto on Riihimäen kaupunginhallituksen asettama. Se on alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja kaupungin välinen yhteistyöelin. Se kokoontuu 4–5 kertaa vuodessa. Tarkoitus on olla suorassa vuorovaikutuksessa järjestöihin, lautakuntiin ja luottamushenkilöihin. Vammaisneuvosto osallistuu mahdollisuuksien mukaan paikallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin sekä tekee yhteistyötä paikallisen vanhusneuvoston kanssa.

  Vuodesta 2023 alkaen vammaisneuvoston kokouspöytäkirjat löytyvät pöytäkirjahaulla (linkki oikealla puolella).

  Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2023

  Kokousmuistiot 2022

  Vammaisneuvoston muistio 16.12.2022

  Vammaisneuvoston muistio 4.11.2022

  Vammaisneuvoston muistio 29.9.2022

  Vammais- ja vanhusneuvostojen muistio 11.8.2022

  Vammaisneuvoston muistio 15.6.2022

  Vammaisneuvoston muistio 5.5.2022

  Vammaisneuvoston muistio 7.4.2022

  Vammaisneuvoston muistio 3.3.2022

  Vammaisneuvoston muistio 3.2.2022
  Liite 1_Vammaisneuvoston lausunto Riihimäen ympäristöpolitiikan luonnoksesta

  Kokousmuistiot 2021

  Vammaisneuvoston muistio 17.12.2021
  Liite 1 Lausunto Riihimäen Kestävän liikkumisen suunnitelmasta_2021_vammaisneuvosto

  Vammaisneuvoston muistio 28.10.2021
  Liite 1_Vammaisneuvosto kuntalain mukaisena toimijana_vanhusneuvoston kokous 28.10.2021
  Liite 2_Lausunto_asunto-ohjelma_vammaisneuvoston kokous 28.10.2021

  Nimi Edustus Yhteystiedot
  Petri Mattila, puheenjohtaja Kaupunginhallitus petri.mattila1971(at)gmail.com
  Marjo-Kaisa Konttinen, hyvinvointikoordinaattori Riihimäen kaupunki p. 040 610 6952
  marjo-kaisa.konttinen(at)riihimaki.fi
  Sirpa Roivas, sihteeri Riihimäen kaupunki p. 050 500 1938
  sirpa.roivas(at)riihimaki.fi
  Raisa Laurila-Hakulinen Elinvoimalautakunta raisa.laurila(at)gmail.com
  Reijo Kurkela Riihimäen Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry reijo.kurkela(at)gmail.com
  Jukka Mursula Sivistyksen ja osaamisen lautakunta jukka.mursula(at)loppi.fi
  Esko Mäkinen Riihimäen seudun reuma-tules ry emakinen1(at)gmail.com
  Ismo Portin Tekninen lautakunta ismo.portin(at)kd.fi
  Pirjo Rautanen Kanta-Hämeen Neuroyhdistys ry rautanen.pirjo(at)gmail.com
  Marja-Liisa Saarinen Sosiaali- ja terveyslautakunta marjaliisa.1.saarinen(at)gmail.com
  Tiina Siivonen Riihimäen Seudun Invalidit ry
  Tarja Simonen Riihimäen Seudun Näkövammaiset ry inari.simonen(at)pp.inet.fi
  Päivi Sinivuori Riihimäen Kehitysvammatuki ry paivi.sinivuori(at)riihimaki.fi
  Raija Vuorela Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä raija.vuorela(at)riihimaki.fi

 • Riihimäen vanhusneuvosto on kaupungin ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on seurata ikääntyneen väestön hyvinvointia ja iäkkäille suunnattujen palvelujen toteutumista. Vanhusneuvoston toiminta on lakisääteistä. Vanhusneuvoston kokoukset pidetään puheenjohtajan kutsusta 5-6 kertaa kalenterivuoden aikana.

  Vuodesta 2023 alkaen vanhusneuvoston kokouspöytäkirjat löytyvät pöytäkirjahaulla (linkki oikealla puolella).

