Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Puistonpenkillä mies soittaa kitaraa ja nainen huilua.
Kuva: Pixabay

Yleiskitara- ja yleishuiluhanke

Mitä

Opetushallitus myönsi vuosina 2017  ja 2019 Riihimäen musiikkiopistolle hankeavustusta yleiskitara- ja yleishuiluoppiaineiden kehittämiseen. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat huilun- ja kitaransoitonopetuksen monipuolistaminen, musiikin perusteiden soitinlähtöinen hahmottaminen, oppimateriaalien luominen ja digitaalisen oppimisympäristön luominen Google Drive -alustalle. Hankkeeseen osallistuvat kitaransoitonopettaja Marko Kampman ja huilunsoitonopettaja Markku Hirvonen.

Mil­loin

Hanke on toteutettu 14.1.-17.12.2018. Lisäksi jatkohankkeet 2018-2019.

Ra­hoi­tus

Opetushallituksen avustus opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen kehittämishankkeille.

Tie­to­ja hank­kees­ta

Pyöreä logo, jossa teksti opetushallitus rahoittaa hanketta.

Yhteystiedot