Hyppää sisältöön

Ilo ja LiiKe

Ilo- ja LiiKe -hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on edistää yli 65-vuotiaiden kuntalaisten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä toimintakykyä liikunnan avulla. Hankkeen toisena painopisteenä on nuorten aikuisten (18-29 v.) liikunnallisen elämäntavan kehittäminen osallisuuden parantamisella ja kohderyhmän palveluiden saavutettavuutta edistämällä.

Hanke on suunniteltu vuosille 2023–2024 ja ensimmäiselle toimintavuodelle on saatu valtionavustusta aluehallintovirastolta.

Painopisteet

Ilo ja LiiKe -hankkeessa yksilö nähdään itsenäisenä toimijana ja hänen toimijuuttaan vahvistetaan.

Yli 65-vuotiaiden painopisteinä on kehittää tasapainoa, voimaa, kehonhallintaa ja ehkäistä yksinäisyyttä. Hankkeessa myös kehitetään ikääntyvien liikuntaneuvontaa ja liikuntapalveluketjua. Tarkoituksena on luoda vesiliikuntamahdollisuuksia niille kuntalaisille, joille muut liikuntamuodot ovat poissuljettuja.

Nuorten aikuisten (18-29 v.) painopisteinä on luoda mahdollisuuksia osallistua hyvinvointivalmennuksiin matalalla kynnyksellä sekä olla mukana suunnittelemassa omalle kohderyhmälleen toteutettavia liikuntamuotoja.

Lisätietoja