  Kokousmuistiot 2022

  Vanhusneuvoston pöytäkirja 1.12.2022
  Vanhusneuvoston pöytäkirja 13.10.2022
  Vanhusneuvoston pöytäkirja 8.9.2022
  Vanhusneuvoston pöytäkirja 6.4.2022
  Vanhusneuvoston pöytäkirja 2.3.2022

  Vanhus- ja vammaisneuvostojen muistio 11.8.2022

  Seudullisen vanhusneuvoston pöytäkirja 1.11.2022
  Seudullisen vanhusneuvoston pöytäkirja 19.5.2022

  Kokousmuistiot 2021

  Vanhusneuvoston pöytäkirja 30.11.2021

  Muut asiakirjat

  Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2022-2025

  Vanhusneuvoston toimintasääntö

  Vanhusneuvoston tekemät aloitteet ja kannanotot

  Vanhusneuvoston vetoomus ikäihmisten kokoontumistilojen löytämiseksi

  Nimi Edustus Yhteystiedot
  Jorma Höök, puheenjohtaja Eläkeliiton Riihimäen yhdistys jorma.hook(at)gmail.com
  Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen, varapuheenjohtaja Riihimäen kansalliset seniorit tenhunen.tuulikki(at)gmail.com
  Marjo-Kaisa Konttinen, hyvinvointikoordinaattori Riihimäen kaupunki p. 040 610 6952
  marjo-kaisa.konttinen(at)riihimaki.fi
  Sirpa Roivas, sihteeri Riihimäen kaupunki p. 050 500 1938
  sirpa.roivas(at)riihimaki.fi
  Eija Aittola Kaupunginhallitus eija.aittola(at)pp.inet.fi
  Eero Halmesmäki VR Eläkeläisten Riihimäen osasto eero.halmesmaki(at)elisanet.fi
  Antti Helenius Riihimäen eläkkeensaajat ry
  Silja Nurmi Sivistyksen ja osaamisen lautakunta silja.nurmi95(at)gmail.com
  Risto Paajanen Tekninen lautakunta risto.paajanen(at)kotiportti.fi
  Sinikka Peltola Riihimäen seudun kristilliset eläkeläiset peltola.sinikka(at)kolumbus.fi
  Sirpa Penttinen Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky
  Kristina Ruuskanen Sosiaali- ja terveyslautakunta kruu63(at)gmail.com
  Marja Tarkkonen Riihimäen seudun senioriopettajat RISSO ry
  Jouni Valli Elinvoimalautakunta

 • Riihimäen mielenterveys- ja päihdeneuvottelukunta on Riihimäen kaupunginvaltuuston asettama yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoitoa Riihimäellä. Neuvottelukunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

  Neuvottelukunnan tarkoitus on

  • käsitellä mielenterveys- ja päihdeasioiden yleiseen tilanteeseen sekä asiakkaiden palveluihin liittyviä kysymyksiä,
  • kertoa näkemyksensä kaupungin poliittisten päätösten vaikutuksista mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asemaan,
  • lisätä kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia palveluiden arviointiin ja kehittämiseen,
  • olla kanava kaupungin hallinnon ja kaupunkilaisten välillä kehitettäessä mielenterveys- ja päihdepalveluita,
  • neuvottelukunnalta voidaan pyytää kannanottoja ja lausuntoja edellä mainittuihin asioihin liittyen.

  Mie­len­ter­veys- ja päih­de­neu­vot­te­lu­kun­nan jä­se­net

  • puheenjohtaja Juha Hiltunen, kaupunginhallitus
  • varapuheenjohtaja Miia Nahkuri, kaupunginvaltuusto
  • sihteeri Piia Elovaara, palveluvastaava Riihimäen kaupunki (31.12.2022 asti), Marjo-Kaisa Konttinen, hyvinvointikoordinaattori (1.1.2023 alkaen)
  • Sari Jokinen, kaupunginvaltuusto
  • Semi Tavi, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja
  • Hanna J., kokemusasiantuntija
  • Esko M., kokemusasiantuntija
  • Jari Konttinen, Riihimäen seudun A-kilta ry
  • Susanna Luostari, Nuortentalo Nuppi
  • Katja Björnholm, ennaltaehkäisevä päihdetyö
  • Petri Saloranta, etsivä nuorisotyö
  • Hanna Hintikka, NAL Riihimäki
  • Minna Salin, psykiatrinen sairaanhoitaja, Riihimäen lukio
  • Sari Ledig, Riihimäen mielenterveys- ja päihdeyksikkö MPY
  • Taina Palmroos, Kriisikeskus Hymise
  • Iiris Kekki, nuorisovaltuusto
  • Riihimäen mielenterveysyhdistys ry