Hyppää sisältöön

Vaalit

Vaalien toimittamisesta Riihimäellä vastaa keskusvaalilautakunta. Seuraavat vaalit on eduskuntavaalit 2.4.2023. Tämän jälkeen on presidentin vaali 28.1.2024 sekä europarlamenttivaalit 9.6.2024.

Suomessa toimitetaan viidet vaalit: aluevaalit, eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, kuntavaalit sekä tasavallan presidentin vaali.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia

 • neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja
 • neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.

Eduskuntavaalit 2023

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Ennakkoäänestys kotimaassa on keskiviikosta tiistaihin 22.–28.3.2023. Ennakkoäänestys ulkomailla on keskiviikosta lauantaihin 22.–25.3.2023.

 • Jokainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Eduskuntavaaleissa äänestää saa vain Suomen kansalainen.

  Äänioikeusrekisteri perustetaan 51 päivänä ennen vaalipäivää. Tämä päivä määrittää äänestäjän kotikunnan ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikan vaaleissa.

  Äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä Digi- ja väestötietovirastossa 41. päivästä ennen vaalipäivää alkaen. Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 24 päivää ennen vaalipäivää ilmoitus äänioikeudesta, jossa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot.

 • Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on 22.–28.3.2023

  Riihimäellä on kolme ennakkoäänestyspaikkaa, kauppakeskus Atomi, kauppakeskus Merkos ja Riihimäen kaupunginkirjasto. Muista ottaa mukaan henkilöllisyystodistuksesi – myös ajokortti käy. Ilmoituskortin ei tarvitse olla mukana äänestyspaikalla, kuvallinen henkilötodistus riittää. Jos sinulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, saat maksutta äänestämistä varten väliaikaisen henkilökortin poliisilaitokselta.

  Vaalien vilkkainta aikaa ovat perinteisesti olleet varsinainen vaalipäivä sekä ennakkoäänestyksen ensimmäiset ja viimeiset päivät. Jos haluat välttää ruuhkia, harkitse, voisitko ajoittaa äänestämisen näiden päivien ulkopuolelle.

  Ennakkoon voit äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspisteessä, myös oman kotikuntasi ulkopuolella.

  Ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat

  Kauppakeskus Atomi, Voimalankatu 2, 11100 Riihimäki

  22.−24.3.2023 klo 10−20
  25.−26.3.2023 klo 10−18
  27.−28.3.2023 klo 10−20

  Kauppakeskus Merkos, Merkoksenkatu 5, 11170 Riihimäki

  22.−24.3.2023 klo 10−20
  25.−26.3.2023 klo 10−18
  27.−28.3.2023 klo 10−20

  Riihimäen kaupunginkirjasto,  Kauppakatu 16, 11100 Riihimäki

  22.−24.3.2023 klo 10−19
  25.3.2023 klo 10−15
  27.−28.3.2023 klo 10−19

 • Eduskuntavaaleissa ulkomailla oleskelevat voivat tilata kirjeäänestysasiakirjat tammikuusta alkaen. Äänestää voi aikaisintaan 2.3.2023.

  Sekä ulkomailla pysyvästi asuvat että vaalien ajan ulkomailla tilapäisesti oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää eduskuntavaaleissa kirjeitse ulkomailta.

  Voit tilata kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille oikeusministeriöstä. Luethan kirjeäänestysasiakirjojen mukana tulevat ohjeet huolellisesti ennen kirjeäänestyslomakkeen täyttämistä. Ota huomioon, että lomakkeelle tarvitaan kahden todistajan allekirjoitukset. Todistajat eivät voi olla lähiomaisiasi.

  Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu eduskuntavaalien 2023 osalta on auennut  2.1.2023. Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 2.3.2023, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä äänestäjän oman koti- tai väestökirjanpitokunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 31.3.2023 ennen kello 19.

  Yleistä tietoa kirjeäänestyksestä sekä tilaus- ja toimintaohjeet löydät oikeusministeriön verkkosivuilta.

 • Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu
  omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

  Kotiäänestystä haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.00.

  Riihimäen keskusvaalilautakunta, PL 125,11101 Riihimäki tai puhelimitse 050 500 1648 /Minna Tiainen tai 019 758 4040 /Tietotupa

  Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

  Tulostettava kotiäänestyslomake

 • Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää vaalilaissa tarkoitetussa laitoksessa vain, jos hän on siellä hoidettavana tai sinne otettuna tai suorittamassa asepalvelusta.

  Riihimäen kaupungin alueella laitosäänestys suoritetaan seuraavissa paikoissa:

  Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikkö ja Riihimäen seudun terveyskeskus kuntayhtymän osastot (osastot 3 ja 4), Kontiontie 77
  Riihimäen vankila, Kaunolanraitti 3
  Puolustusvoimien Riihimäen varuskunta
  Riihimäen kaupunki Riihikoti/asumisyksiköt, Kontiontie 73
  Riihimäen kaupungin Uranuskoti, Uranuksenkatu 1
  Riihimäen kaupungin Kivari, Kivimiehenkatu 19-21
  Humana Kristallihovi Oy, Paimentytönpolku 6

  Riihimäen kaupungin Tiilikatu, Tiilikatu 4
  Riihimäen kaupungin Kalevanrinne, Kalevankatu 23
  Attendo Oy Kotokolmonen, Kalevankatu 12-14
  Attendo Oy Kotokaarre ja Ilona, Uudenmaankatu 10
  Attendo Oy Jooseppi, Joosepinkuja 2
  Attendo Oy Justiina, Joosepinkuja 2 (äänestys Attendo Joosepissa)
  Attendo Oy Tähdistö, Väinö Sinisalonkatu 7
  Esperi Hoitokoti Linnunpesä, Linnunradankatu 21 C
  Inkilänhovi ry:n Inkilänhovi, Kalevankatu 18-20
  Pihlajalinna Uniikki Riihimäki, Jyrätie 9
  Räiskylän hoiva Oy, Räiskylänkatu 12
  Hoivakoti Elämäntaival, Jyrätie 11

  Laitoksissa suoritettavien ennakkoäänestystoimitusten ajankohdista julkaistaan
  kuulutus ao. laitoksen ilmoitustaululla vaalitoimikunnan toimesta.

 • Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023

  Äänestyspaikat ovat auki klo 9.00–20.00. Muista ottaa mukaan henkilöllisyystodistuksesi – myös ajokortti käy. Jos sinulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, saat maksutta äänestämistä varten väliaikaisen henkilökortin poliisilaitokselta.

  Vaalipäivänä voit äänestää vain ilmoituskorttiisi merkityssä äänestyspaikassa. Digi- ja väestötietovirasto postittaa ilmoituskortin sinulle kotiin noin neljä viikkoa ennen vaaleja tai se on luettavissa suomi.fi -palvelussa. Et tarvitse ilmoituskorttia äänestääksesi. Mikäli olet epävarma äänestyspaikastasi voit tiedustella asiaa vaalipalvelunumerosta p. 0800 9 4770.

  Voit ottaa mukaasi oman vaaliavustajan, jos et esimerkiksi kykene itse tekemään äänestysmerkintää. Oma vaaliavustaja ei kuitenkaan voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Jos Sinulla ei ole omaa avustajaa, äänestyspaikalla on erityinen vaaliavustaja.

  Äänestysalueet ja äänestyspaikat

  Äänestysalue 1, Kalevantalo, Kalevankatu 5-11
  Äänestysalue 2, Hyria Riihimäki liikuntahalli, Arjavirrankatu 4
  Äänestysalue 3, Uramon koulu, Uramontie 63
  Äänestysalue 4, Peltosaaren nuorisotila, Jupiterinkatu 5
  Äänestysalue 5, Herajoen koulu, Rintapellontie 14
  Äänestysalue 6, Lasitehtaan koulu, Tehtaankatu 27
  Äänestysalue 7, Istuinkiven liikuntahalli, Pohjoinen Rautatienkatu 40
  Äänestysalue 8, Patastenmäen koulu, Patastenmäentie 42.

 • Ulkomainonta 15.3. – 2.4.2023 Riihimäen kaupungin alueella

  Kaupunginhallitus on päättänyt 1.12.2022, että vaalien ulkomainonta alueilla, jotka ovat kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa aloitetaan viikkoa ennen vaalien ennakkoäänestyksen alkua 15.3.2023 lukien ja edellyttää, että mainokset poistetaan vaalipäivää seuraavana päivänä sekä valtuuttaa teknisen toimialan päättämään kaupungin ulkomainontajärjestelyjen yksityiskohdista.

  Riihimäen kaupungin asemakaava-alueella on käytössä ainoastaan keskitetty vaalimainonta kaupungin omistamissa kehikoissa. Vaalimainonta asemakaava-alueen ulkopuolella on sallittu puolueiden ja valitsijayhdistysten hyväksymillä julisteilla alla mainituin ehdoin.

  Kaupunki asentaa käyttöön 16 kohteeseen vaalimainostelineet, jokaisessa on 6 kehikkoa, joissa jokaisessa on 4 mainospaikkaa. Katso lisätiedot karttapalvelusta kirjoittamalla hakuun vaalimainospaikka.

  Kaikille ehdokkaita asettaville ryhmille osoitetaan yhtä monta mainospaikkaa kehikoista, eduskuntavaaleissa jokaiselle ryhmälle on yksi mainospaikka jokaisessa kuudessatoista kohteessa. Mainostelineiden kustannuksista vastaa Riihimäen kaupunki. Kehikkoihin on mainostavien ryhmien itse kustannuksellaan hankittava taustalevyt.

  Kaupunki huolehtii kehikkojen paikalleen toimittamisesta ja poistamisesta määräaikana. Mainosten liimaamisesta, paikalleen asettamisesta, huoltamisesta ja poistamisesta sekä mainosten taustalevyistä vastaavat puolueet ja valitsijayhdistykset.

  Telineessä paikat määräytyvät vasemmalta oikealle siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.

  Asemakaava-alueen ulkopuolella on puolueiden ja valitsijayhdistysten hyväksymillä julisteilla suoritettava ulkomainonta sallittu kuitenkin seuraavin ehdoin:

  – Mainonta kielletään liikennemerkkipylväässä ja kaupungin omistamissa rakennuksissa ja aidoissa sekä kaupungin silloilla ja valaisinpylväissä, joissa on mainostoimistolle vuokrattuja mainoksia.
  – Kasvaviin puihin mainoksia saa kiinnittää ainoastaan narulla.
  – Yksityisten omistamilla alueilla ja rakennuksissa, aidoissa jne. tapahtuvaan mainontaan on saatava kiinteistön omistajan tai haltijan lupa.
  – Mainokset tulee kiinnittää siten, etteivät ne haittaa liikennettä ja näkyvyyttä.

  Kaupunkitekniikan työnjohtaja antaa tarkempia ohjeita mainontaa koskevissa asioissa. Yhteystiedot Toni Kokkonen, puh. 040 526 4461.

Riihimäen vaalien yhteyshenkilö